Počet přístupů na stránky:


Optimalizováno pro prohlížeč:

Locations of visitors to this page

Instalace dekodéru Massoth
do lokomotivy ÖBB řady 2095.06

Lokomotiva ÖBB řady 2095.06.

Dekodér eMOTION XLS s repro-
duktorem a propojovacími kabe-
ly.

Demontovaný podvozek a hor-
ní část lokomotivy.

Původní dekodér, ze kterého je
rozveden proud do dalších částí
lokomotivy a který pocháme v
činnosti současně s dekodérem
Massoth.

Napájení dekodéru přivedeme
od konektoru, zajišťujícího od-
běr proudu z kolejí.

Nejdříve je nutné demontovat
podvozek, abychom se dostali
ke konektorům.

Demontovaný podvozek.

Pro napájení dekodéru Massoth
připájíme kabely na vnitřní svor-
ky "bn" a "ws" na každé straně
lokomotivy.

Sestavený podvozek s již připá-
jenými napájecími kabely.

Původní dekodér uvolníme a po-
otočíme, abychom získali místo
pro umístění reproduktoru.

Napájecí kabely z obou podvoz-
ků zapojíme na pozice GL+ a GL-
na dekodéru.

Zapojení reproduktoru do konek-
toru na dekodéru.


Nahoru