Počet přístupů na stránky:


Optimalizováno pro prohlížeč:

Locations of visitors to this page

Stanice Moravany

Stanice "Moravany" je koncovou stanicí na trati Javorník - Moravany.
Má 8 staničních kolejí, dvě VNVK (všeobecné nakládkové a vykládkové koleje) s manipulačním prostorem, a depo kolejových vozidel s dvoukolejnou montážní halou
a výtopnou parních lokomotiv.27. 07. 2011

Mezi staničními kolejemi byla vybudována pískovcová nástupiště.
Kolem stanice byly doplněny betonové palisády a dlažba jako předěl štěrku a trávníku.
Všechny kusé koleje byly doplněny zarážedly.


Pískovcová nástupiště.


Zakončení kusých kolejí.


Pohled na levé zhlaví.

Staniční koleje.

Pohled na stanici Moravany.08. 05. 2011

Nové pískovcové skladiště s rampami u všeobecných nakládkových a vykládkových kolejí.Objekty stanice Moravany.29. 04. 2011

Bylo doplněno plastové skladiště s rampami u všeobecných nakládkových a vykládkových kolejí.Objekty stanice Moravany.03. 04. 2011

Přes zimu jsem sestavil několik objektů pro depo stanice Moravany.
Dominantní stavbou je především dvoukolejná montážní hala.


Montážní hala.

Montážní hala.

Vjezdová vrata.


Stavědlo St 2.Výtopna parních lokomotiv.Zauhlovací zařízení.Objekty depa.14. 09. 2010

Levé zhlaví je téměř dokončeno, koleje a výhybky jsou výškově vyrovnány a zasypány štěrkem. Teď uvidíme, co udělá s podložím paní Zima.


Dokončené levé zhlaví a depo kolejových vozidel Moravany.25. 06. 2010

Na levém zhlaví bylo postaveno nové pískovcové stavědlo.
28. 09. 2009

Pokládka výhybek a kolejí depa kolejových vozidel.
Byla také vyměněna výhybka u všeobecných nakládkových a vykládkových kolejí.


Část kolejí depa.

Pohled na levé zhlaví.03. 09. 2009

Postupná stavba levého zhlaví. Staniční koleje jsou dokončeny, dvě hlavní koleje jsou zatím zakončeny zarážedly. Na pravé straně je výhybka ke dvěma VNVK (všeobecným nakládkovým a vykládkovým kolejím. Na levé straně je patrné místo pro zhlaví depa kolejových vozidel.


Levé staniční zhlaví.27. 08. 2009

Staniční koleje jsou definitivně položeny. Vjezdové zhlaví z obloukových výhybek je hotovo.


Staniční koleje.

Vjezdové zhlaví.26. 06. 2009

Prodloužení tratě ze stanice Ořechov je zakončeno ve stanici Moravany. Na vjezdovém zhlaví jsou použity obloukové výhybky Thiel. Stanice je budována postupně, zatím jsou zprovozněny dvě staniční koleje pro otáčení lokomotiv.


Postupně budované staniční
koleje.

Vjezdové zhlaví také ještě
není zcela dokončeno.

Provizorní zakončení staniční
koleje - aby se prodloužila délka
pro přepřah dlouhých lokomotiv
na plánované akci
Křenovská pára.


Nahoru