Počet přístupů na stránky:


Optimalizováno pro prohlížeč:

Locations of visitors to this page

Stavědlo St1

Stavědlo od společnosti Vollmer bude umístěno ve výhybně Dolní Kamenice.


Stavebnice stavědla od společ-
nosti Vollmer.

Jednotlivé díly stavebnice jsou
zabaleny do plastových obalů.

Obvodové stěny s vlepenými
okny připravené k sestavení.

Fixace slepených stěn pomocí
gumiček.

Základ budovy tvořený obvodo-
vými stěnami.

Budova stavědla s nalepenou
střechou a podezdívkou.

Pro zhotovení otvoru na osvětle-
ní jsem použil nástroj na vykru-
žování.

Čelní pohled na zkompletované
stavědlo.

Boční pohled na sta-
vědlo.