Počet přístupů na stránky:


Optimalizováno pro prohlížeč:

Locations of visitors to this page

Krok za krokem - rok 2010

Stavědlo St1 Moravany

První aktivitou letošního roku byla stavba stavědla St1 v nově budované stanici Moravany. Pan Chudoba zkonstruoval budovu stavědla opravdu velkoryse. Základem jsou dvě podkladové desky. Stavědlo samotné stojí na dvou masivních pilířích a svojí velikostí je přímo určeno pro ovládání velkého staničního zhlaví. A stanice Moravany je k tomu jako stvořená.
Stavědlo je postaveno z kombinace okrového a červeného pískovce. Červený pískovec je použit pro rohové prvky a svojí barvou celou stavbu zvýrazňuje. V každém pilíři jsou vstupní dveře. Z každé strany stavědla jsou čtyři velká okna a ochoz se zábradlím. Střecha je vyrobena z řezaného pískovce, natřena červenou barvou. Celou střechu lze sundat, čímž je umožněn přístup do interiéru, kde budou umístěny dekodéry výhybek. Ve střeše jsou zabudovány dva solární články s dobíjecími bateriemi, které zajišťují noční osvětlení interiéru.

Jednotlivé díly stavědla před
sestavením.

Mistr Chudoba při práci.

Pro základ stavědla byly použity
pískovcové bloky.

Plastová chránička pro budoucí
protažení kabelů od dekodérů.

Instalace chráničky skrz základo-
vou desku.

Kontrola roviny základů.

Na základy byly přilepeny spodní
desky s dlažbou.

Plastová chránička byla vyvede-
na do rozvaděče v blízkosti sta-
vědla.

Elektrický rozvaděč.

Ukončení chráničky ve stavědlo-
vé místnosti.

Jednotlivé díly stavědla jsou po-
stupně slepeny k sobě.

Dokončené stavědlo St1.

Dokončené stavědlo St1.

Dokončené stavědlo St1.

Okna do stavědlové místnosti.

Solární článek.

Osvětlení stavědlové místnosti.

Elektrický rozvaděč.

Koleje pod stavědlem.

Boční pohled.


Nahoru


Rekonstrukce nástupišť v Javorníku

Dlouhé vlakové soupravy vyžadují také dlouhá nástupiště. Vzhledem k výstavbě stanice Moravany, kde jsou staniční koleje schopné pojmout vlaky s několika osobními vagony, jsme se se synem rozhodli prodloužit nástupiště ve stanici Javorník. Prodlužovat stávající plastová nástupiště se nám nejevilo příliš vhodné a tak jsme se domluvili s panem Chudobou, že vybudujeme pochozí zátěžová nástupiště z pískovce. Současně s výměnou nástupišť jsme se rozhodli vyměnit i plastové lampy za nové ocelové lampy a také zvětšit jejich počet. Posledním počinem byla stavba pískovcové silnice kolem městské zástavby.

Stanice Javorník před rekonstrukcí.


Odebraná vrstva štěrku pro
instalaci III. nástupiště.

Měření potřebné hloubky.

Usazování prvního bloku
nástupiště.

Pro stanovení správné výšky
hrany nástupiště byla použita
lokomotiva Heidi.

První část rekonstrukce
je za námi.

Ještě původní staniční osvětlení.

Usazování posledního bloku
II. nástupiště.

Jednotlivé bloky silnice.

Ocelová konstrukce se zábradlím
pro usazení staničního osvětlení.

Odstraňování zeminy pod
budoucí silnicí.

Kabelová chránička pro přívod
proudu k lampám.

Usazování prvního bloku silnice.

První blok silnice je usazen.

Silnice je usazena.

Instalace osvětlení.

Instalace osvětlení.

Instalace osvětlení.

Stanice Javorník po rekonstrukci.


Nahoru


Stavba zhlaví a kolejí depa ve stanici Moravany

Postupně probíhala pokládka kolejí na zadním zhlaví stanice Moravany. Tomu předcházelo přemísťování kompostérů a postupné odrývání zeminy. Tímto je ukončena pokládka kolejí II. etapy. V příštím roce bude pokračovat dostavba stanice a depa Moravany.

Stav k podzimu 2009.

Pokládka zhlaví a kolejí depa ve stanici Moravany.


Nahoru