Počet přístupů na stránky:


Optimalizováno pro prohlížeč:

Locations of visitors to this page

Staniční budova "Smrk"

Pro koncovou stanici "Smrk" na lokální trati jsem zvolil stavebnici nádražní budovy Susch od společnosti Pola, která vychází ze skutečné stavby na železnici RhB. Dlouho jsem se rozhodoval, zda ponechat původní název, ale nakonec jsem se rozhodl pro české pojmenování, korespondující s ostatními názvy stanic a zastávek na naší zahradní železnici.


Tak to je první stavebnice pro
moji zahradní železnici na pra-
covním stole.

Po otevření krabice jsou jednotli-
vé díly přehledně uloženy.

Jednotlivé díly stavebnice.

Návod ke stavebnici je velmi
přehledný.

Slepená okna, připravená ke vle-
pení do štítové stěny nádraží.
Vhodné jsou sponky a výborně
se osvědčilo zobrazené lepidlo.
Dobře zatéká do spár.

Štítová stěna s vlepe-
nými okny a dveřmi.

Jako sklo do několika oken jsem
použil náhradní plastové pásy,
které se používají k organizérům.
Některá originální skla byla hodně
poškrábaná.

Čelní pohled na štíto-
vou stěnu vč. dolepe-
né záclony na dveřích.

Obvodové stěny jsou slepeny,
okna dolepeny záclonami
a všechny dveře jsou funkční.

Nakládací rampa se skládá ze 2
částí. Aby se rampa neprohýba-
la, tak jsem ještě přelepil střední
část spoje a doplnil stojinu.

Ještě je nutné zafixovat rampu
v místě styku s budovou. Pro fi-
xaci jsem použil zbytky z rámeč-
ků stavebnice.

To stejné i na čelní stěně rampy.

Prodloužení střechy s trámový-
mi podpěrami.

Trámy je nutné
přilepit tak, aby byly
v zákrytu.

Čelní pohled na stanici s nalepe-
nou střechou a čelní rampou.

Boční pohled na stanici s nalepe-
nou střechou a čelní rampou.

Hřeben střechy bude nutné pře-
třít šedou barvou. Po oddělení z
rámečku tam zůstaly nedobar-
vené části.

Dokončená stanice - pohled ze
strany kolejiště. Jsou dolepené
okapy, komín a další doplňky ...

... pohled ze strany před
nádražím.

Čelní pohled - vchod
do kanceláře
přednosty.

Čelní pohled na rampu
s dolepeným dřevem.


Stanice SUSCH na RhB

Stanice SUSCH na RhB.

Stanice LAVIN stejného stylu.


Nahoru