Počet přístupů na stránky:


Optimalizováno pro prohlížeč:

Locations of visitors to this page

Osvětlení budov a kolejiště

Pro večerní a noční provoz je nezbytné zajistit řádné osvětlení vnitřních i vnějších prostor. Jako zdroj napájení jsem použil "starý" transformátor PIKO FZ1, aby jsem zbytečně neodebíral proud z kolejí. Pro rozvody jsem použil kroucenou dvojlinku 2 x 0,75mm. Postupně bude zavedeno osvětlení do všech budov a budou také instalovány lampy veřejného osvětlení.

Prvním místem, kde bude
instalováno osvětlení, je budova
skladiště ve stanici Javorník.

Hloubení rýhy pro pokládku
vodičů do stanice Vřesová.

Rozbočení vedení pomocí
svorkovnice.

Detail objímky.

V konečné fázi jsou kabely
zasypány štěrkem.

Rozvod osvětlení pro hlavní
budovu stanice Javorník.

Rozbočka pro objímku osvětlení
levé části budovy.

Instalované osvětlení levé
a pravé části budovy.

Detail objímky se žárovkou.

Příprava pro osvětlení zarážedla
v budoucí výtopně.

Instalace osvětlení zarážedla.

Hloubení rýhy pro pokládku
vodičů směrem ke zdroji.

Pro připojení kabelu ke zdroji
napájení jsou použita pájecí oka.

Zdroj napájení
- trafoFZ1.

Osvětlená hlavní budova stanice
Javorník. V pozadí jsou
osvětlené skladiště a návěsti
na zarážedlech.

Osvětlené skladiště. V pozadí je
budova stanice Vřesová.

Osvětlená budova stanice
Vřesová.


Dalším v pořadí bylo zavedení osvětlení do budovy pily a instalace lamp do kolejiště ve stanici Javorník.

Prodloužení rozvodů
z místa osvětlení
staniční budovy.

Položený kabel je
zasypán hlínou.

Vyústění kabelů pod pilou. Z pily
bude kabel dále pokračovat ke
stavědlu.

Pokládka kabelu pod kolejí pro
budoucí osvětlení stavědla.

Osvětlená budova pily.

Osvětlená budova pily.

Rozbočení kabelu pro napájení
lamp na nástupišti.

Svorkovnici zajišťující rozbočení
kabelu jsem zaizoloval páskou.

Pokládka kabelu pod staničními
kolejemi.


Dlouho jsem přemýšlel, jakým způsobem ukotvit lampy v kolejišti. Podstava lampy má malou plochu a je třeba jí upevnit k pevnému základu. Dřevěné špalíky by brzy shnily a betonové kostky daných rozměrů jsem neměl k dispozici. Navíc představa, že bych musel do betonu vrtat díry pro uchycení a protažení kabelů, mne také odradila.
Nakonec jsem našel zbytek plastového okapu ze stavby pergoly, který se mi zdál nejvhodnější. Má dostatečnou plochu, aby byla lampa umístěna rovně ve všech směrech a bude také odolávat vodě a mrazu.

U profil pro ukotvení lampy do
štěrku.

Otvory pro připevnění lampy
a protažení kabelu.

Lampa připevněná
k profilu.

Propojení kabelů.

Instalace lampy v kolejišti.

Instalace lampy a po-
kládka kabelu k další
lampě.

První lampa instalova-
ná v kolejišti stanice
Javorník.

Noční osvětlení kolejiště.

Noční osvětlení kolejiště.


Zatím jsem měl dispozici pouze dvě lampy
další dvě budou dodatečně instalovány směrem vpravo od výpravní budovy.Dalším krokem byla instalace lamp na dřevěném sloupu od společnosti Pola.
Sloup je celkem masivní a má dokonce i keramické cylindry pro vedení drátů.
Pro osvětlení vlečky lesního závodu jsem použil 3 lampy.

Lampa na dřevěném
sloupu z produkce
společnosti Pola.

Pro napájení první lampy jsem
přerušil vedení k pile lesního
závodu ...

... a odtud jsem přes svorkovni-
ci vyvedl napájení.

Postupně jsem propojil další
dvě lampy.

Od poslední lampy jsem si
nachystal vedení pro osvětlení
skladu řeziva, který zde bude
dodatečně umístěn.

Kabel přichystaný pro
osvětlení skladu řeziva.

Pro osvětlení stavědla jsem
použil již předem přichystaný
kabel.

Celkový pohled na vlečku
lesního závodu.

Osvětlená vlečka lesního závodu.Pro osvětlení skladiště jsem použil lampy od společnosti PIKO a POLA - 2 nástěnné lampy PIKO na čelní stěny skladiště a 2 sloupové lampy POLA, které osvětlují nakládkovou kolej.

Osvětlené skladiště.Nahoru