Počet přístupů na stránky:


Optimalizováno pro prohlížeč:

Locations of visitors to this page

Radnice

Budova městské radnice bude umístěna v Javorníku jako první "nekomerční" stavba.


Stavebnice radnice od společ-
nosti Piko.

Jednotlivé díly stavebnice.

Stavební návod.

Obvodové stěny.

Vstupní dveře.

Boční stěny s nalepenými okny,
římsou a podezdívkou.

Čelní stěny.

Sestavený skelet budovy.

Ozdobné sloupy u
vstupních dveří.

Okapová římsa.

Lepení střechy a fixa-
ce sklonu.

Nalepená střecha.

Nalepené okenice a truhlíky.

Stěny podkroví.

Sestavené podkroví.

Vyvrtaný otvor pro manipulaci
s hodinami.

Při lepení podkroví si pomůžeme
gumičkami.

Stěna podkroví s hodinami.

Detail střechy.

Sestavená budova radnice.

Sestavená budova
radnice.


Nahoru