Počet přístupů na stránky:


Optimalizováno pro prohlížeč:

Locations of visitors to this page

Instalace dekodéru Massoth
do lokomotivy RhB Ge 4/4 III

Lokomotiva RhB řady Ge 4/4 III.

Dekodér eMOTION XLS s repro-
duktorem a propojovacími kabe-
ly.

Demontovaná kapota lokomoti-
vy.

Původní dekodér, ze kterého je
rozveden proud do dalších částí
lokomotivy a který pocháme v
činnosti současně s dekodérem
Massoth.

Připojení konektoru propojova-
cího kabelu na původní dekodér.

Nový dekodér přilepíme obou-
strannou lepící páskou a zafixu-
jeme 1 šroubem do předvrtané
díry.

Schema zapojení dekodéru.

Kabely připojíme podle předcho-
zího schematu.

Propojení obou dekodérů.

Upevnění reproduktoru pomocí
šroubů s podložkami.

Reproduktor umístěný ve spod-
ní části lokomotivy.


Nahoru