Počet přístupů na stránky:


Optimalizováno pro prohlížeč:

Locations of visitors to this page

Putování po Švýcarsku 2010

část 4.

... předchozí reportáž - Putování po Švýcarsku 2010 - část 3.


Nádraží Luzern

(foto © Tomáš Randýsek)


Nádraží Luzern patří mezi významná švýcarská nádraží a je také jednou z mála tzv. hlavových stanic (všechny staniční koleje jsou kusé a vlaky mohou tedy přijíždět a odjíždět pouze jedním směrem). U nás je to Praha Masarykovo nádraží. Hlavní nádraží je situováno ve středu města, poblíž jezera a v těsné blízkosti je terminál autobusového a trolejbusového nádraží. Nádraží bylo ve městě otevřeno v roce 1856 jako koncová stanice Schweizerische Centralbahn. Ještě v průběhu 19. století došlo k významnému rozvoji nádraží, kdy byly do Luzernu přivedeny tratě z Zürichu, Bernu a také trať Gotthardské dráhy. Luzern se také stal koncovou stanicí Brünig Bahn.


(foto © Tomáš Randýsek)


Nové nádraží s výraznou kopulí bylo otevřeno v roce 1896. V roce 1922 došlo k elektrizaci kolejí společně s elektrizací tratě do Oltenu. 5. února 1971 zničil budovu nádraží požár. Podařilo se zachránit pouze vstupní portál. Na místě staré budovy byl vybudován autobusový a trolejbusový terminál. Nová budova, jejímž autorem je španělský architekt Santiago Calatrava, byla posunuta o několik desítek metrů dále.


(foto © Tomáš Randýsek)


Luzern je nástupní stanicí několika tratí. Trať Luzern - Zürich se standardním rozchodem 1435 mm patří mezi páteřní síť švýcarských železnic. Trať je elektrifikována 15 kV 16.7 Hz a je převážně dvoukolejná. Trať je rozdělena na dvě části Zürich - Zug a Zug - Luzern. Provoz na části Zug - Luzern zajišťují soupravy Luzern S-Bahn a Zug Light Bahn. Vlaky jezdí každých 30 minut se zastávkami v Zugu a Thallwilu. Luzern je také jednou z výchozích stanic známé Gotthardské dráhy spojující Švýcarsko s Itálii s nejdelším železničním tunelem na světě - 15 km. Trať vede do 19 km vzdálené stanice Immensee, která je skutečným začátkem Gotthardské dráhy. Trať Luzern - Olten byla otevřena již v roce 1856 a spojuje Luzern s Basilejí. Operátorem jsou Švýcarské spolkové dráhy SBB.


(foto © Tomáš Randýsek)


Do Luzernu byla také v roce 1889 přivedena úzkorozchodná trať Brünig Bahn, která byla do roku 2004 úzkorozchodnou ozubnicovou tratí SBB (na některých úsecích s vyšším stoupáním je vybavena ozubnicovým systémem Riggenbach). Trať spojuje Luzern s Interlakenem, které bývá výchozím bodem pro návštěvu známého horského masivu Jungfrau. Do roku 2004 byla provozována sesterskou společností Švýcarských spolkových drah SBB Brünig. V tomto roce byla trať prodána společnosti Luzern-Stans-Engelberg-Bahn (LSE). Fúzí těchto dvou společností vznikla společnost ZentralBahn (ZB), která provozuje obě tratě Luzern - Meiringen - Interlaken a Luzern - Stans - Engelberg. Původní trať Brünig Bahn je součástí turisticky atraktivního systému Golden Pass Line na trati Lucern - Interlaken - Zweisimmen - Montreux.Dvě spřažené elektrické jednotky řady RABe 521 a 523 jsou připraveny k odjezdu do stanice Sursee:

Jednotka RABe 521 023-2
je nasazena v čele vlaku.
(foto © Tomáš Randýsek)

Odjezdové návěstidlo.
(foto © Tomáš Randýsek)

Jednotka RABe 523 001-6
zařazená na konci vlaku.
(foto © Tomáš Randýsek)


Na začátku nástupiště na 7. koleji stojí lokomotiva SBB Re 420 (Re 4/4") No. 11299,
která přivezla express IC do Luzernu:

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)


Vlak však pokračuje dále do stanice Locarno a tak je na konec vlaku připřažena
lokomotiva SBB Re 420 (Re 4/4") No. 11207, která poveze vlak z Luzernu.
Výměna lokomotiv se děje u vlaků, které nemají řídící vůz:

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)


Ze 7. koleje odježdí IC express do Locarna:

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)


Ihned za odjíždějícím vlakem odjíždí také lokomotiva No. 11299 do depa:

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)


Odjíždějící lokomotiva se na zhlaví míjí s právě přijíždějícím vlakem, který je tvořen elektrickou jednotkou RABe 520 015-9. Vlak přijíždí na právě uvolněnou 7. kolej:

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)


Příjezd meziměstské jednotky IC2000.
(foto © Tomáš Randýsek)

Za chvíli přijíždí Voralpen-Express
v čele s řídícím vozem
BDt 50 48 80-35 196-1.
(foto © Tomáš Randýsek)

Na konci vlaku je řazená lokomotiva
Re 4/4 456.
(foto © Tomáš Randýsek)


Odjezd RABe 523 002-4.
(foto © Tomáš Randýsek)Příjezd RABe 520 004-3.
(foto © Tomáš Randýsek)Po příjezdu byla souprava RABe 520 004-3 spojena se soupravou RABe 520 015-9.
Pravděpodobně pro posílení večerního spoje:

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)Odjezd osobního vlaku společnosti BLS AG (Bern-Lotschberg-Simplon-Bahn)
na čele s elektrickou jednotkou RBDe 566 232-5:

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)


Práce posunovací lokomotivy Ee 922 005-4:

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)


Spleť kolejí a výhybek na zhlaví.
(foto © Tomáš Randýsek)

Odstavné nádraží ZentralBahn.
(foto © Tomáš Randýsek)


Elektrické jednotky společnosti ZentralBahn.
(foto © Tomáš Randýsek)


Elektrická lokomotiva HGe 4/4 II
No. 101963-7.
(foto © Tomáš Randýsek)

Elektrická lokomotiva HGe 4/4 II
No. 101968-9.
(foto © Tomáš Randýsek)

Panoramatický vůz Golden Pass.
(foto © Tomáš Randýsek)


Elektrické jednotky ZentralBahn
ABe 130 002-9, ABe 130 009-4.
(foto © Tomáš Randýsek)

Elektrická jednotka ZentralBahn
ABe 130 002-9.
(foto © Tomáš Randýsek)

Řídící vůz ABt 132-7 zařazený
na konci vlaku.
(foto © Tomáš Randýsek)

Odjezd vlaku.
(foto © Tomáš Randýsek)

Příjezd osobního vlaku v čele
s řídícím vozem ABt 23.
(foto © Tomáš Randýsek)

Řídící vůz ABt 22 zařazený
na konci vlaku.
(foto © Tomáš Randýsek)

Odjezd elektrické jednotky ABe.
Na konci je osobní vůz 943-6.
(foto © Tomáš Randýsek)

Elektrická jednotka BLS RBDe
566 240-8.
(foto © Tomáš Randýsek)

Elektrická lokomotiva řady
Re 460 030-0.
(foto © Tomáš Randýsek)

Elektrická lokomotiva řady
Re 460 070-6.
(foto © Tomáš Randýsek)

Pracovní vozidlo Te 2/2 199
společnosti ZentralBahn.
(foto © Tomáš Randýsek)

Pracovní vozidlo Te 2/2 171
společnosti ZentralBahn.
(foto © Tomáš Randýsek)

Patrně již vyřazená elektrická lo-
komotiva HGe 4/4 I No. 1992,
původně v majetku SBB Brünig
Bahn. Nyní bez označení.
(foto © Tomáš Randýsek)

Osobní vůz duhé třídy
v původním zeleném nátěru.
(foto © Tomáš Randýsek)


Příjezd osobního vlaku na čele s lokomotivou SBB Re 420 (Re 4/4").
(foto © Tomáš Randýsek)


Pohled na část nádražního komplexu,
kde jsou umístěny garáže.
(foto © Tomáš Randýsek)

Pohled na část odstavného nádraží.
(foto © Tomáš Randýsek)


(foto © Tomáš Randýsek)Dokončení reportáže - Putování po Švýcarsku 2010 - část 5.


Nahoru