Počet přístupů na stránky:


Optimalizováno pro prohlížeč:

Locations of visitors to this page

Ropná rafinerie "Javorník"

Areál ropné rafinerie se nachází na levém okraji stanice Javorník.
Stavebnice společnosti Piko sestává z 5-ti samostatných částí, které ve finále vytváří jeden celek.Kancelář

Stavebnice kanceláře.

Jednotlivé díly stavebnice.

Stavební návod.

Díly stěny s oknem a dveřmi.

Sestavená stěna.

Díly stěny s okny.

Sestavená stěna.

Štít s kulatým oknem.

Štítová stěna.

Obvodové stěny kanceláře.

Nalepená střecha.

Sestavená kancelář.


Nahoru


Zásobníky (tanky)

Stavebnice zásobníků.

Jednotlivé díly stavebnice.

Stavební návod.

Žebřík se záchytnými obručemi.

Zábradlí.

Sestavování zábradlí.

Horní kryt zásobníku.

Potrubí.

Sestavený zásobník.


Nahoru


Krakovací zařízení

Stavebnice krakova-
cího zařízení.

Jednotlivé díly stavebnice.

Stavební návod.

Sestavování žebříku.

Naznačení spojů ná-
drže pomocí lepící
pásky.

Věž č. 1.

Věže č. 2 a č. 3.

Propojovací ochozy.

Spodní díl věže č. 4.

Věž č. 4.

Věž č. 5.

Pochozí lávka.

Krakovací zařízení.

Krakovací zařízení.

Krakovací zařízení.


Nahoru


Zásobníky

Stavebnice zásobníků.

Jednotlivé díly stavebnice s ná-
vodem.

Sestavené zásobníky.

Zásobníky na podpěrách.


Nahoru


Plnící zařízení

Stavebnice plnícího zařízení.

Jednotlivé díly stavebnice.

Stavební návod.

Díly ocelové konstrukce.

Sestavené podpěrné konstruk-
ce.

Schody se zábradlím.

Díly pochozí lávky.

Lepení zábradlí lávky.

Ocelové podpěry přilepené k láv-
ce.

Plnící zařízení přilepené k podkla-
dové desce.

Zkompletované plnící zařízení.


Nahoru