Počet přístupů na stránky:


Optimalizováno pro prohlížeč:

Locations of visitors to this page

Stavědlo "St2. Ořechov"

Stavebnice stavědla od společnosti POLA bude umístěna na levém zhlaví stanice Ořechov.


Stavebnice stavědla od společ-
nosti POLA.

Jednotlivé díly stavebnice.

Návod k sestavení.

Stěny přízemí připravené k se-
stavení.

Stavědlové páky pro mechanic-
ké ovládání výhybek případně
návěstidel.

Sestavené přízemí s podlahou
prvního patra.

Schody do prvního patra a stoly
pro obsluhu stavědla.

Kompletace prvního patra
stavědla.

Sestavené první patro stavědla.

Lepení střechy a fixace pomocí
svorek.

Nalepená střešní krytina.

Spodní část střechy - podbití.

Zkompletovaná střecha s komí-
nem a střešním oknem.

Zkompletované sta-
vědlo.

Zkompletované sta-
vědlo.


Nahoru