Počet přístupů na stránky:


Optimalizováno pro prohlížeč:

Locations of visitors to this page

Instalace osvětlení Massoth
do osobního vozu KB 4i

Osvětlovací sada Massoth.

Sada kovových kol od firmy
Train Line 45.

Pro instalaci kabelu k podvozku
je nutné demontovat sedadla.

Na levou stranu osvětlovací lišty
připájíme vodiče.

Osvětlovací lištu přišroubujeme
dvěma vruty ke střeše vozu.

V čelní stěně sedadla vyřežeme
otvor pro protažení kabelů.

Kabel protáhneme mezi sedadlem
a čelní stěnou a dále otvorem v
podlaze vozu.

V sedadlech na druhé
straně vozu vyvrtá-
me otvory pro kabely
z druhého podvozku.

Kabely protáhneme pod sedadly.


Sběr proudu z obou podvozků zaručí, že nebude docházet tak často k poblikávání osvětlení při jízdě přes výhybky a ostatní místa s omezeným odběrem proudu.

Kabely od druhého podvozku
spájíme s kabely od osvětlovací
lišty.

Původní plastová kola vyměníme
za kovová.

Kabely s připájenými konektory
nasuneme na trny na kolech.

Osvětlený interiér vozu.


Nahoru