Počet přístupů na stránky:


Optimalizováno pro prohlížeč:

Locations of visitors to this page

Hradlo "Kvítkov"

Hradlo Kvítkov od společnosti Faller bude zabezpečovat traťový úsek Ořechov - Moravany.


Stavebnice hradla od společnosti
Faller (Pola G).

Jednotlivé díly stavebnice.

Stavební návod.

Obvodové stěny přízemí.

Sestavené přízemí.

Dveře.

Vstupní dveře.

Obvodové stěny prvního patra.

Fixace stěn pomocí gumiček.

Skelet hradla.

Dveře prvního patra.

Dřevěná podesta.

Sestavená střecha.

Zábradlí na podestě.

Výlisek podkladové desky ...

... musíme nejdříve rozřezat ...

... a následně slepit ...

Celá deska je slepená ze dvou
menších dílů. Uprostřed je vyře-
zaný otvor pro umístění žárovky.

Hradlo přilepené k
podkladové desce.

Dřevěné schodiště.

Detail střechy.

Kladka drátovodu.

Napínák drátovodu.

Jednotlivé části drátovodu.

Hradlo Kvítkov.

Hradlo Kvítkov.


Nahoru