Počet přístupů na stránky:


Optimalizováno pro prohlížeč:

Locations of visitors to this page

Stavědlo "St1. Ořechov"

Stavebnice stavědla je první od společnosti PIKO. Přesnost a kvalita zpracování jednotlivých dílů je vyhovující. Stavědlo bude umístěno ve stanici Ořechov.


Stavebnice stavědla
od společnosti PIKO.

Jednotlivé díly stavebnice.

Návod k sestavení.

Stěny přízemí připravené
k sestavení.

Stěny I. patra připravené
k sestavení.

Sestavené přízemí a první patro.

Stavědlové páky, psa-
cí stůl a otvor pro
osvětlení.

Příprava pro nalepení střechy.

Střední část střechy.

Detail vlepeného nosníku štítové
části střechy.

Zkompletovaná střecha.

Zkompletované stavědlo.

Zkompletované sta-
vědlo.

Zkompletované sta-
vědlo.


Nahoru