Počet přístupů na stránky:


Optimalizováno pro prohlížeč:

Locations of visitors to this page

Stavědlo "St1 a St2 Javorník"

Již dobře známé balení stavebni-
ce z produkce firmy Pola.

Jednotlivé díly stavebnice jsou
přehledně uloženy.

Návod k sestavení stavědla.

Okna a dveře přízemí s nalepený-
mi skly.

Stěny přízemí s vlepenými okny.

Přízemí je zkompletováno a přile-
peno k podkladové desce.

Okna prvního patra s nalepenými
skly.

Stěny a podlaha prvního patra.

První patro je zkompletováno.

Schody do prvního patra s po-
destou a zábradlím.

Stavědlo s dolepeným prvním
patrem a střechou.

Dokompletované stavědlo.

Čelní pohled.

Detail podesty a dveří.

Pohled na schodiště.


Nahoru