Počet přístupů na stránky:


Optimalizováno pro prohlížeč:

Locations of visitors to this page

Model parní lokomotivy
"Rocket" s rozchodem 5"

První lokomotivou pro rozchod 5" se stal velmi milý model Stephensonovy "Rakety" a obslužného vozu 3. třídy od japonské společnosti O.S. Locomotive. Když jsme ho viděli vystavený na "Srazu bláznů 2008", nemohli jsme odolat. Model jsme obdrželi jako stavebnici ve dvou poměrně těžkých krabicích. Nezbývalo nic jiného, než se dát do sestavování:

Model lokomotivy:

Stavebnice po
vybalení z krabice.

Jednotlivé díly stavebnice.

Montážní návod.


Sestavování a osazování rámu lokomotivy:

Rám lokomotivy s přišroubova-
nými čelníky a opěrami přední
nápravy.

Na horní část rámu přišroubuje-
me přední podpěry kotle.

Montáž spřáhla pro
obslužný vozík.

Montáž předních závěsů pružin.

Detail závěsu.

Zadní závěsy pružin a opěry
pro nápravu.

Detail závěsů a opěr pro zadní
nápravu.

Zadní podpěry kotle.

Hřídel pro ovládání
směru jízdy.

Detail zadní části rámu.

Sestavený rám lokomotivy.


Sestavování opláštění kotle:

Z tvrdé lepenky vyřežeme
kružnice, které budou tvořit
průměr pláště.

Vyřezané kružnice (podpěry)
a vystřižený plášť šablony.

Plášť šablony přilepíme k podpě-
rám epoxidovým lepidlem
a zafixujeme gumičkami.

Dřevěné opláštění s vyřezanými
otvory.

Dřevěné opláštění přilepíme
žáruvzdorným tmelem k
měděnému plechu a pomocí lepí-
cí pásky zafixujeme k šabloně.

Opláštění kotle.

Na plášť kotle připevníme
provizorně rám kotle.

Obrys rámu vyznačíme na
dřevěném plášti ...

... a upravíme pro usazení rámu.


Příprava k nástřiku a nástřik dílů lokomotivy:

Všechny otvory se závity
utěsníme smotky papíru.

Pro nástřik kotle jsem použil
žáruvzdornou topenářskou
barvu ve spreji.

Nastříkaný kotel.

Na kotel připevníme přední
přírubu.

Kotel umístíme na rám
lokomotivy.

Na vzpěrách vytvarujeme úhel
pro připevnění.

Sestavíme přední otvor
v dýmnici.

Sestavování komína.

Otvory v komíně
opatříme nýty.

Nýty natlučeme také do přední
příruby.

Provizorně sestavíme válce pro
nástřik černou barvou.

Díly připravené k nástřiku černou
barvou.

Všechny díly nastříkané černou
žáruvzdornou barvou.

Kola natřená základní barvou.

Kola natřená černou barvou.


Opláštění kotle a instalace vnějších součástí kotle:

Šablona pro obložení kotle
keramickým papírem.

Keramický papír pro obložení
kotle s vyřezanými otvory.

Keramický papír je na kotel
přilepen silikonovým lepidlem.

Díly regulátoru.

Sestavený regulátor.

Montáž regulátoru
do kotle.

Dřevěné opláštění kotle je
fixováno mosaznými obručemi.

První fixační obruč zdeformuje-
me podle tvaru pláště.

Koleno, ventily a potrubí spodní
části kotle.

Namontované díly na spodní
straně kotle.

Odkalovací ventil.

Montáž odkalovacího ventilu.


Sestavování zadní plošiny lokomotivy:

Páka ovládání směru
jízdy.

Vnitřní díly maznice.

Sestavená vnitřní část maznice.

Vnější díly maznice
- uchycení a rozvody.

Sestavená maznice.

Zkouška funkčnosti
maznice.

Díly zadní plošiny.

Sestavená zadní plošina.


Sestavování podvozku lokomotivy:

Nejdříve umístíme kotel na rám.

Kotel přišroubovaný k rámu.

Pružiny předních kol.

Namontované pružiny předních
kol.

Přední kola lokomotivy.

Osa předního kola s výstředníky.

Pružiny zadních kol.

Úchyty pružin.

Detail uchycení pružin.

Částečně sestavený pojezd
lokomotivy.


Ovládání směru lokomotivy:

Výtlačné rameno s hřídelí.

Výtlačné rameno spojené s osou
podvozku.

Excentrické záklopky pro
ovládání směru jízdy.

Montáž záklopek.

Táhlo od páky ovládání směru
jízdy.

Uchycení táhla na ose kola.

Uchycení táhla ke směrové páce.

Směr jízdy - neutral.

Směr jízdy - vpřed.

Směr jízdy - vzad.


Topeniště s roštem:

Dvířka od topeniště.

Dvířka namontovaná na kotel.

Díly roštu.

Sestavený rošt.

Závlačka pro vysazování roštu.


Dýmnice:

Dýmnice a trubka "bloweru".

Instalace trubky "bloweru"
v dýmnici.

Instalace dýmnice na kotel.

Montáž komína.


Sestavování válců:

Jednotlivé díly válce - pístnice,
zadní víko a křižák.

Montáž pístnice.

Sestavování válce.

Montáž šoupátkové tyče.

Utěsňování šoupátkové tyče.

Sestavené válce.

Napájecí čerpadlo.

Montáž napájecího čerpadla.

Držák válce.

Připevnění válce k držáku.

Připevněné válce.

Připevněné válce.

Trubky pro odvod páry.

Držák s válcem na pravé straně.

Držák s válcem na levé straně.

Montáž parního potrubí od
regulátoru k válcům.

Ojnice s kolíky pro upevnění.

Ojnice namontovaná na kolo
a křižák.

Díly příčné hřídele s pákami
zpětného chodu.

Díly pro přichycení hřídele
k válcům.

Namontovaná příčná hřídel.

Reverzní táhla.

Instalace reverzních táhel.

Instalace reverzních táhel.

Detail uchycení.


Rozvody maznice a bloweru:

Potrubí maznice.

Instalace potrubí maznice.

Instalace potrubí maznice.

Rozvody bloweru.

Prohnutí trubky bloweru
vedoucí z kotle k ventilu.

Přichycení ventilu bloweru.

Instalace trubky z kotle k ventilu.

Instalace trubky od ventilu
bloweru k dýmnici - montáž
k ventilu.

Instalace trubky od ventilu
bloweru k dýmnici - montáž
k dýmnici.


Vodoznak, ventil píšťaly a manometr:

Díly vodoznaku.

Sestavovaní vodoznaku.

Instalace vodoznaku.

Díly ventilu píšťaly.

Sestavený ventil píšťaly.

Díly manometru.

Nainstalovaný manometr.


Přívody vody:

Potrubí nápravové pumpy pro
přívod vody.

Instalované potrubí.

Potrubí nápravové pumpy pro
přívod vody.

Instalované potrubí.

Potrubí ruční pumpy pro přívod
vody.

Trubka odpouštění vody.

Instalace trubek pro ruční
pumpu a odpouštění vody.


Táhlo maznice:

Táhlo pro dávkování oleje
z maznice.

Instalace táhla.


Vzpěry rámu:

Vzpěry rámu.

Namontované vzpěry.


Instalace píšťaly:

Píšťala.

Přichycení k rámu vozu.

Přidáme ještě dvě obruče na
plášť kotle ...

... a poslední část potrubí.

Instalované potrubí.


Pojišťovací ventil:

Pojišťovací ventil.

Kryt pojišťovacího ventilu.


Parní dóm:

Trubku vyústění do parního
dómu utěsníme silikonovým
tmelem.

Parní dóm.

Kryt parního dómu.


Komínové vzpěry:

Komínové vzpěry.

Instalace vzpěr.

Uchycení vzpěry na komíně.


Maketa tlakového potrubí:

Hlavní část potrubí.

Přichycení.

Přilepení ventilu epoxidovým
le>pidlem.

Tvarování makety potrubí.

Přilepení.


Maketa ukazatele tlaku - nejdříve jsem natřel plech bílou matnou barvou, poté jsem na něj přilepil papírovou šablonu a nakonec jsem vše přelakoval matným bezbarvým lakem:

Maketa ukazatele tlaku.

Přilepení makety.


Maketa pojišťovacího ventilu:

Díly pojišťovacího ventilu.

Sestavování ventilu.

Instalace ventilu na kotel.


Nápis a závaží:

Deska s nápisem je přilepená
k balsovému podkladu.

Celek je poté přilepen ke kotli.

Vzpěry kotle.

Závaží pro zvýšení adheze - na
skutečné lokomotivě samozřejmě
nebylo.


Dokončený model lokomotivy:


Nahoru


Model vagonu se sudem na vodu:

Stavbu vagonu jsem započal opracováváním dřevěných dílů. Jednotlivé části byly v polotovarech,
vcelku byla pouze podlaha a desky bočnic a tak zpracování do finální verze zabralo opravdu hodně času.

Na podlaze jsem jehlovým
pilníkem naznačil, že je sestavená
z desek.

Podlaha a bočnice se spárami.

Jeden z trámů, který bylo nutné
opracovat - zejména zkosit pří-
slušné hrany. Hezky jeden trám
po druhém ...

Opracované boční příčné trámy.

Opracované díly bočnice.

Sestavená bočnice.

Lamely pro stavbu sudu.

Fixace a sestavení lamel.

Uprostřed sudu přelepíme lamely
páskou, aby držely pohromadě.


Nyní nastala nejtěžší část stavby. Lamely bylo nutné "umravnit", aby se dostaly horní i dolní stranou do překližkových šablon. Jelikož se průměr sudu na každé straně zužuje, vzniká tak velké pnutí. Už, už se zdálo, že to půjde, ale nakonec to vše vystřelilo a byla z toho zase jen hromada desek. Podařilo se to až na několikátý pokus.

Lamely jsou konečně
v šablonách.

Šablona zafixovaná lepící páskou
- kdyby ty lamely znovu
vyskočily, tak ...

Díly pro kompletaci víka - rám,
gumová membrána a poklop.

Zkompletované "odnímatelné"
víko.

Vložení víka do sudu ...

... a fixace ve finální pozici.

Polovina sudu je připravena
k laminování.

Dvousložkové lepidlo a textilní
fólie pro laminování - laminujeme
pouze boční stěny.

Zalaminovaná první polovina
sudu.

Na opačné straně zafixujeme
"neodnímatelný" poklop.

V tomto případě laminujeme
boční stěny i dno.

Zalaminovaný sud.

Šablona pro vyřezání otvorů.

Plnící otvor.

Vypouštěcí otvory.

Zkompletovaný sud.


Po zkompletování všech dřevěných částí jsme provedl povrchovou úpravu
- dřevo je 2x namořeno lihovým mořidlem odstínu palisandr, zkosené plochy jsou natřeny matnou černou barvou a vše je 2x přetřeno matným akrylátovým lakem.

Povrchově upravené dřevěné
části.


V dalším kroku byla zkompletována podlaha s ventily pro čerpání vody:

Dřevěné a kovové části podlahy
vagonu.

Díly ventilu ruční pumpy.

Zkompletovaný ventil.

Zpětný ventil - tzv.
"bypass".

Ventil ruční pumpy přišroubova-
ný k podlaze.

Zkompletovaná podlaha včetně
podpěr pro sud.

Části rámu podvozku.

Rám podvozku zkompletovaný
s podlahou.

Potrubí ruční pumpy.

Potrubí nápravové pumpy.

Instalace potrubí na rámu.


Dokompletování sudu:

Na horní část sudu přilepíme
plnící otvor s poklopem (opět
použijeme dvousložkový
epoxid) ...

... a zafixujeme gumičkami.

Pomocí šablony a modelářského
nože si na měděném plechu
vyznačíme obrysy obručí ...

... a obruče vystřihneme.

Poté obruče zkrátíme dle průmě-
ru sudu a na koncích je spojíme
"zaklesnutím" do sebe. Zde je
nutné si všechno důkladně
vyzkoušet a změřit.

Spoj na obruči.

Sud s plnícím otvorem
a obručemi.

Potrubí zpětného ventilu.

Potrubí zpětného ventilu
- pro návrat vody do sudu.

Demontovatelné víko sudu.

Kryt víka sudu, přilepený
lepidlem.

Pásky, šrouby a vruty pro
přichycení sudu.

Detail přichycení na jedné straně.

Detail přichycení na druhé straně.

Potrubí ruční pumpy.

Bočnice vozu před sestavením.

Nosník podvozku.

Přišroubované nosníky.

Na vnitřních stranách bylo nutné
šrouby zkrátit a místa zatřít
černou barvou.

Listové pružiny a ložiskový
domek.

Namontovaný podvozek.

Hadičky pro napojení trubek
na lokomotivě.

Spojka.

Spojky instalované na hadice.


Dokončený model vagonu na vodu a lokomotiva s připojeným vagonem:


Nahoru


Model obslužného vagonu 3. třídy:

Poslední součástí stavebnice je obslužný vagon 3. třídy, na kterém sedí strojvedoucí. Vůz je rozdělen příčkou na dvě části. V přední části je zásobník na uhlí, v zadní části je umístěno sedadlo a pod ním úložný prostor.

Stavebnice obslužného vagonu.

Jednotlivé díly stavebnice.

Stavbu vagonu zahájíme
sestavením rámu.

Spodní část podélníku
s odpružením nárazníků.

Vrchní a spodní část podélníku.

Sestavené podélníky
s odpružením nárazníků.

K podélníkům připevníme
pomocí šroubů příčníky.

Sestavený rám vagonu.

Držáky pro upevnění kol.

Detail držáku.

Držáky pro upevnění korby.

Profil pro montáž brzdy.

Montáž nárazníku.

Sestavený nárazník.

Profil pro uložení pružin kola.

Sklopná opěrka nohy pro
strojvedoucího.

Částečně sestavený rám.

Spřáhlo pro připojení
lokomotivy.

V dalším kroku osadíme kola
a brzdový systém.

Sestavené listové pružiny.

Osazená náprava vagonu.

Detail nápravy s pružinami.

Detail ložiskového domku.

Mechanický brzdový systém.

Detail brzdového
špalku.

Brzda pro zajištění vozu
v klidovém stavu ...

... šroub přitlačí brzdový špalek
ke kolu.

Plán montáže brzdového
systému.

Brzdové táhlo k brzdovým
špalkům.

Brzdová páka.

Sestavená podvozková část.

Dřevěné díly pro stavbu korby
vagonu.

Díly sedadla jsou ze silné
modelářské překližky.

Sestavený korpus sedadla.
Po>vrch je namořen lihovým
mořidlem (odstín mahagon)
a přetřen matným lakem.

Sedadlo s koženkovým sedákem.

Podlaha, čelní a boční stěny
vagonu, přepážka.

Ozdobné lišty na stěny vagonu.

Sestavená korba vagonu.

Lepidlo pro přilepení ozdobných
lišt.

Ozdobné lišty na čelní stěně
vagonu.

Korba vagonu s ozdobnými
lištami.

Lištu u dělící přepážky
je nutné v horní části
seříznout.

Vteřinové lepidlo pro
přilepení horních
krycích lišt.

Spodní krycí lišta je pro jistotu
ještě přibita hřebíky.

Další dvě vrstvy krycí lišty jsou
již pouze přilepeny.

Přilepené a zabroušené horní
krycí lišty.

Namořená korba vagonu.


Protože u stavebnice chyběly obtisky ozdobných linek na stěnách vozu, vyrobil jsme si je sám. Na kopírce jsem si zvětšil předlohu z návodu do potřebné velikosti. Nejdříve jsem si vyrobil podklad z balsy tl. 1,5 mm. Potom jsem si z papíru vystřihl borduru, kterou jsem natřel matnou černou barvou a tu jsem přilepil na odpovídající namořený podklad. Takto připravené ozdobné prvky jsem přilepil na stěny vagonu a celý vagon jsem 2x přetřel matným lakem:

Výroba ozdobných prvků:
podkladu a bordury.

Hotový ozdobný prvek.

Ozdobné prvky na stěnách
vagonu.


Lokomotiva i vagony jsou sestaveny, nyní ještě zbývá vyzkoušet funkci lokomotivy
pomocí stlačeného vzduchu a hlavně poprvé zatopit.
Připravuji pokračování ...


Nahoru