Počet přístupů na stránky:


Optimalizováno pro prohlížeč:

Locations of visitors to this page

Zahradní železnice 2007

11. 11. 2007 - první sníh

V neděli 11. listopadu přijel Martin na bílém koni. Byl to první sníh na naší zahradní železnici a tak jsem musel pořídit několik "zasněžených" fotografií. Žádné soupravy jsme však neprovozovali, protože asi se sedmi centimetrovou vrstvou těžkého sněhu by si ani jedno hnací vozidlo neporadilo.


Celkový pohled na stanici Javorník.

Skladiště a staniční budova.
Vlevo je staniční budova Vřesová.

Zasněžená zauhlovací stanice.

Skladiště.

Staniční budova.

Koleje a nástupiště nejsou pod
přívaly sněhu vidět.

Pila lesního závodu.


Stavědlo St2.


Pohled na stavědlo a pilu.

Pohled na pilu přes zasněžené
stromky.

Pohled na stavědlo.
Lokální trať je také pod sněhem.

Zasněžená vlečka ropné rafinerie.

Zasněžená stanice Smrk.

Staniční budova Smrk.

Staniční budova Smrk.

Pohled na stanici Smrk přes
zasněžený lesík.

Stavědlo ve výhybně Dolní Kamenice.

Pohled na stanici Vřesová.

Pohled na stanici Ořechov.

Staniční budova Ořechov.

Budova stavědla St2.

Budova stavědla St1.


Nahoru


02. 09. 2007

Kotlové vozy a posunovací lokomotiva
na vlečce ropné rafinérie.

Pohled na kotlové vozy na vlečce.

Vzadu je Os4213, uprostřed jsou
odstavené rychlíkové vozy
a vpředu je průběžný nákladní vlak
Pn62208.

Zakryté vozy s lokomotivou
u rampy skladiště.

Osobní vlak Os4151 v žst. Smrk.

Rychlík R831 "Bernina Express"
a průběžný nákladní vlak
Pn63650 ve stanici Ořechov.

Pohled na stavědlo a vlaky ve
stanici Ořechov.

Pohled na vlaky ve stanici
Ořechov.

Pohled na nákladní vozy na
vlečce lesního závodu.

Blížící se večer ve stanici
Javorník.

Osvětlená lokomotiva průběžného
nákladního vlaku Pn62208.

Osobní vlak Os4213 vjíždí do
stanice Javorník.

Večerní pohled na lokomotivu s
naloženými vozy u skladiště.

Osobní vlak Os4213 míjí při
odjezdu ze stanice Javorník vlečku
ropné rafinerie.

Osobní vlak Os4151 v žst. Smrk.

Sestavování manipulačního
vlaku. Vlaková lokomotiva se
zakrytými vozy projíždí po
6. koleji.

Souprava sestavovaného mani-
pulačního vlaku zastavuje na
levém zhlaví stanice.

Posunovací lokomotiva
s kotlovými vozy Esso.

Částečně sestavený manipulační
vlak na 4. koleji.

Posunovací lokomotiva se připojuje
k vozům na vlečce lesního
závodu.

Posunovací lokomotiva s připoje-
nými vozy projíždí po 6. koleji
kolem staniční budovy.

Posunovací lokomotiva připojuje
vozy se dřevem k manipuačnímu
vlaku.

Manipulační vlak Mn62848 je
sestaven a připraven k odjezdu.

Pohled z kolejiště stanice Javorník.

Večerní pohled na stanici Javorník.


Nahoru


15. 07. 2007

Osobní vlak Os4118 ve stanici
Vřesová.

Osobní vlak Os4118 ve stanici
Vřesová.

Osobní vlak Os4118 vjíždí do
stanice Javorník.

Osobní vlak Os4118 přijel do
stanice Javorník.

Průběžný nákladní vlak Pn62217
připravený k odjezdu ve stanici
Ořechov.

Lokomotiva z vlaku Os4118
přepřahá na výchozí osobní vlak
Os4152 do stanice Ořechov.

Osobní vlak Os4152 odjíždí z žst.
Javorník. Vlevo čeká lokomotiva
"Heidi" na připojení k Os4119.

Osobní vlak Os4152 vjíždí do
výhybny Dolní Kamenice.

Osobní vlak Os4152 na širé trati.

Osobní vlak Os4152 přijíždí na
zastávku Skalka.

Osobní vlak Os4152 vjíždí do
stanice Ořechov.

Osobní vlak Os4152 po příjezdu
do stanice Ořechov.

Osobní vlak Os4119 je
připraven k odjezdu na trase
Javorník - Smrk.

Osobní vlak Os4119 opouští
stanici Javorník.

Osobní vlak Os4119 ve stoupání
na trati před stanicí Vřesová.

Osobní vlak Os4119 ve stanici
Vřesová.

Osobní vlak Os4119 zdolává
most přes hlavní trať.

Osobní vlak Os4119 vjíždí do
stanice Smrk.

Osobní vlak Os4119 vjíždí do
stanice Smrk.

Přepřah lokomotivy ve stanici Smrk.

Průběžný nákladní vlak Pn62217
odjíždí ze stanice Ořechov.

Nákladní vlak Pn62217 projíždí
zastávkou Skalka.

Nákladní vlak Pn62217 projíždí
výhybnou Dolní Kamenice.

Nákladní vlak Pn62217 vjíždí do
stanice Javorník.

Manipulační nákladní vlak
Mn 82420 na trase Javorník -
- Smrk je připraven k odjezdu.

Manipulační nákladní vlak
Mn82420 projíždí stanicí
Vřesová.

Manipulační nákladní vlak Mn82420
po příjezdu do stanice Smrk.

Lokomotiva manipulačního vlaku
při posunu vozů na vlečku.


Nahoru


04. 06. 2007 - zkušební jízdy

V pondělí 4. června byly uskutečněny další zkušební jízdy, tentokrát zaměřené na průjezdnost rychlíkových vozů po hlavní trati ze žst. Javorník do žst. Ořechov. Byly nasazeny 2 soupravy:

- rychlík R655 "Moravan" tažený elektrickou lokomotivou RhB Ge 4/4 II
- rychlík R735 "Javorník" tažený dieselovou lokomotivou ÖBB 2095.06


Rychlík R735 "Moravan" připraven
k odjezdu ze žst. Javorník.

Soupravy v žst. Javorník -
- R735, Os4947, R655
a souprava čekající na příjezd
parní lokomotivy z depa.

Rychlík R735 "Moravan" vjíždí
do výhybny Dolní Kamenice.

Rychlík R735 "Moravan" projíždí
výhybnou Dolní Kamenice.

Rychlík R735 "Moravan" přijel
do stanice Ořechov. V popředí
je R655 "Javorník"

Rychlík R735 "Moravan"
ve stanici Ořechov.

Přepřah lokomotivy.

Parní lokomotiva RhB 11 "Heidi"
v zauhlovací stanici.

Parní lokomotiva RhB 11 "Heidi"
v zauhlovací stanici.

Dieselová lokomotiva 3005 na
odstavné koleji ve stanici Smrk.


Nahoru


20. 05. 2007 - zkušební provoz

V neděli 20. května jsme zahájili zkušební provoz na zahradní železnici.
Sestavili jsme tři soupravy:

- osobní vlak tažený dieselovou lokomotivou ÖBB 2095.06
- osobní vlak tažený dieselovou lokomotivou DB V52
- nákladní manipulační vlak tažený lokomotivou ÖBB 2092.02


Soupravy připravené ke zkušebním jízdám ve stanici Javorník.


Manipulační vlak Mn62842 je
připraven k odjezdu.

Osobní vlak Os1733 po příjezdu
ze stanice Smrk.

Osobní vlak Os1734 na cestě do
stanice Smrk míjí manipulační
vlak Mn62842.

Manipulační vlak Mn
62842 míjí osobní
vlak Os1734.

Manipulační vlak Mn62842
projíždí zastávkou Skalka.

Manipulační vlak Mn62842
přijíždí do stanice Ořechov.

Osobní vlak Os1734 ve stanici
Vřesová.

Osobní vlak Os1734 přijel do
stanice Smrk.

Odpojování lokomotivy
od soupravy.

Přepřah lokomotivy - výchozí
vlak Os1735 ve směru Smrk -
- Javorník.

Osobní vlak Os4948 před stanicí
Javorník.

Křížení osobních vlaků Os1735
a Os4948.


Nahoru