Počet přístupů na stránky:


Optimalizováno pro prohlížeč:

Locations of visitors to this page

Stanice Javorník

Stanice "Javorník" je hlavní stanicí zahradní železnice. Má pět staničních kolejí, dvě vlečky a depo s výtopnou pro parní lokomotivy. Ze stanice vede hlavní trať přes výhybnu Dolní Kamenice do stanice Ořechov a vedlejší trať do stanice Smrk.03. 05. 2008

ropná rafinerie


Nahoru


28. 04. 2008

sklad řeziva

Sklad řeziva.

Sklad řeziva.

Sklad řeziva.

Sklad řeziva.

Areál lesního závodu.

Areál lesního závodu.


vodárenská věž


Nahoru


08. 04. 2008

Zimní období jsem věnoval převážně stavbě nových objektů, několik jsem jich umístil
do lokomotivního depa Javorník:


portálový jeřáb


pískovací stanice


tankovací stanice


Celkový pohled na lokomotivní depo:Prvním komerčním objektem je uhelný sklad,
který je umístěn v Javorníku mezi skladištěm a staniční budovou:


Nahoru


17. 11. 2007

Do lokomotivního depa stanice Javorník byla přidána budova remízy:

Remíza lokomotivního depa
Javorník.

Čelní pohled na remízu depa.

Pohled na remízu a vchod do
kanceláře.

Pohled na remízu a zauhlovací
stanici.

Remíza lokomotivního depa
Javorník.

Celkový pohled na lokomotivní
depo Javorník.

Boční pohled na lokomotivní
remízu.

Pohled na lokomotivní depo
a část stanice Javorník.

Lokomotivní depo Javorník.


Nahoru


11. 11. 2007 - první sníh

Celkový pohled na stanici
Javorník.

Skladiště a staniční budova. Vle-
vo je staniční budova Vřesová.

Zasněžená zauhlovací stanice.

Skladiště.

Staniční budova.

Koleje a nástupiště nejsou pod
přívaly sněhu vidět.

Pila lesního závodu.

Pila lesního závodu.

Pila lesního závodu.

Stavědlo St2.

Stavědlo St2.

Stavědlo St2.

Pohled na stavědlo a pilu.

Pohled na pilu přes zasněžené
stromky.

Pohled na stavědlo. Lokální trať
je také pod sněhem.

Zasněžená vlečka ropné rafinerie.


Nahoru


21. 10. 2007

Celkový pohled na stanici
Javorník.

Detailní pohled do stanice
z pravého zhlaví.

Celkový pohled na stanici
Javorník z levého zhlaví.12. 10. 2007

Pila lesního závodu - čelní pohled
na odstavné koleje a lampy.

Nákladová rampa.

Boční pohled na pilu.

Pohled ze zadu.

Pohled shora na přední část pily.


Nahoru


15. 07. 2007

Celkový pohled na stanici Javor-
ník s doplněnou výpravní budo-
vou, skladištěm a stavědlem St2.

Celkový pohled na výpravní
budovu z kolejiště.

Boční pohled na výpravní
budovu z kolejiště.

Boční pohled na výpravní
budovu z kolejiště.

Pohled na štítovou
stěnu výpravní
budovy.

Celkový pohled na výpravní bu-

dovu ze strany před nádražím.

Pohled na výpravní budovu z
nástupiště.

Nástupiště č. 1 a č. 2 ve stanici
Javorník.

Nástupiště č. 1 a č. 2
ve stanici Javorník.

Skladiště s rampou.

Skladiště s rampou - VNVK
(všeobecná nakládková a
vykládková kolej).

Detail skladiště.

Stavědlo St2 na levém zhlaví.

Detail levého zhlaví se stavědlem.

Pohled na levé zhlaví - vlevo je
lokální trať do st. Smrk, vpravo
hlavní trať do st. Dolní Kamenice.


Nahoru


03. 06. 2007

První fotografie nově vznikající hlavní stanice Javorník. Zatím jsou položeny všechny staniční koleje a přibyly stavby zauhlovací stanice stavědla.

Pozn.: Květináče slouží jako "dočasný" kryt dekodérů výhybek před deštěm.

Celkový pohled na stanici
Javorník.

Pohled na pravé zhlaví stanice. V
popředí je vlečka ropné rafinérie,
za ní je lokomotivní depo s vý-
topnou parních lokomotiv.

Vlečka ropné rafinérie.

Pohled na stanici z levého zhlaví.

Vlečka dřevařského závodu.

Celkový pohled na stanici
Javorník z pravého zhlaví.

Stavědlo St1 na
pravém zhlaví.

Stavědlo St1 na
pravém zhlaví.

Zauhlovcí stanice v lokomotivním
depu.

Zauhlovcí stanice v lokomotivním
depu.

Zauhlovcí stanice.


Nahoru