Počet přístupů na stránky:


Optimalizováno pro prohlížeč:

Locations of visitors to this page

Venkovský statek - hospodářská budova

Hospodářská budova venkovského statku od společnosti Pola bude umístěn na okraji Javorníku
a jeho součástí bude také obytná budova.


Stavebnice hospodářské budovy
od společnosti POLA.

Jednotlivé díly stavebnice.

Stavební návod.

Obvodové stěny.

Sestavování přízemí.

Obvodové stěny I. patra.

Nalepené okenice.

Stájové boxy.

Pracovní stůl s nářadím, kovadli-
na a dřevěná káď.

Instalace stájových
boxů.

Zastřešení stájí.

Slepený skelet budovy.

Kompletace střechy.

Dokončená hospo-
dářská budova s pra-
covním nářadím.

Dokončená hospo-
dářská budova.


Nahoru