Počet přístupů na stránky:


Optimalizováno pro prohlížeč:

Locations of visitors to this page

Zahradní železnice 2009

01. 09. 2009

Další zdokumentovaný provoz na našem zahradním kolejišti proběhl v úterý 1. září. Program s modely velkých měřítek nás hodně zaměstnával, na ježdění na zahradě nezbývalo moc času. A tak jsme využili slunné podzimní odpoledne a zase po dlouhé době vytáhli vlaky na trať:

Pracovní vlak na odstavné koleji
v Javorníku.

Lokomotiva pracovního vlaku.Regionální express RE 1137 na cestě ze stanice Javorník do stanice Moravany:

RE 1137 je připraven k odjezdu.

Odjezd ze stanice Javorník.

Výjezd z tunelu za Javorníkem.

Průjezd pod nově zbudovaným mostem.


Výhybna Dolní Kamenice.

Na železničním přejezdu.

Vjezd do stanice Ořechov.

Vjezd do stanice Ořechov.

Ve stanici Ořechov.

Odjezd do stanice Ořechov.

Na trati.

Vjezd do stanice Moravany.

Vjezd do stanice Moravany.

RE 1137 ve stanici Moravany.

RE 1137 ve stanici Moravany.Přepřah lokomotivy V200, která přivezla do stanice Ořechov rychlík R735 "Moravan":Mezitím vyjíždí ze stanice Javorník nákladní vlak Pn65321:

Odjezd ze stanice Javorník.

Odjezd ze stanice Javorník.

Pn65321 vjíždí do tunelu.

Pn65321 vjíždí do tunelu.

Vjezd do stanice Ořechov.

Průjezd stanicí Ořechov.

Výjezd ze stanice Ořechov.

Na trati za Ořechovem.

Na trati před stanicí Moravany.

Vjezd do stanice Moravany.

Vjezd do stanice Moravany.

Vjezd do stanice Moravany.

Vjezd do stanice Moravany.

Nákladní vlak Pn65321 přijel do
stanice Moravany.Rychlík R734 "Moravan" na trase Ořechov - Javorník:

Odjezd z Ořechova.

Průjezd zastávkou Skalka.

Průjezd zastávkou Skalka.

Průjezd pod mostem.

Výjezd z tunelu.

V zářezu před Javorníkem.

Vjezd do stanice Javorník.

Železniční stanice Javorník.Přepřah lokomotivy Gmf 4/4 u nákladního vlaku ...... a následný odjezd nákladního vlaku Pn65325:

Odjezd nákladního vlaku ze
stanice Javorník.

Odjezd nákladního vlaku ze
stanice Javorník.

Průjezd zastávkou Skalka.

Před Ořechovem.

Průjezd stanicí Ořechov.

Průjezd stanicí Ořechov.V mezičase odjíždí ze stanice Moravany regionální vlak express RE 1138
v čele s řídícím vozem ABt 1701:

Odjezd ze stanice Moravany.

Odjezd ze stanice Moravany.

Na zhlaví v Moravanech.Regionální express RE 1138 se za stanicí Moravany míjí s nákladním vlakem Pn65325:Příjezd nákladního vlaku Pn65325 do Moravan:Následující fotografie zachycují odpojení lokomotivy Ge 4/4 II č. 618 od vlaku
a její přejezd na odstavnou kolej:Podvečerní atmosféra v Javorníku. Dieselová pracovní lokomotiva zajíždí do vozovny:


Nahoru


02. 05. 2009

V sobotu 2. května jsme zase po dlouhé době vyjeli na trať. Celý předchozí den jsme prováděli údržbu kolejiště po zimě. A tak jsme Svátek práce oslavili prací. Počasí nám přálo a tak jsme toho využili ke zhotovení fotoreportáže.

Letecký pohled na hlavní část kolejiště.

Letecký pohled na stanice
Javorník a Smrk.

Letecký pohled na Ořechov.

Stanice Javorník a Smrk.

Stanice Ořechov.Jaro je konečně tady a příroda se začíná probouzet.
Také v kolejišti je to znát a je radost se na to dívat:


Motorové soupravy Os4811
a Os4837 ve stanici Smrk.

Motorové soupravy Os4811
a Os4837 ve stanici Smrk.

Motorové soupravy Os4837
a Os4811 ve stanici Smrk.

Os4811 odjíždí ze stanice Smrk.

Os4811 odjíždí ze stanice Smrk.

Os4811 přejíždí přes pískovcový
most.

Os4811 ve stanici Vřesová.

Os4811 na trati mezi Vřesovou
a Javorníkem.

Os4811 vjíždí do stanice Javorník.

"Glacier Express" před zastávkou
Skalka.

"Glacier Express" projíždí pod
pískovcovým mostem.

"Glacier Express" vjíždí do stanice
Javorník.

Stanice Javorník.

Stanice Javorník.

Parní lokomotiva Heidi s osobním
vlakem Os4510 odjíždí ze stanice
Javorník.

Průjezd pod mostem.Následující fotografie zachycují lokomotivu V200, která najíždí z depa k rychlíku R735 "Moravan"
a následnou jízdu rychlíku do stanice Ořechov:

>


Nákladní vlak Pn65320 se míjí s
manipulačním vlakem Mn62861.

Pn65320 vjíždí do stanice Ořechov.

Pn65320 vjíždí do stanice Ořechov.

Pn65320 vjíždí do stanice Ořechov.

Pn65320 ve stanici Ořechov.

Z Ořechova odjíždí manipulační
vlak Mn62862.

Mn62862 na trati mezi Ořechovem
a Skalkou.

Mn62862 na trati za Skalkou.

Mezitím vyjíždí z Javorníku rychlík
R831 "Bernina Express".

R831 "Bernina Express" projíždí
kolem ropné rafinérie.

Průjezd pod mostem.

Na mostě právě projíždí osobní
vlak Os4837.

R831 "Bernina Express" se míjí
s Mn62862.

R831 "Bernina Express" se míjí
s Mn62862.

Mn68862 ve skalním zářezu před
Javorníkem.

Mn62862 projíždí pod pískovcovým
mostem.

Mn62862 projíždí kolem ropné
rafinérie.

Mn62862 vjíždí do stanice Javorník.

Mn62862 ve stanici Javorník.

Soupravy ve stanici Javorník.Také na lokální trati Smrk - Vřesová - Javorník vládne čilý provoz:

Os4837 čeká ve Vřesové na křižování
s Os4812.

Os4812 přijíždí na 1. kolej ve Vřesové.

Odjezd vlaku Os4812 z Vřesové.

Os4812 najíždí přes most za Vřesovou.

Na trati do Smrku.

Mezitím je Os4837 připraven
k odjezdu z Vřesové do Javorníku.

Os4837 odjíždí z Vřesové.

Os4812 na pískovcovém mostě
před Smrkem.

Os4812 přijel do stanice Smrk.

Os4837 vjíždí do Javorníku.

Os4837 vjíždí do Javorníku.

Os4837 přijel k 1. nástupišti.


Nahoru