Počet přístupů na stránky:


Optimalizováno pro prohlížeč:

Locations of visitors to this page

RhB (Rhätische Bahn) 2009

pátek 8. května 2009, 2. den


... pokračování předchozí reportáže - RhB (Rhätische Bahn) 2009, 1. den


Fotografie pořídili: © Tomáš Randýsek a Jiří Sajbrt


Filisur - Samedan

Druhý den našeho pobytu jsme si naplánovali cestu do italského Tirana, přes Berninský průsmyk. Naše první cesta vlakem vedla z Filisuru do stanice Samedan, kde byl plánovaný přestup na vlak do Tirana. Všechny soupravy jsou čisté včetně sociálního zařízení s tekoucí vodou a hlavně - vlaky tady jezdí skutečně "na čas".

Nádražní budova ve Filisuru.

Odjezdové zhlaví směrem na
Bergün/Bravuogn. Všimněte si
celkem prudkého stoupání.

Výtopna s točnou.

Číňani - zvonky, které
ohlašují příjezd vlaků
z jednotlivých směrů.

Posunovací lokomotiva Tmf 2/2
číslo 87.

Pracovní lokomotiva Tm 2/2
číslo 83.

Příjezd vlaku z Davosu.


Lokomotiva Ge 4/4 III číslo 645 "Tujetsch".Příjezd vlaku od Bergünu a jeho následný odjezd směrem na Chur:A tady již přijíždí náš vlak do Samedanu:


Stoupání k prvnímu tunelu.

Náš hotel focený z vlaku.

Pohled na Filisur.

Vjezd do prvního tunelu.

Vjezd do prvního tunelu.

Další mini tunel v pořadí.

Drážní těleso nad opěrnou zdí.

Odstavený "Krokodýl"
v Bergünu.

Maximální možné přiblížení
z jedoucího vlaku.

Vjíždíme do stanice Bergün.

Pohled na Bergün.

Pohled na zadní část soupravy,
která vyjíždí ze skalního zářezu.

Stoupání k dalšímu oblouku,
nahoře pod lesem je trať,
kam za chvíli vystoupáme ...

... už se blížíme k tomu úseku ...

... na té trati pod námi jsme
před chvílí byli.

Vjíždíme do dalšího tunelu
a současně stále stoupáme
na vrchol Albula.


Nejkrásnější úsek trati k Albule je schematicky zakreslen do fotografické mapy.


Pohled na Albula viadukt I
z horní části trati - foceno
z místa černého bodu na mapě.

Pohled na spodní část trati
s opěrnou zdí a tunelem,
směrem na Bergün - foceno
z místa červeného bodu.

Křížení tratí, výškový rozdíl cca
40-50m - foceno z místa žlutého
bodu.

Křížení tratí - foceno z místa
zeleného bodu.

Blížíme se k viaduktu III - foceno
z místa modrého bodu.

Blížíme se k viaduktu III - foceno
z místa modrého bodu z druhé
strany vlaku.

Podjíždíme Albula viadukt III ...

... a vjíždíme do tunelu - foceno
z místa bílého bodu.

Přejíždíme přes Albula viadukt III
- foceno z místa hnědého bodu.

Přejíždíme přes Albula viadukt III
- foceno z místa hnědého bodu.

Vjíždíme do tunelu před poslední
smyčkou. Nahoře je vidět další
patro trati - foceno z místa růžo-
vého bodu.

Vjíždíme do tunelu před poslední
smyčkou. Foceno z místa růžo-
vého bodu z druhé strany vlaku.

Pohled na trať pod námi.
Foceno z místa šedého bodu.

Stanice Preda.

Výkolejky ve stanici Preda.

Kostelík.Z okna jedoucího vlaku je stále něco k vidění.
Tady již klesáme k Samedanu a údolí s horami je úchvatné:

Přeprava dřeva
vrtulníkem.Nahoru


Samedan - Pontresina - Poschiavo

Jen jsme v Samedanu vystoupili z vlaku, už kolem nás jela naše "šestsetosmnáctka".
Je to zážitek, když na vlastní oči vidíme předlohu modelu, který nám jezdí na zahradě:

Souprava s řídícím vozem BDt
1754, která nás doveze
do stanice Pontresina.

Ve vlaku je dobrá nálada.

Ve stanici Pontresina.

Vlak do Tirana poveze řídící vůz
ABe 4/4 s číslem 44.

Začínáme stoupat k Bernině.

Zatím jedeme zalesněným údolím.

Holkám se ve vlaku líbí,
vše je čisté a upravené.

Já jsem také spokojený.

Vzadu máme připojenou cisternu.

Projíždíme obloukem o poloměru 45 metrů- vlak se skoro láme v půlce
a my se můžeme dívat do oken zadních vagonů.Cestou průsmykem Bernina:

Blížíme se ke stanici Bernina Suot.

Železniční přejezd před stanicí.

Stanice Bernina Suot.

Stanice Bernina Diavolezza.
"Kam jde s těmi lyžemi?"

"Aha, tady se ještě lyžuje.
Vždyť je teprve 8. května."

Pracovní vlak ve stanici
Bernina Lagalb.

Křižování ve stanici
Bernina Lagalb.

Kameraman v pilné práci.

Blížíme se ke stanici
Ospizio Bernina.

Oblouk před stanicí s předvěstí.

Stanice Ospizio Bernina. Je to
nejvýše položená stanice
na Bernině - leží ve výšce
2328 m.n.m.

Stanice je ještě zasypána
sněhem.

Depo pro sněhovou frézu.

Opouštíme nejvyšší bod na trati.

I v květnu je zde ještě velké
množství sněhu.

Pomalu začínáme klesat na jižní
stranu průsmyku.

Stanice Alp Grüm.

Pod námi se otevřelo údolí
se stanicí Cavaglia.

Začíná klesání 70‰ - 3445 m.

Vjíždíme do galerie ...

.. a ta je za chvíli již nad námi ...

... a my stále prudce klesáme.

Další z kamenných mostů.

Křižování ve stanici Cavagila.

Křižování ve stanici Cavagila.

Hezké pasáže na trati do údolí.

Pohled do údolí a trať pod námi.

Příkrý svah a trať nad námi.

Dole je dobře patrný zlom
sklonu trati.

Jízda vedle skalního zářezu.

Vjíždíme do tunelu.

Chráněný železniční přejezd.

Jízda přes další kamenný most.

Pod námi je železný most.

Za chvíli na něj vjíždíme.

Hned za mostem byl
krátký tunel.

V dálce již vidíme městečko
Poschiavo.

Jedeme kolem San Carla.

Sjíždíme do stanice Poschiavo.

Příjezd do Poschiava.

Příjezd do Poschiava.Nahoru


Stanice Poschiavo

Souprava která nás přivezla, je
připravena k odjezdu do Tirana.

Řídící vůz ABe 4/4 číslo 47.

Osobní vůz A 1273.

Osobní vůz B 2446.

Odjezd soupravy do Tirana.Na nádraží v Poschiavu jsme si zkusili domluvit prohlídku dílen a depa. Jeho pracovníci nám vyšli vstříc
a vstup nám umožnili, takže jsme nafotili pár dalších zajímavých exemplářů:

Pohled na dílny s depem.

Odstavené lokomotivy.

Odstavené lokomotivy.


Řídící vůz ABe 4/4 číslo 35.


Lokomotiva Gem 4/4 číslo 802 "Murmeltiel".


Lokomotiva Gem 4/4 číslo 801 "Steinbock".Řídící vůz ABe 4/4 I číslo 34.

Řídící vůz ABe 4/4 I
číslo 34.

Stanoviště strojvedoucího.

Řídící vůz ABe 4/4 I číslo 31.

Stanoviště strojvedoucího.

Krytý vůz WN 9854.

Krytý vůz Xk 9328.

Krytý vůz Xk 9328.

Tento otevřeny panoramatický
vůz čeká na rekonstrukci
zborcené střechy.

Již opravené řídící vozy ABe 4/4
číslo 41 ...

... a ABe 4/4 číslo 55.

Historický krytý vůz III. třídy
C 114 při opravě podvozku.

Historický krytý vůz III. třídy
C 114 při opravě podvozku.

Řídící vůz ABe 4/4 číslo 55
s demontovaným podvozkem.

Čelo vozu.

Čelo vozu.

Vyvázaný podvozek řídícího
vozu ABE 4/4 56.

Oprava na střeše řídícího vozu
ABe 4/4 číslo 48.

Celkový pohled do dílny.

Posunovací lokomotiva Ge 2/2
číslo 162 s připravenými vozy
k přivěšení na vlak.

Posunovací lokomotiva Ge 2/2
číslo 162.

Posunovací lokomoti-
va Ge 2/2 číslo 162.

Nízkostěnný vůz Kk-w 7323.

Plošinový vůz Lb 7859 s
výměnnou chladící nádstavbou.

Posunovací lokomotiva De 2/2
číslo 151.

Krytý vůz D 4079.

Skupina plošinových vozů.

Z odjezdového zhlaví na St. Mo-
ritz je patrný příkrý sklon trati.

Kryté depo.

Služební vůz s jeřá-
bem Xef 4/4 9912.

Zadní část s jeřábem.

Plošina služebního vozu.

Služební vůz Xe 4/4 číslo 9922.


Elektrická lokomotiva Ge 4/4 číslo 182.


Stanoviště strojvedoucího.

Příjezd vlaku
St. Moritz - Poschiavo.

Najednou je na nástupišti zase
plno.

Vlak v opačném směru,
tedy do stanice St. Moritz.Odjezd vlaku směrem na St. Moritz:Na železnici se pořád něco děje. Na následujících fotografiích je zachycena příprava výchozího vlaku
na St. Moritz a připojování nákladních vagonů k tomuto vlaku:


Nádražní hospůdka.

Čekáme na vlak do Tirana.Příjezd našeho vlaku - směr Tirano:


Už sedíme ve vlaku a čekáme
na povolení k odjezdu.Mezitím odjíždí vlak směrem na St. Moritz a začíná šplhat do stoupání za stanici:


Máme volno - odjíždíme.Nahoru


Poschiavo - Tirano

Ihned za stanicí jsme vjeli do části Sant´ Antonio, kde vlak projížděl na několika místech těsně kolem obytných domů a silnice byla součástí železniční tratě (nebo to bylo naopak?):Podél řeky Poschiavino a přes městečko Le Prese jsme se dostali až k jezeru Lago di Poschiavo:

Řeka Poschiavino.

Opět jedeme těsně kolem silnice.

Proti nám jel další automobil.

Tady v té kavárničce musí být
pěkné posezení.

Autobus v protisměru.

Lago di Poschiavo.

Začínáme klesat k Brusiu.

Opěrná zeď nad silnicí.

Panoramatické vozy v údolí.

Domky kolem trati.

Místní vesnice s krásným
pozadím.

Městečko Brusio s jeho slavným
viaduktem.

Stanice Brusio.

Zarážedlo.

Odjezd ze stanice Brusio.Potom následoval další z krásných zážitků, přejezd přes Brusio spirálový viadukt.
Celkový dojem kazil pouze příjezd k viaduktu, kde bylo vzhledem k nedávnému sesuvu svahu staveniště:

Průjezd pod kamenným polem
- snad to na nás nespadne.

Začíná se oteplovat, projíždíme
kolem ovocných sadů ...

... a vinic.

Blížíme se ke stanici
Campocologno.

Odjezd vlaku ze stanice Campo-
cologno směrem na Poschiavo.

Pohyb zaměstnanců ve stanici.

Čekání na přejezdu ...

Odjezd ze stanice.

Celnice mezi Švýcarskem a Itálií.

Sjíždíme k Tiranu.

Sjíždíme k Tiranu.

Opět míjíme automobily
těsně u kolejí.Projíždíme ulicemi Tirana:

Vrcholky hor nad Tiranem.

Vjíždíme do stanice. Vpravo za
plotem je trať normálního
rozchodu italských železnic.

Italská vlaková souprava.

Nádražní budova RhB.

Nádražní budova italských
železnic.

Restaurace
s kavárnou.

Po procházce Tiranem.

Panoramatický vůz B2 2095.

Řídící vůz ABe 4/4 číslo 52
pove ze náš vlak zpět do
stanice St. Moritze.

Odjezdové zhlaví směrem
na Poschiavo a St. Moritz.

Odstavná kolej se skladištěm.

Italská parní lokomotiva normálního rozchodu.Nahoru


Tirano - Pontresina - St. Moritz

Ve vlaku.

Opět se blížíme k Brusio viaduktu.

Mostní oblouky působí zdola
impozantně.

Projíždíme pod mostem.

Ve vlaku.

Najíždíme na most.

Panoramatické vozy na mostě.Křižování vlaků ve stanici Brusio. Náš vlak čekal na příjezd vlaku od Poschiava:

Vodopád.

zasněžené vrcholky hor.

Stanice Miralago u jezera
Lago di Poschiavo.

Lago di Poschiavo.

Lago di Poschiavo.

Pohled na Miralago.Míjení se s protijedoucím automobilem bylo opravdu těsné:Průjezd Sant´ Antoniem:


Opět jsme ve stanici Poschiavo.

Stoupání nad Poschiavem.

Pohled na Poschiavo.

Pohled na San Carlo.

Tunel s ocelovým mostem.

Vjíždíme do tunelu.

Stoupání k vrcholu.

Křižování ve stanici Cadera.

Křižování ve stanici Cadera.

Pohled do údolí.

Stanice Cavaglia.

Galerie s mostem.

Průjezd přes most.

Křižování ve stranici Acqua da Pila.

Stoupání ke stanici Alp Grüm.

Protilavinové galerie.

Nad námi je stanice Alp Grüm.

Vjíždíme do stanice Alp Grüm.

Stanice Alp Grüm.

Stanice Alp Grüm.

Pohled ze stanice
na trať po námi.Alpská panoramata:


Staniční budova je ještě
zavalená sněhem.

Blížíme se ke stanici
Bernina Lagalb.

Vracíme se ze sněhu zase
do zeleně.

Staniční budova Pontresina.

Skladiště s rampou.

Odvěsili nám panoramatické
vozy, které budou pokračovat
na Samedan a Chur.

Přijíždí souprava od Samedanu.

Na cestu zpět k ní budou
přivěšeny panoramatické vozy.

Odstavené kotlové vozy.

Rozbočení tratí za Pontresinou
- vpravo od nás odbučuje trať
na Samedan.

Vrcholek Muottas Muragl, na kte-
rý vede pozemní lanová dráha.

Detail vrcholu s lanovkou.

Krajina před St. Moritzem.

Kostel.

Vjíždíme do St. Moritze.

Směr na Samedan.

Stanice St. Moritz.

Detail výhybek.Přepřah řídících vozů:

Koncové zhlaví St. Moritz.

Dozbrojování odstavených vozů.

Osobní vůz II. třídy B 2433.

Odstavené vozy.Jezero Sankt Moritzersee.Místní část St. Moritz Bad.

Vrcholky Alp na St. Moritzem.

Skupinové foto.Nahoru


St. Moritz - Samedan - Filisur

Odjezd ze St. Moritze.

Čekáme na povolení k vjezdu
před stanicí Samedan.

Vjezd do Samedanu.

Ve stanici Samedan.

Čekáme na povolení k odjezdu.

Těsně před odjezdem se ve stanici objevil "Krokodýl" Ge 6/6 I číslo 418.
Bohužel jsme již neměli čas na detailnější fotografování.


Cestou k Albule.

Zbytek spadlé laviny.Ve vlaku:

Alpští velikáni.Klesáme traťovými smyčkami přes mosty a tunely:


Blížíme se k Filisuru.

Přijíždíme do Filisuru.

Krytý nákladní vůz na konci
našeho vlaku.Odjezd vlaku z Filisuru směrem na Bergün:Po příjezdu do Filisuru jsme si ještě udělali večerní "špekáčkový" piknik. V oblasti Graubündenu jsou veřejně přístupná ohniště, u kterých je dokonce nachystané i dřevo. Takže stačí, aby jste si přinesli něco k opékání a sirky. Místy jsem se sice ještě brodili ve sněhu, ale mělo to své kouzlo. Navíc nám nad hlavou jezdily vlaky:Pokračování reportáže - RhB (Rhätische Bahn) 2009, 3. denNahoru