Počet přístupů na stránky:


Optimalizováno pro prohlížeč:

Locations of visitors to this page

Krok za krokem - rok 2009

Stavba II. etapy kolejiště

Na jaře 2009 jsme započali s prodloužením našeho kolejiště. Konkrétně se jedná o pokračování tratě ze stanice Ořechov. Protože jednokolejná trať má svoje omezení v provozu souprav, z Ořechova již povede dvoukolejná trať.
Pro další etapu jsme použili flexibilní kolejivo z produkce firmy Thiel, které nabízí více možností při tvarování trati a které lze lépe přizpůsobit již hotovému terénu. Je to sice pracnější, než jen spojovat již hotové koleje, ale konečný výsledek je o třídu výš.

Pražcové pole dvou různých
délek.

Na pražcová pole se nasouvají
kolejové pruty.

Vrtací přípravek ...

... do kterého se nasune
kolejnice ...

... a vyvrtají se dva otvory.

Předvrtané otvory.

Kolejová spojka.

Spojené kolejnice.

Modelový kolejový spoj.

Kolejová spojka na RhB.

Kolejová spojka na RhB.

Vyměřování nové tratě.

Hloubení kolejového lože.

Pokládka štěrku.

Pokládka štěrku.

Před ohýbáním oblouku jsem si
konce kolejnic zafixoval pomocí
LEBU spojek. Kolejové pruty
mají tendenci se při ohýbání
posouvat.

Ohýbání kolejového pole.

Detail ohýbačky s měřidlem.

Ohýbání prvního
oblouku.

První oblouk je ohnutý dle tvaru
kolejového lože.

První úsek dvoukolejné tratě.

První úsek dvoukolejné tratě.

Příprava dalšího úseku.

Hloubení kolejového lože.

Trať v oblouku před zahrádkou.

Trať v oblouku před zahrádkou.

Rovný úsek směrem
k Ořechovu.

Rovný úsek směrem
od Ořechova.

Vyměřování trasy
podél plotu.

Hloubení kolejového
lože.

Rovný úsek tratě.

Hloubení kolejového lože
dalšího úseku.

Pokládka kolejí.

Vyměřování zhlaví nové stanice
Moravany.

Hloubení kolejového lože pro
nové zhlaví.

Hloubení kolejového lože pro
nové zhlaví.

Sestavování výhybek.

Částečně položené nové zhlaví.

Částečně položené nové zhlaví.

Částečně položené staniční
koleje.

Částečně položené staniční
koleje.

Rovný úsek nové dvoukolejné
tratě.


Nahoru

Přes prázdniny jsme opět trochu postoupili se stavbou stanice Moravany. Nemohli jsme pokračovat tak rychle, protože jsme nejdříve museli přesít 6 plných kompostérů, abychom získali místo pro nádraží. Nakonec se to po několika vypocených litrech povedlo a tak jsme mohli položit všechny staniční koleje a druhé zhlaví. Nyní ještě zbývají odstavné koleje a koleje depa.

Vyměřování a pokládka kolejí a výhybek.


Staniční koleje.

Pravé zhlaví stanice se štíhlými
obloukovými výhybkami
se celkem povedlo.

Pohled na staniční koleje
z pravého zhlaví.

Ještě nedokončené levé zhlaví.

Na pravém zhlaví byly doplněny
výhybky pro křižování souprav.

Na levém zhlaví byly doplněny
dvě výtažné koleje.

Pohled na levé zhlaví.

Celkový pohled na novou
stanici Moravany.

Pohled na staničné koleje
z pravého zhlaví.


Nahoru


Pokračují práce na stavbě kolejí pro skladiště s rampou a také začíná vznikat nové DKV (depo kolejových vozidel). Bohužel se opozdila dodávka výhybek od firmy Thiel. Důvodem je dopad ekonomické recese. Subdodavatel litých srdcovek pro firmu Thiel bohužel zkrachoval a tak se hledal dodavatel nový. Nakonec se to snad podařilo, ale výroba výhybek se tím dostala do časového skluzu a tak se s výstavbou depa bude pokračovat asi až na jaře.

Pro kusé koleje skladiště jsem
použil výhybku ve tvaru Y.

Kusé koleje budoucího skladiště.

Pokládka kolejí nového DKV.

Vyměřování vzdáleností jednotli-
vých kolejí podle plánovaného
umístění budov.

Částečně položené koleje DKV.

Částečně položené koleje DKV.

Celkový pohled na rozestavěné
levé zhlaví stanice Moravany.


Nahoru


Přestavba mostu č. 2

Na letošní rok jsme naplánovali rekonstrukce mostů číslo. 2 (Javornický most) a č. 1 (Vřesovický most). Jako první v pořadí byl zrekonstruován most č. 2, u kterého se začaly bortit opěrné zdi a také dřevěná mostovka byla instalována v roce 2006 jako provizorní. Vzhledem k traťovým poměrům (trať vede v dosti hlubokém kamenném zářezu) a pro oživení kolejiště byla zvolena varianta tunelu. Lokální trať bude překonávat hlavní trať nad jedním z portálů v přírodním terénu. Rekonstrukce se jako v minulém případě ujala firma ASY model.

Původní stav mostu.

Původní stav mostu.

Pravá stěna tunelu před
sestavením.

Pískovcové bloky pro ukotvení
tunelu.

Fixace portálů a levé stěny
tunelu.

Fixace portálů a levé stěny
tunelu.

Zasychání nalepených částí.

Pan Chudoba upravuje spoje
pravé stěny.

Usazování pravé stěny tunelu.

Zkouška průjezdnosti rychlíko-
vého vozu tunelem.

Trasa lokální tratě nad tunelem.

Ještě neuzavřený tunelový
tubus.

Severní tunelový portál.

Jižní tunelový portál.

Krycí fólie proti prorůstání kořenů.

Nášlapné pískovcové
a betonové desky.

Jižní portál zasazený do okolního
terénu.

Jižní portál zasazený do okolního
terénu.

Severní portál zasazený
do okolního terénu.

Pohled do tunelu.

Celkový pohled na tunel
a lokální trať.

Celkový pohled na tunel.


Nahoru


Přestavba mostu č. 1

Současně s mostem č. 2 byl zrekonstruován i most č. 1. Původně byla plánována pouze nová mostovka, ale nakonec byly odstraněny i původní betonové kvádry, které byly nahrazeny pilíři z pískovce a celá část se tím značně prosvětlila.

Původní stav mostu.

Provizorně postavený most.

Provizorně postavený most.

Provizorně postavený most.

Pilíře mostu obložené kameny.

Pohled pod most směrem
k tunelu.

Lokální trať přes most směrem
ke stanici Vřesová.

Lokální trať přes most směrem
ke stanici Smrk.

Pohled na mostovku.

Pohled na most směrem
ke stanici Vřesová.

Celkový pohled na most.


Nahoru