Počet přístupů na stránky:


Optimalizováno pro prohlížeč:

Locations of visitors to this page

Putování po Švýcarsku 2010

část 5.

... předchozí reportáž - Putování po Švýcarsku 2010 - část 4.


RIGI Bahn

Rigi-Bahnen je skupina dvou normálně rozchodných ozubnicových tratí v úsecích Vitznau - Rigi Kulm (VRB), Arth-Goldau - Rigi Kulm (ARB) a lanové dráhy v úseku Weggis - Kaltbad (LWRK) na úbočí hory Rigi, která leží nad Luzernským jezerem a tyčí se do nadmořské výšky 1.800 metrů.


(foto © Tomáš Randýsek)


První úsek z Vitznau na Staffelhöhe byl otevřen v roce 1871. Autorem byl švýcarský inženýr Niklaus Rigennbach, který zkonstruoval ozubnicový systém, kdy je ozubnice uložena mezi kolejnicemi a pohyb je zajištěn pomocí ozubeného kola umístěného pod lokomotivou. Úsek Staffel - Rigi Kulm byl otevřen v roce 1873. V roce 1875 byl otevřen úsek z města Arth, které leží na opačném úbočí, na vrchol Rigi. Elektrifikace začala v roce 1906, kdy byl elektrizován úsek z Arth do Goldau. V dalším roce byl elektrifikován úsek z Goldau do Rigi Kulm. Úsek z Vitznau byl elektrifikován až v roce 1937. Provoz zajišťují dvě parní lokomotivy No. 16 z roku 1923 a No. 17 z roku 1925 a několik elektrických vozů. Elektrické vozy VRB jsou opatřeny červeným nebo červeno-bílým nátěrem, elektrické vozy ARB jsou opatřeny modro-bílým nátěrem. V roce 1996, u příležitosti 125 let zahájení provozu, byl pro letní sezónu zprovozněn parní vůz č. 7 se stojatým kotlem. V současné době je vystaven v muzeu dopravy v Luzernu.


Ozubnicová parní lokomotiva H 1/2 No. 7 je vystavena v muzeu v Luzernu:

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

Úsek Vitznau - Rigi Kulm měří 5 kilometrů, překonává převýšení 1550 metrů a maximální stoupání je 250‰. Úsek Arth-Goldau - Rigi Kulm měří 6.8 kilometru, překonává převýšení 1752 metrů a maximální stoupání je 200‰.

První návštěva koncové stanice ve Vitznau byla při našem výletu na PilatusBahn.
Při asi půlhodinovém čekání na loď jsme pořídili pár fotek stanice a vozovny.

Vozovna ve stanici Vitznau.
(foto © Tomáš Randýsek)

Staniční koleje částečně
překrývá silniční most.
(foto © Tomáš Randýsek)

Strmé stoupání přímo za stanicí.
(foto © Tomáš Randýsek)

Elektrický vůz č. 21.
(foto © Tomáš Randýsek)

Elektrický vůz č. 3 přijíždí ze stanice
Rigi Kulm.
(foto © Tomáš Randýsek)

Elektrické vozy ve stanici.
(foto © Tomáš Randýsek)


Elektrický vůz č. 31 byl po svém příjezdu odstaven do vozovny:

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)


Odjezd osobního vlaku z Vitznau do vrcholové stanice Rigi Kulm:

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)


Pomocí malé posunovací lokomotivy Ta 2/2 byla postupně sestavena
další souprava osobního vlaku:

Posunovací lokomotiva Ta 2/2 na točně.
(foto © Tomáš Randýsek)


Posun s osobním vozem č. 1.
(foto © Tomáš Randýsek)


Detail spřáhla.
(foto © Tomáš Randýsek)

Detail spřáhla.
(foto © Tomáš Randýsek)


Posun s osobním vozem č. 2.
(foto © Tomáš Randýsek)Ve výtopně odpočívala parní lokomotiva No. 16, která byla vyrobena v roce 1923 továrnou Schweizerische Lokomotiv-&Maschinen-Fabrik (výrobní číslo 2871):

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)


Osobní vůz č. 16.
(foto © Tomáš Randýsek)

Služební jednotka č. 18.
(foto © Tomáš Randýsek)

Salonní vůz č. 11.
(foto © Tomáš Randýsek)

Elektrická jednotka č. 22.
(foto © Tomáš Randýsek)

Cisterna na naftu.
(foto © Tomáš Randýsek)

Sněhová fréza.
(foto © Tomáš Randýsek)

Sněhový pluh.
(foto © Tomáš Randýsek)


Poslední den našeho putování jsme věnovali výletu na vrchol hory Rigi. Počasí nám opět přálo.
Na tento den byly navíc naplánovány jízdy parních lokomotiv a o to víc jsme se těšili.

Elektrická souprava je připravena
k odjezdu.
(foto © Tomáš Randýsek)

Stanoviště strojvedoucího.
(foto © Tomáš Randýsek)

Z Luzernu připlouvá loď, ...
(foto © Tomáš Randýsek)

... která veze výletníky.
(foto © Tomáš Randýsek)

Opouštíme Vitznau.
(foto © Tomáš Randýsek)

Traťový úsek nad Vitznau.
(foto © Tomáš Randýsek)

Pohled na Vitznau.
(foto © Tomáš Randýsek)

Bürgenstock.
(foto © Tomáš Randýsek)

Nástupní ostrůvek vyžaduje
přesnost strojvedoucího.
(foto © Tomáš Randýsek)

Krátký tunel.
(foto © Tomáš Randýsek)

Na trati.
(foto © Tomáš Randýsek)

Na trati.
(foto © Tomáš Randýsek)

Dvoukolejný úsek trati.
(foto © Tomáš Randýsek)

Zastávka Romiti.
(foto © Tomáš Randýsek)

Oddílové návěstidlo před zastávkou
Kaltbad.
(foto © Tomáš Randýsek)

Zastávka Kaltbad je také koncovou
stanicí lanovky z Weggisu.
(foto © Tomáš Randýsek)

Odtud trať opět pokračuje
jednokolejně.
(foto © Tomáš Randýsek)

Místní obyvatelé využívají železnici
k přepravě mléka.
(foto © Tomáš Randýsek)

Trať z Arth-Goldau.
(foto © Tomáš Randýsek)

Do stanice Staffel přijíždí elektrická souprava z Arth-Golgau.
Soupravy jezdící na této lince jsou v modrém provedení.
(foto © Tomáš Randýsek)


Rozdvojení tratí ve stanici Staffel.
(foto © Tomáš Randýsek)

Stanice Staffel.
(foto © Tomáš Randýsek)

Poslední úsek tratě.
(foto © Tomáš Randýsek)

Pohled na stanici Staffel.
(foto © Tomáš Randýsek)

Blížíme se k vrcholové stanici.
(foto © Tomáš Randýsek)

Chvíli po nás přijíždí i vlak z Arth-Goldau.
V pozadí je vidět část Luzernu.
(foto © Tomáš Randýsek)


Modré elektrické soupravy
jezdí na trati z Arth-Goldau.
(foto © Tomáš Randýsek)

Červená elektrické soupravy
jezdí na trati z Vitznau.
(foto © Tomáš Randýsek)

Pohled z vrcholu Rigi na stanici Staffel.
(foto © Tomáš Randýsek)


Paralelní příjezd souprav ze stanice Staffel.
Modrá souprava má připojený malý plošiňák se zásobami.
(foto © Tomáš Randýsek)


Strojvedoucí.
(foto © Tomáš Randýsek)

Odjezd.
(foto © Tomáš Randýsek)

Chvilka na kávu a na pokec.
(foto © Tomáš Randýsek)


Elektrický vůz č. 2.
(foto © Tomáš Randýsek)


Osobní vůz č. 2.
(foto © Tomáš Randýsek)

Plošina s nárazníkem.
(foto © Tomáš Randýsek)

Interiér.
(foto © Tomáš Randýsek)

Detail spřáhla.
(foto © Tomáš Randýsek)


Mezitím přijel z Vitznau další vlak a cestující zaplavili nástupiště:

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)


Elektrická jednotka č. 14.
(foto © Tomáš Randýsek)

Řídící vůz č. 24.
(foto © Tomáš Randýsek)

Detail spřáhla.
(foto © Tomáš Randýsek)

Odjezd vlaku do Vitznau.
(foto © Tomáš Randýsek)


A to už se údolím rozléhalo pískání parní píšťaly a ze stanice Rigi Klösterli
začaly šplhat k vrcholu Rigi dva osobní vlaky tažené parními lokomotivami:

Stanice Rigi Klösterli.
(foto © Tomáš Randýsek)

Stanice Staffel.
(foto © Tomáš Randýsek)

Osobní vlak odjíždí ze stanice First ...
(foto © Tomáš Randýsek)

... a šplhá ke stanici Staffel.
(foto © Tomáš Randýsek)

A za chvíli přijel osobní vlak do stanice Rigi Kulm.
(foto © Tomáš Randýsek)


Příjezd dalšího vlaku - elektrická jednotka BDHe 2/4 č. 12 a řídící vůz č. 22.
(foto © Tomáš Randýsek)


Příjezd osobního vlaku z Vitznau s elektrickým vozem č. 5.
(foto © Tomáš Randýsek)


Parní lokomotivy mezitím zdolávají stoupání ke koncové stanici.
(foto © Tomáš Randýsek)


Odjezd osobního vlaku - elektrická jednotka BDHe 2/4 č. 12 a řídící vůz č. 22.
(foto © Tomáš Randýsek)


Osobní vlak se zájemci o fotografování vyjíždí naproti parním vlakům.
(foto © Tomáš Randýsek)


První vlak v pořadí s parní lokomotivou H 17.
(foto © Tomáš Randýsek)


Druhý vlak v pořadí s parní lokomotivou H 16.
(foto © Tomáš Randýsek)


Parní lokomotiva H 16 vyrobená
v roce 1923.
(foto © Tomáš Randýsek)

Topič.
(foto © Tomáš Randýsek)

Parní lokomotiva H 16.
(foto © Tomáš Randýsek)

Parní lokomotiva H 17 vyrobená
v roce 1925.
(foto © Tomáš Randýsek)

Parní lokomotiva H 17.
(foto © Tomáš Randýsek)

Parní lokomotiva H 17.
(foto © Tomáš Randýsek)

Táhla a převody.
(foto © Tomáš Randýsek)

Detail ozubeného kola.
(foto © Tomáš Randýsek)

Parní lokomotiva H 17 osobními vozy.
(foto © Tomáš Randýsek)

Osobní vůz ARB č. 32.
(foto © Tomáš Randýsek)

Interiér vozu.
(foto © Tomáš Randýsek)

Osobní vůz ARB č. 35.
(foto © Tomáš Randýsek)

Osobní vůz ARB č. 11.
(foto © Tomáš Randýsek)

Zadní plošina s brzdou.
(foto © Tomáš Randýsek)

Parní lokomotiva H 16 osobními vozy.
(foto © Tomáš Randýsek)

Pravidelná údržba.
(foto © Tomáš Randýsek)

Pravidelná údržba.
(foto © Tomáš Randýsek)

Lokomotiva H 16.
(foto © Tomáš Randýsek)

Detail zadní části.
(foto © Tomáš Randýsek)

Stanoviště strojvedoucího.
(foto © Tomáš Randýsek)

Při jízdě vlaku, kdy je lokomotiva řazená na konci,
je ze stanoviště průvodčího možno ovládat píšťalu na lokomotivě
pomocí drátěného táhla.
(foto © Tomáš Randýsek)


Osobní vůz VRB č. 5.
(foto © Tomáš Randýsek)

"Žádáme zdvořile, neplivejte ve voze".
(foto © Tomáš Randýsek)

Detail světla.
(foto © Tomáš Randýsek)

Dřevěná výzdoba.
(foto © Tomáš Randýsek)

Vůz III. třídy.
(foto © Tomáš Randýsek)

Průvodčí používá venkovní lávku.
(foto © Tomáš Randýsek)

Na cestě do stanice Staffel.
(foto © Tomáš Randýsek)

Stanice Staffel.
(foto © Tomáš Randýsek)

Příjezd do stanice Staffel.
(foto © Tomáš Randýsek)

Ochlazování ozubnicových výhybek.
(foto © Tomáš Randýsek)


Po příjezdu do stanice Staffel
jsme museli všichni vystoupit
a nastal posun.
(foto © Tomáš Randýsek)

Zabrždění zadního vozu ruční brzdou. Vůz pojede do Vitznau.
(foto © Tomáš Randýsek)


Zajištění vozu klínem vloženým do ozubnice.
(foto © Tomáš Randýsek)


Lokomotiva s prvním vozem odjela na zhlaví.
(foto © Tomáš Randýsek)


A vzápětí přijela na první kolej, kde byl osobní vůz odstaven.
Tento vůz pojede do Arth-Goldau.
(foto © Tomáš Randýsek)


Elektrická souprava z Arth-Goldau
čeká před vjezdem do stanice.
(foto © Tomáš Randýsek)

Zajištění vozu klínem.
(foto © Tomáš Randýsek)


Poté lokomotiva přejela na druhou kolej, kde byl připojen osobní vůz do Vitznau.
(foto © Tomáš Randýsek)


Souprava z Arth-Goldau si připojila odstavený vůz přejela i s ním na druhou kolej.
(foto © Tomáš Randýsek)


My jsme mezitím popojeli směrem k odjezdovému zhlaví na Vitznau,
kde jsme čekali na příjezd souprav z protisměru.
(foto © Tomáš Randýsek)


Doplňování vody.
(foto © Tomáš Randýsek)

Doplňování vody.
(foto © Tomáš Randýsek)

Povoz pro cestující.
(foto © Tomáš Randýsek)

Strmé stoupání.
(foto © Tomáš Randýsek)

Na dvoukolejném úseku míjíme
protijedoucí vlak.
(foto © Tomáš Randýsek)

Ve stanici Freibergen čekáme na křižování s protijedoucími vlaky.
Také nás dojely dva následné vlaky do Vitznau.
(foto © Tomáš Randýsek)


Ze stanice Freibergen již jedeme ve skupině.
Náš vlak nezastavuje, cestující nastupují do souprav za námi.
(foto © Tomáš Randýsek)


Příjezd do Vitznau.
(foto © Tomáš Randýsek)


Parní lokomotiva H 16.
Na kabině strojvedoucího je dobře patrná výška hladiny vody.
(foto © Tomáš Randýsek)


Elektrická jednotka zajíždí
přes točnu do vozovny.
(foto © Tomáš Randýsek)

Parní lokomotiva zajíždí také do vozovny. Provozní den se schyluje ke konci.
(foto © Tomáš Randýsek)


Ruční posun.
(foto © Tomáš Randýsek)

Replika stojatého kotle.
(foto © Tomáš Randýsek)

Staniční zvon.
(foto © Tomáš Randýsek)

Provozní den a naše putování
po Švýcarsku je u konce.
(foto © Tomáš Randýsek)


Také letošní výlet do této alpské země byl plný nových zážitků a poznání. Zejména pobyt v oblasti Luzernu byl okouzlující. Příroda, do které je město a jeho okolí zasazeno, je prostě nádherná. Ženeva má samozřejmě také co nabídnout, ale život je zde více uspěchaný, což je samozřejmě dáno velkou koncentrací mezinárodních institucí a obyvatel. I když železnice nebyla prvotním cílem, nelze jí ve Švýcarsku minout. Poděkování patří samozřejmě našim manželkám, které nám naše železniční exkurze tolerovaly a některých se dokonce samy zúčastnily.


Nahoru