Počet přístupů na stránky:


Optimalizováno pro prohlížeč:

Locations of visitors to this page

Instalace dekodéru Massoth
do lokomotivy RhB Ge 4/4 II

Další dekodér eMOTION XLS od společnosti Massoth jsem instaloval
do elektrické lokomotivy Ge 4/4 II.


Lokomotiva RhB řady Ge 4/4 II.

Dekodér eMOTION XLS s repro-
duktorem a propojovacími kabe-
ly.

Demontovaný podvozek a hor-
ní část lokomotivy.

Původní dekodér, ze kterého je
rozveden proud do dalších částí
lokomotivy a který pocháme v
činnosti současně s dekodérem
Massoth.

Další původní dekodér, který za-
jišťuje funkce osvětlení a ovládá-
ní sběračů.

Konektor zajišťující odběr proudu
z kolejí.

Pro napájení dekodéru Massoth
připájíme kabely na vnitřní svor-
ky Gleis+ a Gleis- na každé straně
lokomotivy.

Nový dekodér přilepíme obou-
strannou lepící páskou a zafixu-
jeme 1 šroubem do předvrtané
díry.

Napájecí kabely zapojíme na pozi-
ce GL+ a GL- na dekodéru.

Upevnění reproduktoru pomocí
šroubů s podložkami.

Zapojení reproduktoru do konek-
toru na dekodéru.


Nahoru