Počet přístupů na stránky:


Optimalizováno pro prohlížeč:

Locations of visitors to this page

Zauhlovací zařízení

Druhá stavebnice v pořadí je
také z produkce firmy Pola.

Jednotlivé díly stavebnice jsou
přehledně uspořádané.

Stavební návod je o poznání jed-
nodušší než u stanice Susch.

Fólii jsem vystřihnul o něco větší
a po zaschnutí jsem ji zastřihnul
podle rámu okna.

Před vlepením je vhodné okna
zafixovat (přitlačit) k rámu dveří,
aby lepidlo nezateklo do rámu na
lícové straně dveří.

Jednotlivé díly budky připravené
ke kompletaci.

Pravé úhly kontroluji přiložením
úhelníku.

Usazení podlahy jeřábu včetně
namotaného řetězu.

Funkce otáčení jeřábu je zajiště-
na přilepením fixační podložky.

Při lepení zásobníků pro uhlí jsem
si opět vypomáhal úhelníkem.

Součástí stavebnice jsou 2 vozí-
ky na uhlí.

Po slepení zásobníků uhlí jsem
osadil také jeřábovou část.

Nosníky jeřábu je lépe slepit před
osazením.

Zauhlovací stanice je téměř před
dokončením. Ještě chybí osadit
doplňky, nasypat uhlí a provést
patinování.

Zásobníky uhlí.

Zásobníky uhlí.

Detail jeřábu na uhlí.

Detail strojovny.


Nahoru