Počet přístupů na stránky:


Optimalizováno pro prohlížeč:

Locations of visitors to this page

Krok za krokem - rok 2011

Nové budovy ve stanici Moravany

Přes zimu jsem poslepoval několik objektů do stanice Moravany. Všechny objekty jsou situovány na levém zhlaví. Dominantní stavbou je dílenská budova depa kolejových vozidel (DKV). Budova má dvě průjezdné koleje a při své délce 230 cm pojme několik trakčních vozidel. Vedle dílen je sitouvána malá výtopna pro parní lokomotivy se zauhlovacím zařízením. Ještě zde přibude vodní jeřáb. Uprostřed zhlaví je stavědlo, které ovládá výhybky na levém zhlaví stanice a pravém zhlaví depa. Ještě jedno stavědlo bude umístěno na výjezdu ze stanice. V přední části v prostoru všeobecných nakládkových a vykládkových kolejí (VNVK) jsou umístěna dvě skladiště s rampami.

Dílenská budova depa kolejových vozidel.Stavědlo St2.Výtopna.Zauhlovací zařízení.Pohled na depo kolejových vozidel stanice Moravany.Budova skladiště.Pohled na levé zhlaví.Budovy skladišť a všeobecné nakládkové a vykládkové koleje.Pohled na levé zhlaví.

Celkový pohled na Moravany.


Nahoru


Přestavba zhlaví v Ořechově

Po prodloužení délky nástupišť v Javorníku se limitujícími pro tvorbu dlouhých souprav staly staniční koleje v Ořechově. Jako nejvýhodnější se jevila varianta prodloužení pravého zhlaví pomocí štíhlých výhybek Thiel. Koleje byly vytvarovány do oblouku, což mimo prodloužení délky, dalo stanici také trochu jiný vzhled.

Délka staničních kolejí v Ořecho-
vě byla limitující pro tvorbu
dlouhých, zejména osobních
vlaků.

Pokládka výhybek na zkoušku.

Vysazená zeleň musela být pře-
místěna. Snad to bude beze ztrát.

Terén je připraven na pokládku
nových výhybek a kolejí.

Pokládka výhybek.

Vytvarovaný první oblouk.

Kabely ovládání výhybek
z dekodéru k přestavníkům ...

... musely být prodlouženy.

Další dvě obloukové koleje.

Výhybky na zhlaví.

Pokládka kolejí je dokončena.

Již zbývá jen osadit a zapojit
přestavníky.

Dosypávání štěrku.

Dokončené zhlaví.

Dokončené zhlaví.

Nahoru


Nástupiště v Moravanech

Dalším stavebním prvkem ve stanici Moravany jsou pískovcová nástupiště zhotovená firmou ASY model. Tato pochozí nástupiště zpevněná armaturou se již osvědčila ve stanici Javorník. Nástupiště jsou dlouhá 4 metry a za nějaký čas k nim ještě přibude výpravní budova.

Sestavení jednotlivých dílů.

Sestavení jednotlivých dílů.

Usazení prvního dílu.

Vyrovnávání štěrkového podloží.

Vyrovnávání pískovcových
podložek.

Vyrovnávání pískovcových
podložek.

Podloží je připraveno, můžeme
osazovat další díly nástupiště.

Usazování dalších dílů.

Lepení jednotlivých dílů.

Kontrola roviny.

Polovina druhého nástupiště
je dokončená.

Dořezávání spojovacích ploch.


Druhé nástupiště je dokončené.

Příprava podloží prvního
nástupiště.

Vyrovnávání výšky kolejí.

Dokončená nástupiště.


Nahoru


Nádražní ulice v Javorníku

Rozestavěná Nádražní ulice z pískovcových kostek byla prodloužena až k vlečce dřevařského závodu. Dopravní obslužnost je tedy zajištěna. Současně s pokládkou silnice byly položeny zešikmené plochy nástupišť v Javorníku a Moravanech a byly také položeny pískovcové bloky pod budovu depa v Moravanech. Ve stanici Javorník byla nainstalována nová rozvodná skříň pro osvětlení nástupišť, která již nezasahuje do průjezdného průřezu.


Usazování prvního dílu.

První díl je usazen a zafixován.

Odstraněná zemina pro
obloukový segment.

Sestavování dílů "na sucho".


Vyřezávání oblouku.


Vyřezaný oblouk včetně
vyvrtaného otvoru pro lampu.

Všechny díly jsou položeny.

Všechny díly jsou položeny.

Mobilní dílna pana Chudoby.

Instalace osvětlení.

Lepení bezpečnostní folie.

Lepení bezpečnostní folie.

Instalace lamp pouličního osvětlení.


Čištění od kamínků.

Silnice před dokončením.

Dokončená Nádražní ulice.


Instalace zešikmených ploch nástupišť a rozvodné skříně v Javorníku.


Instalace zešikmených ploch nástupišť v Moravanech.


Instalace pískovcových bloků pod budovu depa.


Nahoru