Počet přístupů na stránky:


Optimalizováno pro prohlížeč:

Locations of visitors to this page

Parní sraz

Graz, 19. - 20. 9. 2009

Také v letošním roce jsme navštívili Parní sraz v rakouském Grazu. Pro návštěvu jsme zvolili druhý víkend, který již nebyl tak obsazený hostujícími modely, ale trať byla po oba dny volnější a mohli jsme si tedy více zajezdit. Počasí bylo ještě příjemné a poprvé při naší návštěvě Grazu ani jeden den nepršelo.
Parního srazu se zúčastnily lokomotivy Gromit, Krzenowic a Ponava. Elektrické lokomotivy jsme tentokrát nechali doma, přece jen byla akce převážně v duchu parního provozu.


Fotografie pořídili: © T&T Randýskovi

Ranní atmosféra na nádraží,
ještě před otevřením areálu.

Sobotní dopolední provoz.

Přes poledne bylo na nádraží
přece jen klidněji.

Budova stavědla na pravém zhla-
ví stanice, odkud jsou ovládány
výhybky a návěstidla.

Budova stavědla.

Ovládací pult s obsluhou.

Odjezdová návěstidla staničních
kolejí.

Vjezdová návěstidla pravého
zhlaví.

Odjezdová návěstidla staničních
kolejí.

Odjezdová návěstidla levého
zhlaví, která také hlídají výjezd
z depa.

Nově zbudované odstavné
koleje v depu.

Mobilní výdejna jízdenek.

Interní řád jsme tentokrát dostali v češtině - jak milé.


NahoruRoztápění lokomotiv, provoz v depu a na nádraží

Ponava a Krzenowic na odstav-
ných kolejích v depu.

Doplňování válcového oleje.

Mazání rozvodů.

Roztápění lokomotivy pomocí
externího bloweru.

Naše lokomotiva dostala
pořadové číslo 40.

Celkový pohled na roztápěcí
koleje depa.

Martin studuje interní řád.

Roztápění lokomotivy ...

... a čekání na tlak.

Ponava je připravena k jízdě.

Šťastný úsměv strojvedoucího
- Ponava vyjíždí z depa.

Gromit je v péči celé rodiny.

Doplňování vody a ostatních
provozních tekutin.

Pavel začíná zatápět pod kotlem.

Příprava lokomotiv v rotundě
depa.

Odstavený model, který bohužel
nebyl ani jeden den v provozu.

Lokomotiva řady U přijela
z rakouského Strasshofu.

Model parní lokomotivy
ze Švýcarska.

Při výjezdu z depa se občas
vytvořila fronta.

Domácí souprava na prvním
nástupišti.

Přestávka na cigaretu.

Běžný provoz na nádraží.

Příprava vlaku k odjezdu.

Odjezd vlaku.

Odjezd soupravy s motorovou
lokomotivou.


NahoruLokomotiva Krzenowic

Při odjezdu z hlavního nádraží.

Na rovném úseku před hlavním
nádražím.

Průjezd nádražím "Psychiatrická
klinika".

Na traťovém úseku pod stromy.

Na traťovém úseku pod stromy.

Při výjezdu ze stanice.

Krzenowic míjí odbočku na
malý okruh.

Míjíme slovinskou soupravu.

Doplňování parního oleje.

Na vjezdovém zhlaví hlavní
stanice.

Na vjezdovém zhlaví hlavní
stanice.

Průjezd kolem nádraží
"Psychiatrická klinika".

Při vjezdu do hlavní stanice.

Odjezd ze stanice "Psychiatrická
klinika".

Pod stavědlem.

Krzenowic vjíždí i s cestujícími do
hlavní stanice.

Doplňování oleje.

Doplňování vody.

I po několika desítkách odjetých
kilomterů je na tváři strojvedou-
cího úsměv.

Setkání lokomotiv Krzenowic
a Ponava ve stanici.

Cestující v poloze vleže.

Čekáme na signál "Volno".

Z první koleje odjíždí klubová
souprava.

"Volno".

Při výjezdu opět čekáme na
signál "Volno".

Na vedlejší traťové koleji projíždí
nákladní vlak.

Dostáváme signál "Volno"
a vyjíždíme na trať.

Před vjezdem do stanice. Na
vjezdovém návěstidle svítí
signál "Volno".

Vjíždíme do hlavní stanice.

Vjíždíme do hlavní stanice.


NahoruLokomotiva Ponava

Na objízdné koleji podél hlavní
stanice.

Doplňování oleje ve stanici
"Psychiatrická klinika".

Doplňování oleje ve stanici
"Psychiatrická klinika".

Odjezd ze stanice "Psychiatrická
klinika".

Kousek za hlavní stanicí.

V oblouku za stanicí
"Psychiatrická klinika".

Průjezd loukou uprostřed parku.

Po příjezdu do hlavní
stanice.

Průjezd zhlavím hlavní stanice.

Průjezd kolem nádraží
"Psychiatrická klinika".

Odjezd ze stanice "Psychiatrická
klinika".

Pod stavědlem.

Na malém okruhu.

Na malém okruhu.

Vjezd do hlavní stanice z malého
okruhu.

Plně obsazený vlak ve stanici
"Psychiatrická klinika".

Po příjezdu do hlavní stanice.


NahoruLokomotiva Gromit

Terezka Uhlířová vede Gromit na
malý okruh.

Mladá strojvedoucí zkušeně vede
lokomotivu k cíli.

Zahalená v páře.

Na vjezdu do hlavní stanice.

Gromit ve stanici "Psychiatrická
klinika".

Čekání na tlak.

Další zástupce něžného pohlaví
jako strojvedoucí.


Následující fotografie zachycují všechny tři lokomotivy na trati v pořadí Gromit, Ponava a Krzenowic:


NahoruOstatní modely

Po oba dny byly na parkové železnici k vidění různé typy modelů lokomotiv - některé nám již známé, některé pro nás ještě neznámé. Některé byly aktivní po celý víkend, některé naopak po celou dobu stály v depu. Každopádně bylo na co koukat.


Domácí souprava tažená parní lokomotivou:Domácí souprava tažená motorovou lokomotivou:Účastníci ze Slovinska:Ostatní modely:Paromobily:

Jedna z paromobil na cestě v
parku.

Setkání dvou parních strojů na
I. nástupišti.

Paromobila domácího klubu
DBC Graz.

Paromobila domácího klubu
DBC Graz.

Domácí paromobila jezdí na pivo
domácí značky Puntigamer.

Zásoba piva je doplněna a může
se pokračovat v jízdě.


NahoruVrtulník rakouské policie

Zpestřením sobotního odpoledne bylo přistání vrtulníku rakouské policie Eurocopter EC-135. Zpočátku to vypadalo jako běžný přelet, ale najednou se začal zvuk motorů zesilovat a za chvíli dosedl vrtulník na travnatou plochu uprostřed parkové dráhy. Dokonce nám předvedl přesnost přistání - to když lyžinami objal předsedu místního klubu - pana Johanna Sommera. Přistání bylo asi překvapením pro většinu přítomných, ale následný start sledovali všichni zúčastnění - pro tento případ byla vyhlášena všeobecná výluka.


NahoruVšechno má svůj konec

Přiblížilo se nedělní odpoledne a nastal čas chystat se na zpáteční cestu. Přece jen nás čekalo pár stovek kilometrů a hlavně celkem namáhavá noční vykládka těžkých modelů lokomotiv a lavicových vagonů.
Ale zajezdili jsme si do sytosti a počasí bylo přesně objednané, ani moc teplo, ani zima - zkrátka hezký podzimní víkend. Naše drahé polovičky si zase užili atmosféru města s nějakým "Aufsteirernfestem" nebo tak nějak, ale byly naprosto spokojené. Už se všichni těšíme na příští akci ve Štýrském Hradci.

Vypouštění obsahu kotle je tro-
chu hlučné. Párá má prostě sílu.

Krzenowic na koleji v rotundě
čeká na vyčištění ...

... a tady již dostává potřebnou
péči.

Ještě odstranit poslední zbytky
prachu a můžeme nakládat.

Ponava míří z točny na
odstavnou kolej ...

... a také čeká na vyčištění.


NahoruPředchozí reportáže z parkové dráhy v Grazu:

Parní víkend - Graz 2008

Herbstfest Graz 2008