Počet přístupů na stránky:


Optimalizováno pro prohlížeč:

Locations of visitors to this page

Krok za krokem - rok 2008

Manipulační koleje ve stanici Ořechov

S příchodem jara jsem dokončil pokládku manipulačních kolejí se skladištěm ve stanici Ořechov.

Odstranění zeminy pod kolejemi.

Pokládka hrubého štěrku.

Pokládka výhybky a kolejí.

Spojené koleje jsem zasypal
jemným štěrkem a rovinu
zkontroloval vodováhou.

Na konce kolejí jsem umístil
zarážedla a mezi koleje jsem
položil budovu skladiště.


Nahoru


Kryté depo

Pro snadnější vyjíždění a zajíždění se soupravami mne napadla myšlenka zřídit kryté depo. Zde by mohly být soupravy také přechodně deponovány. Do depa se bude zajíždět ze stanice Ořechov, odbočkou z levého zhlaví.

Vyměřování odbočky
do budoucího depa.

Místo pro koleje v dlažbě bude
nutné vyříznout.

Pokládka kolejí na
nečisto.

Hloubení kolejového
spodku.

Vedení tratě podél záhonu.

Pokládka štěrku.

Pokládka štěrku.

Zkušební jízda se zkouškou
sklonových poměrů.

Otvor pro vjezd do depa.

Úprava výšky terénu.

Nová pokládka dlažby.

Vedení tratě v dlažbě.

Vedení tratě v dlažbě.

Probouraný vjezd do depa.

Pan Chudoba při stavbě opěrné
zdi s chodníkem.

Rozestavěná opěrná zeď.

Rozestavěná opěrná zeď.

Opěrná zeď s chodníkem, který
je dimenzován na běžné
našlápnutí.

Trať mezi opěrnými
zdmi.

Trať mezi opěrnými zdmi.

Vjezd do depa.

Tunelový portál vjezdu do depa.


Nahoru


Přestavba mostu č. 3

V letošním roce začala také plánovaná přestavba mostů. Jako první v pořadí byl zvolen most č. 3, který je hned na vstupu do zahrady a měl by tedy návštěvníky na první pohled zaujmout.
Konstrukce mostu je složitá, jelikož most zajišťuje křižování dvou tratí v oblouku a horní trať je navíc ve stoupání. Jako nejvýhodnějším řešením se mi jevilo postavit most "na míru" a tak jsem oslovil pana Chudobu - specialistu na stavby z přírodního pískovce. Více informací o jeho firmě naleznete na adrese www.gardenrailways.cz.
Pan Chudoba se role architekta zhostil s elánem jemu vlastním a tak začala vznikat konstrukce mostu, která se postupně rozšířila o vyhlídkovou terasu s krytem pro kabelové rozvody.

Most č. 3, který byl budován
jako provizorní.

Díly nového mostu, které
vznikaly v dílně v Jaroměři.

První zkušební sestavení mostu.

Úprava terénu pro začlenění
mostních pilířů.

Betonový podklad mostních
pilířů.

Zařezávání mostních pilířů.


Během přestavby mostu jsme udělali kabelovou přeložku (4x dvojlinka) od zdroje napájení pod dlažbou do stanice Ořechov. První pár jsme ihned použili pro napájení kolejí, zbylé tři páry jsou zatím jako rezerva.

Kabely jsou pod chodníkem
uloženy do chráničky.

Kabely na straně
zdroje.

Kabely ve stanici Ořechov.

Ukončení kabelů ve svorkovnici
a napájení kolejí.

Pokládka kabelů pod
kolejemi směrem ke
stavědlu.

Ukončení kabelů pod stavědlem
ve stanici Ořechov.

Zkušební sestavení čelní stěny.

Vysekávání ...

... a zabrušování podkladu.

První mostní pilíř je usazen
a zafixován.

Usazování mostního pilíře.

Spodní části pilíře jsou usazeny.

Usazení horní části pilíře.

Boční část mostu s výklenkem.

Napojení boční části na pilíř
mostu.

Boční opěrná zeď.

Vstupní pohled na most.

Čelní pohled.

Pohled na vnitřní oblouk mostu.

Schody na terasu.

Terasa mostu.

Horní část mostu.

Vnitřní část mostu, která bude
po instalaci kabelů osvětlení
zasypána štěrkem.

Horní část mostu.

Horní část mostu.

Oblouk v horní části mostu.


Nahoru