Počet přístupů na stránky:


Optimalizováno pro prohlížeč:

Locations of visitors to this page

Model parní lokomotivy
99 4701 Prignitzer Kleinbahn

Po účasti na několika akcích s živými parními modely jsme si i my opatřili model parní lokomotivy od společnosti Regner. Jde o model řady 99 4701, který vychází z předlohy parní lokomotivy na Prignitzer Kleinbahn.


Model je dodávan v několika
krabičkách. Manometr a píšťala
jsou dodávány samostatně;
plynová láhev není součástí
dodávky.

Stavební návod.

Díly k sestavení podvozku
a parních strojů.

Díly k sestavení parního kotle
a přívodu plynu.

Kapotáž lokomotivy.

Lokomotivní bižuterie.


Stavbu lokomotivy jsem započal sestavováním parních strojů, které jsou umístěny v přední části,
po obou stranách lokomotivy:

Drážku pístu je nutné řádně
vytěsnit teflonovou páskou.

Přední víko parního stroje je
připevněno 6-ti šrouby.

Parní stroj s připevněnýmí víky.

Pohled zepředu na
parní stroj s pístem.

Pohled zezadu na
parní stroj s pístem.

Pístnici parního stroje je nutné
u zadního víka vytěsnit
teflonovou páskou - cca 5 cm.

Zkompletovaný píst parního
stroje.

Komora pro šoupátko. Závit
matky pro otvor vedení šoupát-
ka je nutné utěsnit teflonem.

Parní stroj s namontovaným
šoupátkem.

Zkompletovaný parní stroj
s nasazeným horním víkem.

Spojené parní stroje připravené
k montáži na rám lokomotivy.


Dalším krokem byla kompletace podvozku lokomotivy:

Kola lokomotivy nasadíme
na kovové osy.

Kolo se zafixuje k ose pomocí
"červíka".

Rám lokomotivy s nápravami.

Pojezd lokomotivy typu 0-C-0.

Pro našroubování parních strojů
na rám je nutné demontovat
přední nápravu.

Parní stroje namontované
na rám podvozku.

Montáž křižáku je nutné provést
ještě před nasazením přední
nápravy.

Částečně sestavené rozvody
lokomotivy - ojnice, spojnice
a pravítko.

Kola na pravé a levé straně jsou vzájemně pootočeny o 90°.

Jednotlivé díly kulisy před
sestar>vením.

Hrany drážek a čepů obrousíme
pro hladký chod jehlovým
pilníkem.

Montáž kulisy a předstihové
páky.

Mechanické rozvody lokomotivy
jsou sestaveny.

Detail rozvodů.


Po sestavení podvozku, ještě před montáží kotle, je doporučeno vyzkoušet jeho funkčnost. Jako zdroj pohonu poslouží jakýkoli kompresor, který je schopen vyvinout tlak 2 at. Při běhu podvozku "naprázdno" je nutné soustavně promazávat všechny pohyblivé spoje.

Zaběhávání podvozku.


Sestavování kotle:

Jednotlivé díly vodoznaku.

Teflonové těsnění na závitu
šroubení ke kotli.

Před dotažením matek musíme
zajistit souměrnost otvorů.
Vypomůžeme si ocelovou
kulatinou.

Sestavený vodoznak.


Utěsnění pojistné matky
teflonovou páskou.

Regulátor páry s parní pákou,
na kterou se později připojí
táhlo serva.

Parovod s těsnícím kroužkem.

Parovod bude umístěn v kotli,
dírkou pro odběr páry směrem
nahoru. Správnou polohu si
vyznačíme tužkou.

Parovod zasuneme do kotle dle
vyznačené rysky a poté ho
připevníme čtyřmi šrouby.

Parní příruba zakončuje
parovod v dýmnici.

Parní přírubu upevní-
me v dýmnici čtyřmi
šrouby.

Díly pouzdra na olej.

Sestavené pouzdro na olej se
připevní na parní přírubu.


Plynová soustava:

Montáž trysky hořáku - opět
použijeme teflonovou pásku.

Montáž plynového hořáku.

Plynový hořák zasuneme do
kotle a zajistíme šroubem.

Jednotlivé díly plynové nádrže.

Při montáži plynového kohoutu
opět použijme teflonovou pásku.

Sestavený plynový kohout.

Sestavená plynová nádrž
s plnícím ventilem a plynovým
kohoutem.

Jednotlivé díly krytu podvozku.

Sestavený kryt podvozku.

Uchycení krytu podvozku
k rámu.

Usazení kotle na podvozek.

Pomocí šestihranu
přitáhneme trubku
proti přehřívání
a tím částečně
zafixujeme kotel.

Detail uchycení kotle.

Instalace plynové nádrže,
manometru a ventilu píšťaly.

Detail ovládacích prvků v kabině.

Detail ovládacích prvků v kabině.


Po sestavení podvozku a kotle jsem poprvé zatopil, abych se přesvědčil, že všechny spoje jsou řádně utěsněné. Nejdříve je nutné naplnit parní soustavu vodou. K plnění jsem si objednal originální plnící láhev od firmy Regner. Dalším důležitým prvkem pro hladký chod stroje je strojní olej, který je nutné nalít do mazacího lisu. Nakonec jsem naplnil plynový zásobník pomocí plnící láhve s redukcí - touto cestou děkuji Jirkovi Sajbrtovi, který mi redukci zhotovil.

Plnící láhve s vodou,
plynem a olejem.


Nyní následuje krátká videoukázka z prvního roztápění. Lokomotivu jsem podložil, aby se mohla kola volně pohybovat a dal ji na pracovní stůl, jelikož z ní bude místy unikat natlakovaná vroucí voda:


Pro ovládání lokomotivy jsem si pořídil vysílací RC soupravu Astra DX6, která vysílá na 2.4 GHz pásmu a používá systém DSM (Digital Spread Spectrum Modulation) a Dual Link. Při provozu vysílá současně na dvou kanálech 2.4 GHz, což poskytuje dvě cesty zabezpečení.

Digitální RC souprava Astra DX6.
Součástí balení jsou 4 serva
a přijímač.

Servo pro odvodnění válců jsem
umístil do držáku, který byl
součástí stavebnice.

Detail šroubu pro upevnění táhla.

Držák serva je upevněn dvěma
šrouby na spodní část
podvozku.

Táhlo odvodnění válců
připevníme šroubem k servu.

Na zadní část rámu přišroubuje-
me čtyři svorníky.

Na svorníky připevníme zadní
čelo podvozkového rámu.

Pod kotel v přední části vsuneme
plechový kryt a zajistíme ho
dvěma šrouby.

Instalace serva pro reverz
včet>ně odpružení táhla.

Držák serva
regulátoru páry.

Servo připevníme k držáku přes
gumové podložky.

Umístění serva regulátoru
v kabi>ně lokomotivy.

Držák baterií jsem zhotovil
z hliníkového plechu ...

... a nastříkal nejdříve základní a
potom červenou barvou. Držák
bude umístěn ve spodní části
podvozku.

Držák baterií je připevněn
k rámu podvozku čtyřmi šrouby.

Pro napájení přijímače jsem
použil 4 Ni-Mh AA baterie 1.2V
s kapacitou 2700 mAh.

Na horní straně jsou přiletovány
kabely k přepínači a ke
konektorům.

Na dolní straně packu jsou
baterie vzájemně propojeny.

Schema propojení baterií,
přepínače a konektorů.

Servo pro ovládání
píšťaly.

Na přijímač jsou připojeny
konektory od serv a baterie.

Dokompletovaná
kabina strojvedoucího
se všemi ovládacími
prvky.


Posledním krokem je "zakapotování" lokomotivy a instalace "bižuterie"
- je to přece jenom dáma na kolejích.

Bočnice lokomotivy a čelní stěna
kabiny.

Nainstalovaný parojem
a písečník.

Brzdové čelisti před sestavením.

Nainstalované brzdové čelisti.

Pro instalaci schůdků a injektoru
je nutné demontovat bočnici.

Stejně tak i zadní čelo - pro insta-
laci spřáhla, nárazníku a háků.

Zkompletovaná lokomotiva.

Detail horní části.

Pohled zepředu.

Detail přední části.

Detail zadní části.


Náš první model parní lokomotivy je zkompletován.
Zkušební jízdu na zahradním kolejišti zvládl bez zjevných problémů:


První ostrou zkouškou budou jízdy na výstavě Modely Brno 2008.

Závěrem bych chtěl poděkovat Jirkovi Kůtovi za jeho pomoc
a odborné konzultace při sestavování modelu.


Nahoru


Doplňky:

Po prvním dni provozu na brněnském výstavišti se ukázalo, že jízda na jedno naplnění vodou je vzhledem ke kapacitě plynové nádrže celkem krátká. Bohužel při napouštění vody přes otvor pojistného ventilu je nemožné doplňovat vodu za jízdy a tak se zhruba po 10 minutách (až vyvře voda) musí lokomotiva odstavit. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl doinstalovat napouštěcí ventil, který umožňuje doplňovat vodu z plnící láhve i za jízdy a lokomotiva tak dokáže jezdit i 30 až 40 minut.


Montážní sada
napouštěcího ventilu.

Vyznačení místa pro montáž.

Napojení ventilu na okruh vody
nad vodoznak.

Napouštěcí ventil je elegantně
skryt pod víkem na levé straně
lokomotivy.Demontáž kapoty jsem využil pro instalaci postavičky strojvedoucího:


Na styku s rámem okna je
přichycen na dvou místech
epoxidovým lepidlem.

Uvnitř kabiny je přichycen
oboustrannou páskou k servu
a ke stěně. Bohužel jsem musel
"zkrátit" nohy.


Nahoru