Počet přístupů na stránky:


Optimalizováno pro prohlížeč:

Locations of visitors to this page

"Odemykání kanálů 2010"

Ekotechnické museum Praha, 24. dubna 2010

Areál Staré čistírny odpadních vod je od roku 2010 národní kulturní památkou.
(foto © Jiří Polák)


"Odemykání kanálů" pražského Ekotechnického musea se stalo již tradiční jarní akcí, která probíhá každoročně v areálu Staré kanalisační čistírny odpadních vod v Praze-Bubenči. Letošní "Odemykání kanálů" proběhlo v sobotu 24. dubna. Iniciátorem účasti Klubu S.M.P.D. se svým mobilním kolejištěm a živými modely parních lokomotiv byl Pavel Uhlíř. Mobilní kolejiště bylo do Prahy dopraveno již v pátek, aby mohlo být včas sestaveno a přichystáno k sobotnímu provozu. Montáž zajišťovali Roman a Martin Šilerovi a celá rodina Uhlířova. Ostatní členové klubu dorazili v sobotu ráno.


Nachystané předváděcí kolejiště
v ještě prázdné hlavní hale.
(foto © Jiří Polák)

Příprava na provoz.
(foto © Tomáš Randýsek)

Vstupní hala se začíná pomalu
naplňovat návštěvníky.
(foto © Tomáš Randýsek)

Pohled z ptačí perspektivy.
(foto © Jiří Polák)

Holky mají domluvenou prohlídku
Prahy a počasí jim přeje.
(foto © Tomáš Randýsek)

Po ránu něco na zahřátí ...
(foto © Tomáš Randýsek)

... a nám také něco. Karel vyrobil
pěkné modelové barely a o jejich
náplň se také postaral.
(foto © Jiří Polák)


Karel Duda přivezl svůj "vyšperkovaný" model lokomotivy 99 4651 se soupravou napatinovaných nákladních vagonů. Z cisterny zase tekl lahodný mok. Karel dokonce vyrobil speciální kovové barely, ze kterých se dá krásně pít. A když se otočí dnem vzhůru, tak představují přepravní obal.

Lokomotiva 99 4651 se
soupravou nákladních vozů.
(foto © Tomáš Randýsek)

Příprava před jízdou
pod dohledem Lenky.
(foto © Tomáš Randýsek)

Náklad na voze včetně barelů.
(foto © Tomáš Randýsek)


Detail lokomotivy s tendrem:

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)


Jirka Dalecký proháněl na kolejišti svoje "Regnerky" U37.008 a 99 4701 se soupravou osobních vozů.

Lokomotiva U37.008
s osobním vlakem.
(foto © Tomáš Randýsek)

Lokomotiva U37.008
s osobním vlakem.
(foto © Tomáš Randýsek)

Na odstavné koleji.
(foto © Tomáš Randýsek)

Osobní vlak tažený lokomotivou
99 4701 je připraven k odjezdu.
(foto © Tomáš Randýsek)


Uhlířovi představili lokomotivy 99 5603, 99 1590-1 a samozřejmě také svoji armádu plyšáků.

Lokomotiva 99 5603 s funkčními
předními a zadními světly.
(foto © Tomáš Randýsek)

Lokomotiva 99 1590-1
s nákladním vlakem.
(foto © Tomáš Randýsek)

Na odstavné koleji.
(foto © Tomáš Randýsek)

Nákladní vlak s plyšáky.
(foto © Tomáš Randýsek)


Jirka Kůt přivezl lokomotivu RhB 11 "Heidi" a k tomu ještě obsluhoval lokomotivy RhB 104 a "Stainz".

Lokomotiva RhB No. 11 "Heidi"
na odstavné koleji.
(foto © Tomáš Randýsek)

Lokomotiva RhB No. 104 s
osobním vlakem.
(foto © Tomáš Randýsek)

Pára z píšťaly.
(foto © Jiří Polák)

Na odstavné koleji.
(foto © Tomáš Randýsek)

Detail lokomotivy "Stainz".
(foto © Tomáš Randýsek)

Při jízdě musel Jirka ovládat
regulátor ručně.
(foto © Tomáš Randýsek)


Šilerovi předváděli parní tramvaj "Bertu" a dřevařskou lokomotivu "Lumber Jack".
Ta není vybavena RC komponenty a vše se ovládá ručně.

Parní tramvaj Berta při sólo jízdě.
(foto © Tomáš Randýsek)

A zde již táhne osobní vozy.
(foto © Tomáš Randýsek)

Regulace plynového hořáku.
(foto © Tomáš Randýsek)

Dřevařská lokomotiva "Lumber Jack".
(foto © Tomáš Randýsek)Jirka Sajbrt ukazoval návštěvníkům dřevařskou lokomotivu "Shay", kterou si sám vyrobil
a parní osobní vůz Triebwagen.

Dřevařská lokomotiva "Shay"
se soupravou nákladních vozů.
(foto © Tomáš Randýsek)

Výfuk páry.
(foto © Tomáš Randýsek)

Triebwagen v oblaku páry.
(foto © Tomáš Randýsek)

Triebwagen v oblaku páry.
(foto © Tomáš Randýsek)

Doplňování vody.
(foto © Tomáš Randýsek)

V mezidobí na odstavné koleji
(foto © Tomáš Randýsek)

Drobná oprava.
(foto © Jiří Polák)


Tady si Jirka ukrojil pořádné sousto, když si za Triebwagen zapřáhl šest nákladních vozů.
Ale parní vůz to zvládl.

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

Zuřiví reportéři čekají na průjezd
Triebwagenu s nákladními vozy.
(foto © Jiří Polák)


Randýskovi přivezli lokomotivu Prignitzer Kleinbahn 99 4701 se soupravou osobních vozů.

Se soupravou osobních vozů.
(foto © Tomáš Randýsek)

Doplňování vody.
(foto © Tomáš Randýsek)

S vypůjčenými nákladními vozy.
(foto © Tomáš Randýsek)


Malí i velcí návštěvníci se zájmem sledovali provoz parních modelů:

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Jiří Polák)

A někteří nevěřícně strkali ruce
nad komíny, aby se přesvědčili,
že je to opravdu horká pára a ne
falešný kouřový generátor.
(foto © Tomáš Randýsek)


Pár momentek členů Klubu S.M.P.D.:

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Jiří Polák)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

Nakládka kolejiště.
(foto © Jiří Polák)


Nahoru


Po naložení kolejiště jsme se také vydali na prohlídku čistírny. Průvodce nám dělal Filip Kotouček, se kterým si Jirka Sajbrt již dlouho dopisuje. Teď měli příležitost osobně se poznat. I když měl za sebou náročný den, protože obsluhoval parní stroj pro pohon čerpadel, věnoval nám po skončení akce skoro dvě hodiny.

Historie Staré čistírny se začala datovat od roku 1888, kdy byla založena pražská Kanalizační kancelář. Ta měla za úkol zmapovat území Prahy a získat potřebná vstupní data. Stavba začala v roce 1895 podle projektu Sira Williama Heerleina Lindleyho. Budova včetně podzemních prostor je postavena z 8 milionů kusů dvakrát pálených cihel, tzv. "zvonivek". Stavba čistírny byla dokončena v roce 1905 a v roce 1907 byl zahájen ostrý provoz. Čistírna pracovala trvale až do doby, kdy byla na Císařském ostrově uvedena do provozu nová moderní čistička. Ještě počátkem 80. let se podzemní usazovací nádrže používaly jako manipulační jímky pro novou čistírnu.


Prohlídku jsme začali ve strojovně, kde jsou umístěny dva parní stroje z roku 1903, které přes obrovské řemenice pohánějí čerpadla v podzemí.

Začínáme s prohlídkou.
(foto © Tomáš Randýsek)

Náš průvodce - Filip Kotouček.
(foto © Tomáš Randýsek)

Parní stroj z roku 1903.
(foto © Tomáš Randýsek)


Pár detailů parního stroje Breitfeld, Daněk a spol. z roku 1903:

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)


Pohon čerpadel zajišťují obrovské řemenice:

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

Pracovní stůl
(foto © Tomáš Randýsek)

Výkresová dokumentace
(foto © Tomáš Randýsek)


Vlevo od strojovny se nachází kotelna, která slouží pro vytápění parních strojů.
Kotle jsou také obloženy pálenými cihlami.

Čelní stěna kotlů.
(foto © Tomáš Randýsek)

Identifikační štítek.
(foto © Tomáš Randýsek)

Identifikační štítek.
(foto © Tomáš Randýsek)

Předpisy pro topiče.
(foto © Tomáš Randýsek)

Pokyny pro provoz a obsluhu.
(foto © Tomáš Randýsek)

Parovod.
(foto © Tomáš Randýsek)


A potom už nás Filip vedl do podzemí.
Takový sklep z pálených cihel by mohl čistírně závidět leckterý moravský vinař.

Hlavní vchod do podzemí.
(foto © Tomáš Randýsek)


V podzemní místnosti vápenných nádrží byl vystaven hygienický mobiliář
včetně unikátních exponátů z lánského zámku z doby T. G. Masaryka.

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

Co to ten Jirka fotí?
(foto © Tomáš Randýsek)

Aha, model kanalizační stoky.
(foto © Tomáš Randýsek)

Elipsovitá klenba přechází nahoře
do klenby kruhové.
(foto © Tomáš Randýsek)

Kapradinám podmínky
v podzemí svědčí.
(foto © Tomáš Randýsek)

Účastníci výpravy.
(foto © Tomáš Randýsek)

Strop pod hlavní halou,
kde jsme měli postavené kolejiště.
(foto © Tomáš Randýsek)


Zde jsme již v hlavním dómu. V tomto klenutém prostředí se nachází zařízení pro mechanické čištění - hrubé česle, lapač písku a jemné česle. Tato zařízení obsluhovali pouze 3 dělníci. Na prvním česle se zachytily hrubé nečistoty, které se shrabovaly na běžící pás. Jemné nečistoty proplouvaly do další nádže s jímkou, odkud násosné potrubí vysávalo písek, který se hnal do dalších dvou podélných nádrží. Nahrubo pročištěný kal tekl z lapačů písku do usazovacích nádrží. Usazený kal se potom v letních měsících čerpal do tankových lodí, které jej odvážely na kalová pole pod Prahou. V zimě se bahno přečerpávalo do kalojemů na Císařském ostrově.

Hlavní dóm.
(foto © Tomáš Randýsek)

Odsávací zařízení na písek.
(foto © Tomáš Randýsek)

Sledujeme činnost hrubého česla.
(foto © Jiří Polák)

Vozík pro dopravu písku.
(foto © Tomáš Randýsek)

Kalová čerpadla.
(foto © Tomáš Randýsek)

Zde si můžete porovnat velikost.
(foto © Tomáš Randýsek)

Vchod k usazovacím nádržím.
(foto © Tomáš Randýsek)

Usazovací nádrže.
(foto © Tomáš Randýsek)

Usazovací nádrže.
(foto © Tomáš Randýsek)

Příprava na společné foto je věcí
improvizace.
(foto © Jiří Polák)

Společné foto členů Klubu S.M.P.D.
(foto © Tomáš Randýsek)


Děkujeme zástupcům Ekotechnického musea za pozvání na zajímavou akci.
Vidět zcela zachovalou technologii z přelomu minulého století, navíc obsluhovanou parními stroji, je jistě nevšední zážitek. Doufáme, že i my jsme návštěvníkům zpříjemnili chvíle pobytu ve Staré čistírně.
Tak snad "Nashledanou někdy příště ..."


Nahoru