Počet přístupů na stránky:


Optimalizováno pro prohlížeč:

Locations of visitors to this page

Instalace dekodéru MTS III
do lokomotivy V200

Jako první byla pro zásah do elektroniky vybrána lokomotiva DB V 200. Pro zkoušku jsem se rozhodl nainstalovat originální dekodér MTS III od firmy LGB - katalogové číslo 55027.


Lokomotiva V 200 po vybalení
z krabice.

Po odšroubování 14-ti snadno
přístupných šroubů, se dá pod-
vozková část snadno oddělit.

Rozhraní na lokomotivě je připra-
veno k okamžitému připojení
dekodéru.

Je nutné dodržet následující pravidla:

1) Elektrické součástky připojujte a odpojujte, jen když je lokomotiva odpojena od proudu.

2) Elektrické součástky nepokládejte na vodivé části lokomotivy. Po zapnutí lokomotivy by mohlo dojít ke zkratování součástek.

3) Konektor dekodéru musí být připojen ve správné poloze (viz následující obrázek), jinak lokomotiva nepojede. Tak jak se to stalo v mém případě.

Schematické znázornění propo-
jení konektoru dekodéru s ko-
nektorem na desce lokomotivy.

Samotný dekodér jsem umístil
do prostoru ve spodní části
lokomotivy.

Dekodér jsem zafixoval obou-
strannou lepící páskou
a příšrouboval krycí víko.


Nahoru