Počet přístupů na stránky:


Optimalizováno pro prohlížeč:

Locations of visitors to this page

Swiss Vapeur Parc

Le Bouveret, 6. - 8. 6. 2008


Le Bouveret je malé poklidné městečko nebo spíše větší vesnice ležící v jižním Švýcarsku na břehu Ženevského jezera. Jelikož se nachází ve francouzském kantonu, tak místní obyvatelé hovoří převážně francouzsky. Dokonce i jídelní lístky jsou pouze ve francouzštině a tak bylo někdy docela zajímavé vybrat si něco k jídlu, protože personál hovořil jen ve své mateřštině - tedy "en francais".


Fotografie pořídili: & Jiří Sajbrt, Terezka Randýsková, Tomáš Randýsek


Pohled na Le Bouveret.

Přístav.

Přístav.

Zátoka je prodloužena k domům
a tak se místní dostanou na lodi
až ke vstupním dveřím.

Nádraží Le Bouveret.

Odstavený vagon na nádraží.Parková dráha Swiss Vapeur Parc je vedle Aquaparku hlavní turistickou atrakcí. Vesnice leží v poměrně velké zátoce jezera a tak se zde nachází přístav pro jachty a menší lodě. Počasí nám tentokrát příliš nepřálo, zataženo a deštivo bylo celé dva dny, i když v sobotu dopoledne se počasí trochu umoudřilo a alespoň přestalo pršet. Zato v neděli ráno se s námi Le Bouveret loučilo vyjasněnou oblohou. Tak snad někdy příště ...

I přes nepřízeň počasí a celkem dlouhou cestu (cca 12 hodin jízdy autem) to byl krásný zážitek. Parková dráha s kolejovou splítkou 5" a 7" je opravdu nádherná a celý areál je hezky upraven a vtipně vyřešen. Hned za vstupem do areálu se nachází hlavní tříkolejné nádraží se zastřešenými nastupišti a s připojením na dvě lokomotivní depa - jedno menší na pravém zhlaví a jedno velké na levém zhlaví (i s točnou a rotundou, která poskytuje veškeré potřebné zázemí pro obsluhu, opravy a roztápění lokomotiv).


Plánek kolejiště.


Celé dva dny se jezdilo v jednom směru, tedy s odjezdem z pravého zhlaví. Trať má první část společnou, za stanicí vede trať v levém oblouku kolem depa a odstavné koleje, poté se projede tunelem a následuje rovný úsek podél jezera. Za jezerem je odbočka do stoupání po ozubnicovém úseku. Hlavní trať pro adhezní lokomotivy pokračuje obloukem přes právě budované odstavné nádraží a tunelem se vrací na krásný visutý most přes jezero. Po průjezdu mostem je první funkční návěstidlo a od tohoto místa se projíždí automaticky řízenými traťovými úseky. Následuje průjezd druhým tunelem vedle hlavní stanice a pokračuje se přes nízký most před poslední tunel, kde má strojvedoucí možnost zvolit si tlačítkem mezi návratem do hlavní stanice (přes malé městečko) nebo pokračováním po dlouhém okruhu. Za tunelem je dvoukolejné nádraží, které slouží také pro nástup a výstup cestujících. Odjezdové návěstidlo je "zatím" posledním na trati, dále se jede až k vjezdovému návěstidlu hlavní stanice pouze na dohlednost. Trať pokračuje přes dřevěný zastřešený most, v pravém oblouku se začíná trať postupně zvedat a stává se z ní trať dvoukolejná (druhá kolej je vratná, resp. zpáteční). Stoupání je dlouhé a pozvolné, následuje rovný úsek a jízda přes dvoukolejný most. Za tímto dvoukolejným mostem se trať začíná obloukem přes několik mostů obracet, aby se vrátila na dvoukolejný most a vytvořila výše zmiňovaný dvoukolejný úsek. Před nádražím, v místě napojení "malého" okruhu jsou z obou směrů umístěna návěstidla. Poté následuje průjezd kolem rotundy lokomotivního depa a krátkým zděným tunelem se vjíždí do nádraží, kde je možné tlačítkem zvolit, na kterou staniční kolej chceme přijet.Areál parkové dráhy a stavby v kolejišti

Pohled na hlavní stanici.

Krytá nástupiště hlavní stanice.

Vjezdové zhlaví.

Vodní jeřáb, v pozadí je
zauhlovací zařízení.

Točna s rotundou lokomotivního
depa. Jako první z hostujících
zatopil Roman - i přesto,
že vydatně pršelo.

Stavědlo hlavní stanice.

Stará a nová budova skladiště.

Budova starého skladiště.

Budova nového chladícího
skladiště, které skutečně slouží
pro uskladňování zboží.
Chladící kompresor je umístěn
ve starém skladišti.

Dvoukolejné nádraží, ze kterého
se odjíždí na velký okruh nebo
se lze vrátit do hlavní stanice.

Pohled z odjezdového zhlaví.

Stavědlo dvoukolejného nádraží.

Budova zastávky za
výjezdem z tunelu.

Budova zastávky Yvorne
- dveře do úschovny zavazadel
a výdejny jízdenek.

Hlavní ulice městečka Chablais.

Restaurace s kavár-
nou v městečku
Chablais-city.

Krásný model
obchodního domu
s dekorativními prvky.

Obytný dům s foto
obchodem.

Kostel s plně vybaveným
interiérem včetně chrámového
zpěvu.

Interiér kostela.

Replika hradu umístěná na kopci
nad areálem.

Vinice kolem hradu.

Vinice kolem hradu.

Hrad na kopci působí opravdu
až neuvěřitelně skutečně.

Rozhledna obrostlá bujnou
zelení.

Zřícenina hradu.

Model horské restaurace.

Model další horské restaurace.

Vodní mlýn s pilou.

Dolní stanice lanové
dráhy.

Horní stanice lanové dráhy.

Výjezd z tunelu před visutým
mostem přes jezero.

Vjezd do tunelu před dvoukolej-
ným nádražím.

Pohled na kopec s lanovkou nad
tunelovým portálem.

Výjezd z prvního tunelu za
visutým mostem.

Tunelový portál za
hlavní stanicí.

Vjezd do druhého tunelu za
visutým mostem.

Výjezd z druhého tunelu za
visutým mostem.

Výjezd z tunelu před
hlavní stanicí.

Visutý most přes jezero.

Dvoukolejný most přes údolí.

Horní část mostu.

Kamenný most přes potok.

Mosty v centrální části parku.

Příhradový most.

Příhradový most.

Další ocelový most.

Odbočka na ozubni-
cový úsek.

Most na ozubnici.Nahoru


Modely lokomotivNahoru


České modely "Andpie" a "Topsy" na Swiss Vapeur Parc

Roman Šiler doplňuje vodu
z cisterny.

"Andpie" je připravena
k zatopení pod kotlem.

"Máte sice větší lokomotivu, ale
my se hned tak nevzdáme.
A ta naše je stejně hezčí ..."

Výjezd z tunelu před hlavní
stanicí.

Volba vlakové cesty.

"Andpie" na trati.

V oblouku před nádražím.

Jízda přes dvoukolejný most.

"Andpie" projíždí místem spojení
obou okruhů.

Vjezd do stanice.

Vlaková četa zahalená
kouřem.

"Andpie" pod panorámou hradu.

Pod mostem.

Na mostě.

Na trati za výjezdem z tunelu.

Další a další kilometry v kolech ...

Vjezd do stanice.

Dozbrojování loko-
motivy vodou.

Cestující i strojvedoucí jsou
připraveni ...

Mladý pan strojvedoucí jede
vstříc tmě.

Cestující nočního vlaku.Přestalo pršet a Topsy čeká na
zatopení ...

Jirka Sajbrt roztápí Topsy.

Zastavení před stanicí a volba
vlakové cesty.

Topsy vjíždí do stanice.

Výjezd z tunelu.

Průjezd pod mostem.

Topsy projíždí přes most.

Panoráma čtyř mostů.

Výjezd z tunelu.Fotografie z pohledu strojvedoucího:Nahoru


Jízdy na Swiss Vapeur Parc

Jízdy pro veřejnost zajišťovalo několik domácích lokomotiv s vozovými soupravami. Dvě soupravy byly sestaveny z krytých vozů a vzhledem k vývoji počasí jezdily neustále. První z nich vycházela z předlohy na dráze MOB, vozy měly ručně otevíratelné dveře a hydraulicky otevíratelnou střechu. Druhá souprava byla imitací osobních vozů zahradní železnice LGB a vozy byly opatřeny střechou z plexiskla a trochu připomínaly papežův "papá" mobil. Další soupravy byly sestaveny z otevřených lavicových vozů.Vlaková souprava MOB s lokomotivou Ge 4/4:Souprava vozů LGB:Souprava s lokomotivou Matternhorn-Gotthard Bahn:Ostatní soupravy a lokomotivy:Večerní atmosféra na Swiss Vapeur Parc:Nahoru


Psali o nás v místním tisku

Obě české lokomotivy si získaly zasloužený obdiv i z toho důvodu, že se na Swiss Vapeur Parc objevily poprvé a tím pádem přitahovaly pozornost nejen laické veřejnosti. Důkazem toho je reportáž, která vyšla v sobotu 7. června v místním deníku 24 heures.Nahoru