Počet přístupů na stránky:


Optimalizováno pro prohlížeč:

Locations of visitors to this page

Městské domy

Komplexem městských domů jsem se snažil oživit Javorník, aby alespoň trochu připomínal město, když už má tak velké nádraží. Stavebnice jsou svým provedením sice domy reliéfní (pro nalepení na pevnou stěnu), ale já jsem pořídil každou stavebnici dvakrát a vyrobil z nich plnohodnotné prostorové domy.Dům č. 1

Stavebnice městské-
ho domu.

Díly stavebnice.

Návod k sestavení.

Slepená okna se záclonami.

Díly čelní stěny.

Vlepování oken.

Zkompletovaná čelní stěna.

Štítové stěny.

Částečně sestavená polovina do-
mu.

Stěna přízemí.

Sestavené přízemí.

Výkladní skříně.

Tapeta na zadní stěně.

Sestavené výkladní skříně.

Přízemí s výkladními skříněmi.

Reklamní poutače.

Sestavená polovina
domu včetně přízem-
ní části.

Okno ve starém stylu s vyřezá-
vaným rámem.

Staré okno vlepené do stěny.

Sestavená polovina
domu.

Slepené obvodové
stěny.

Vyztužení spoje štíto-
vých stěn.

Rohové fixační prvky a šrouby
pro pozdější ukotvení vedlejšího
domu.

Nalepené truhlíky a okenice.

Nalepená střecha.

Dveře s reklamou.

Zkompletované dveře.

Díly komínu.

Zkompletovaný ko-
mín.

Zkompletovaný dům.


Nahoru


Dům č. 2

Stavebnice městské-
ho domu.

Díly stavebnice.

Návod k sestavení.

Slepená okna se záclonami.

Díly čelní stěny.

Vlepování oken.

Zkompletovaná čelní stěna.

Stěna přízemí.

Čelní stěna s vlepeným přízemím.

Díly výkladní skříně.

Sestavená výkladní skříň.

Nářadí ve výkladní skříni.

Výkladní skříň přilepená ke stěně
domu.

Štítové stěny.

Sestavená polovina
domu.

Slepené obvodové
stěny.

Vyztužení spoje štíto-
vých stěn.

Rohové fixační prvky a šrouby
pro pozdější ukotvení vedlejšího
domu.

Nalepené truhlíky a okenice.

Nalepená střecha.

Vstupní dveře.

Zkompletované dveře
i s poštovní schrán-
kou.

Díly komínu.

Zkompletovaný ko-
mín.

Zkompletovaný dům.


Nahoru


Dům č. 3

Stavebnice městské-
ho domu.

Díly stavebnice.

Návod k sestavení.

Slepená okna se záclonami.

Díly čelní stěny.

Vlepování oken.

Zkompletovaná čelní stěna.

Stěna přízemí.

Čelní stěna s vlepeným přízemím.

Štítové stěny.

Slepené obvodové
stěny.

Vyztužení spoje štíto-
vých stěn.

Rohové fixační prvky a šrouby
pro pozdější ukotvení vedlejšího
domu.

Nalepené truhlíky a okenice.

Díly podkroví.

Sestavené podkroví.

Podkroví vlepené do střechy.

Nalepená střecha.

Vstupní dveře.

Díly komínu.

Zkompletovaný ko-
mín.

Zkompletovaný dům.


Nahoru


Dům č. 4

Stavebnice městské-
ho domu.

Díly stavebnice.

Návod k sestavení.

Slepená okna se záclonami.

Díly čelní stěny.

Zkompletovaná čelní
stěna.

Štítové stěny.

Sestavená polovina
domu.

Kamenná stěna průchodu.

Kamenné stěny průchodu.

Slepené obvodové
stěny.

Vyztužení spoje štíto-
vých stěn.

Rohové fixační prvky a šrouby
pro pozdější ukotvení vedlejšího
domu.

Nalepené truhlíky a okenice.

Díly podkroví.

Sestavené podkroví.

Podkroví vlepené do střechy.

Nalepená střecha.

Díly komínu.

Zkompletovaný ko-
mín.

Zkompletovaný dům.


Nahoru