Počet přístupů na stránky:


Optimalizováno pro prohlížeč:

Locations of visitors to this page

Putování po Švýcarsku 2010

část 3.

... předchozí reportáž - Putování po Švýcarsku 2010 - část 2.


Pilatus-Zahnradbahn

Výlet na vrchol Pilatus jsme započali v místě našeho ubytování, v malém městečku Vitznau, kde jsme nastoupili na pravidelnou lodní linku na jezeře Luzernsee a s jedním přestupem jsme dopluli až do přístavu městečka Alpnachstad, které je nástupní stanicí ozubnicové železnice Pilatus-Zahnradbahn.


(foto © Tomáš Randýsek)


Historie ozubnicové železnice Pilatus-Zahnradbahn sahá do roku 1873, kdy se začalo uvažovat o vybudování ozubnicové tratě s normálním rozchodem a stoupáním do 250‰, ale vzhledem k velkým pořizovacím nákladům (delší trať se smyčkami a úvratěmi) byl tento projekt opuštěn.
Životaschopným se stal až projekt ing. Eduarda Lochera, který navrhl oboustranný ozubnicový hřeben. Do tohoto hřebene zapadá z každé strany jedno ozubené kolo, umístěné pod vozem vodorovně s hlavami kolejnic. Díky tomuto řešení mohlo být použito větší stoupání a celková délka tratě tím byla výrazně zkrácena. Toto technické řešení však neumožňovalo použít klasické výhybky a tak byly zkonstruovány výhybkové přesuvny a otáčecí výhybky.


Připlouváme do městečka
Alpnachstad.
(foto © Tomáš Randýsek)

Nástupní stanice.
(foto © Tomáš Randýsek)

Skupina vozů čeká před nástupištěm.
(foto © Tomáš Randýsek)

Vůz č. 23 čeká před vjezdem
na nástupiště.
(foto © Tomáš Randýsek)

Přesuvna ve stanici Alpnachstad.
(foto © Tomáš Randýsek)

Horská ozubnicová železnice Pilatus-Zahnradbahn je nejstrmější železnicí na světě. Překonává výškový rozdíl 1.629 metrů se stoupáním až 480‰. Trať je dlouhá 4600 metrů a má rozchod 800mm. Dolní stanice leží v malém městečku Alpnachstad u Luzernského jezera, horní stanice leží těsně pod vrcholem Pilatusu v nadmořské výšce 2.132 metrů n.m.
Trať byla otevřena 4. června 1889 a provoz zajišťovaly parní vozy. V roce 1937 byla trať elektrifikována stejnosměrnou napěťovou soustavou 1.550 V.


Příjezd vozu do stanice Alpnachstad.
(foto © Tomáš Randýsek)

Vůz č. 31 čekající na křižování
v nástupní stanici.
(foto © Tomáš Randýsek)

Vůz č. 31 čekající na křižování
v nástupní stanici.
(foto © Tomáš Randýsek)

Pohled na přístaviště Alpnachstad.
(foto © Tomáš Randýsek)

Strmé stoupání za stanicí.
(foto © Tomáš Randýsek)

Kamenné těleso tratě.
(foto © Tomáš Randýsek)

Vozy zde jezdí po skupinách.
Za námi jel vůz č. 28.
(foto © Tomáš Randýsek)

V oblouku je dobře patrné původní
kamenné traťové těleso.
(foto © Tomáš Randýsek)

Tunel Spycher I.
(foto © Tomáš Randýsek)

Pohled na jezero Luzernsee.
(foto © Tomáš Randýsek)

Tunel Spycher II.
(foto © Tomáš Randýsek)

Vůz č. 28.
(foto © Tomáš Randýsek)


Křižování skupin vozů ve stanici Aemsigenalp.
(foto © Tomáš Randýsek)


Příjezd vozu č. 21 do stanice Aemsigenalp.
(foto © Tomáš Randýsek)


Stanice Aemsigenalp leží v nadmořské
výšce 1355 m. n. m.
(foto © Tomáš Randýsek)

Komunikace s dispečerem.
(foto © Tomáš Randýsek)

Debata mezi strojvedoucími.
(foto © Tomáš Randýsek)

Příjezd vozu č. 30 do stanice Aemsigenalp.
(foto © Tomáš Randýsek)


Ve stanici začíná být trochu těsno.
(foto © Tomáš Randýsek)

Přesuvná výhybka je ve správné
poloze - odjíždíme.
(foto © Tomáš Randýsek)

Odjezd ze stanice Aemsigenalp.
(foto © Tomáš Randýsek)

"Až na vrcholky hor, kam vyjdu jenom já ..."
(foto © Tomáš Randýsek)


Strmé stoupání k vrcholu Pilatusu.
(foto © Tomáš Randýsek)

Pohled do údolí k Luzernsee.
(foto © Tomáš Randýsek)

Za námi šplhají další dva vozy.
(foto © Tomáš Randýsek)

Krásné scenérie alpské přírody.
(foto © Tomáš Randýsek)


Panoráma Urnských Alp.
(foto © Tomáš Randýsek)


Skalní útvary.
(foto © Tomáš Randýsek)


Další stoupání na úbočí Pilatusu.
(foto © Tomáš Randýsek)

Pohled na trať pod námi ...
(foto © Tomáš Randýsek)

... kde stoupá další vůz Pilatusbahn.
(foto © Tomáš Randýsek)

Před koncovou stanicí.
(foto © Tomáš Randýsek)

Návěstidlo a překlápěcí výhybka.
(foto © Tomáš Randýsek)

Příjezd do koncové stanice.
(foto © Tomáš Randýsek)

Kamenný mostek na úbočí pod
vrcholem.
(foto © Tomáš Randýsek)

Pracovní vůz.
(foto © Tomáš Randýsek)

Pohled z vyhlídkové terasy na
vrcholu Pilatus.
(foto © Tomáš Randýsek)


(foto © Tomáš Randýsek)


Pokračování reportáže - Putování po Švýcarsku 2010 - část 4.


Nahoru