Počet přístupů na stránky:


Optimalizováno pro prohlížeč:

Locations of visitors to this page

Instalace dekodéru Massoth
do lokomotivy DB 182 Taurus

Pro lokomotivu DB 182 Taurus jsem použil dekodér eMOTION XLS a osvětlovací modul
od společnosti Massoth.


Lokomotiva DB řady 182 001-8
"Taurus".

Dekodér eMOTION XLS s repro-
duktorem a propojovacími
kabely.

Osvětlovací sada Massoth.

Po odšroubování 10 šroubů lze
bez problémů oddělit vrchní
a spodní část lokomotivy.

Strojvedoucí v podo-
bě současného šéfa
firmy PIKO a původní
zdroj osvětlení.

Původní kabelové rozvody -
napájení je vedeno z kolejových
sběračů do motorů a k osvětlení.

Propojení konektorů na lokomotivě s dekodérem Massoth:
(konektory na stanovišti strojvedoucího jsou označeny navíc písmenem S (např. S1S)
- na pozici GL+ připojíme konektory S2S a S1
- na pozici GL- připojíme konektory S1S a S2
- na pozici MOT+ připojíme konektory M2S a M1
- na pozici MOT- připojíme konektory M1S a M2


Zapojení dekodéru. Původní
kabely nelze použít, protože
mají příliš široké konektory.

Pro zapojení kabelů jsem použil
dutinkové konektory a smršťo-
vací "bužírku".

Zapojení konektorů na
lokomotivě.

Detail dekodéru s propojenými
konektory na lokomotivě.

Zapojení a upevnění reprodukto-
ru pomocí vrutů s podložkami.

Původní osvětlení plastovými
světlovody je nutné demonto-
vat.

Opatrně odlepíme boční okna
kabiny ...

... a vyjmeme přepážku
s původním osvětlením.

Přepážka s plastovými světlovo-
dy a odlepená boční okna.

Již nasazená nová světla. Ještě
je nutné přilepit boční okna.

Pro zapojení světel jsem si vybral
variantu, kdy světla svítí stejnou
intenzitou a přepínají se dle
směru jízdy.

Zapojení světel do dekodéru (na
předchozím obrázku je místo
bílé barvy kabelu použita černá).

Původní osvětlení jsem použil
pro osvětlení kabiny. Držák žá-
rovky jsem přilepil na spodní
stranu přepážky kabiny.

Držák se žárovkou osvětlení
kabiny.

Zapojení osvětlení kabiny (jeden
kabel na pozici 24- a druhý na
pozici F3. Světla se budou ovlá-
dat tlačítkem F3.

Opět vlepíme boční okna kabiny.

Přední světla.

Zadní světla.

Detail předních světel.

Osvětlení kabiny.


Nahoru