Počet přístupů na stránky:


Optimalizováno pro prohlížeč:

Locations of visitors to this page

Dekodér Dietz DWD 06
pro ovládání výhybek

Z důvodu zastavení dodávek od společnosti LGB jsem jako alternativu pro ovládání výhybek zvolil univerzální dekodér Dietz DWD 06. Oproti dekodéru LGB má 6 výstupů (o 2 více), ale cenově to vychází (v přepočtu na 1 výstup) stejně.

Dekodér Dietz DWD 06.

Návod k obsluze
- je pouze v němčině.

Schema zapojení
dekodéru.


Výrobce doporučuje, aby bylo připojeno alespoň jedno zařízení - výhybka, rozpojovací kolej, atp. ještě před programováním adres dekodéru. Propojení je shodné s dekodérem LGB. Z ovladače LGB 55015p se připojí 1 pár kabelů ke zdroji a 1 pár kabelů k dekodéru Dietz - na svorky G. Přestavníky výhybek resp. dalších zařízení se připojují vždy na krajní svorky (v návodu jsou označeny písmenem W), prostřední svorka zůstává volná.

Propojení dekodéru při
programování.

Detail propojení kabelů.

Po zapojení se na displeji
ovladače zobrazí písmeno C.
Můžeme začít programovat CV.

Zvolíme hodnotu 01, což je CV
pro adresu přestavníku. Poté se
na displeji zobrazí písmeno d,
očekává se zadání adresy.

Zadáme hodnotu adresy (7),
která bude na první pozici
dekodéru.

Zadanou hodnotu potvrdíme
stiskem pravé šipky na ovladači.
Zápis adresy poznáme dle
krátkého cvaknutí v dekodéru.


Další pozice budou mít adresy n+1, dekodér si je nastaví automaticky - je to analogické s
programováním dekodéru LGB. V tomto případě budou na dekodéru adresy 7,8,9,10,11,12.

Zapojení dekodéru v kolejišti.

Přívod napětí z kolejí (vlevo
nahoře) a vývody k jednotlivým
přestavníkům (spodní řada).

Celý dekodér lze uzavřít do
plastového pouzdra, aby byl
chráněn před povětrnostními
vlivy. Navíc bude umísteň
uvnitř stavědla.


Nahoru