Počet přístupů na stránky:


Optimalizováno pro prohlížeč:

Locations of visitors to this page

1. Parní Olympia

Olympia park Brno, 02. - 03. 06. 2012


Brněnské hlavní nádraží v odsunuté poloze je od června 2012 již realitou

Když jsme před dvěma roky začínali s provizorním provozem parkové dráhy u stanice Amfiteátr, bylo hlavní nádraží ještě v plenkách resp. nebylo zde ještě ani staveniště. Jen kus srovnané plochy. Žádné zázemí pro modely ani pro modeláře. Nejdříve jsme využívali skladovací prostory v Olympii a modely jsme převáželi přes parkoviště ke kolejím, chystali jsme vlaky a potom jsme hromadně přejížděli do Amfiteátru. Později jsme pořídili kontejner, přitáhli k němu kolej a vagony skladovali tam. Bylo to blíž, pomohla i nakolejovací rampa, ale přesto jsme museli vždy ráno a večer vagony ručně natahat z a do kontejneru a nastohovat je. Vystaveni rozmarům počasí jsme tak trávili vždy jeden víkend v měsíci uprostřed parku. Když se blížil nějaký ten slejvák, návštěvníci se ukryli do útrob nákupního centra a my jsme statečně mokli u svých roztopených lokomotiv. Ty nešlo jen tak schovat a počkat, až přestane pršet. A vždy jsme polemizovali, jestli je lepší déšť nebo tropická výheň. Ale k rozumnému závěru jsme stejně nedošli. Ale to už je teď naštěstí minulostí a můžeme na to jen vzpomínat. Časem zůstanou jen úsměvné vzpomínky, třeba jak jednou byl déšť na spadnutí už od samého rána a kluci chtěli za každou cenu jezdit. Jenže než nachystali vlak s elektrickou lokomotivou, tak začalo pršet a oni dojeli jen pod most a ten den už se dál nedostali. Dnes už jsou vlaky, cestující a koneckonců také my schováni pod zastřešeným nástupištěm a déšť si už na nás nepříjde.Už tehdy jsme měli v plánu pořádat mezinárodní srazy modelářů. A otevření hlavního nádraží k tomu samozřejmě přímo vybízelo. Již od samého začátku jsme věděli, že uspořádat akci takového rozsahu nebude vůbec jednoduché. Jednak to bude první provoz na nádraží a hned tolik přihlášených (dohromady asi 140 lidí) - jednak nemáme s organizací tak velké akce zatím žádné zkušenosti. Ale překážky jsou přece od toho, aby se překonávaly.
Veškerá činnost na stavbě tak byla podřízena termínu kolaudace koncem května 2012. Bez kolaudace objektů přístupných veřejnosti nemůžeme nádraží otevřít. A bez divácké veřejnosti nemá cenu mezinárodní sraz realizovat. A tak jsme od poloviny dubna trávili všechny víkendy a veškerý volný čas na stavbě. Řemeslníci pracovali na plné obrátky přes týden, my zase o víkendech. Poslední týden před Parní Olympii byl opravdu hektický. Nejdůležitější koleje a výhybky pro zajištění provozu byly položeny, ale ještě se musely dosypat štěrkem. Počet tun štěrku, které jsme naložili do výsypných vagonů a rozvezli po nádraží, jsme raději ani nepočítali. Přestavníky k výhybkám a zvedací plošina pro vykládku modelů byly instalovány skoro až v předvečer Parní Olympie.
Nestihli jsme sice všechno, což jsme věděli již od začátku, ale na provoz domácích i hostujících modelů jsme byli nachystáni. Reakce zúčastněných modelářů byly velice pozitivní a každý návštěvník uznal, že jsme za dva roky udělali pořádný kus práce. A že není zcela dokončená rotunda? A že všechny budovy nemají hotovou fasádu? No a co. Na provoz jako takový to nemělo vliv, zázemí pro modeláře, modely i návštěvníky bylo připraveno. A až přijedou příští rok, tak bude zase patrný rozdíl od stavu, který viděli na letošní 1. Parní Olympii.
Mimo již známých domácích lokomotiv mohli návštěvníci spatřit na vlastní oči dalších 26 lokomotiv a jednu rakouskou lokomobilu. Pozvání k účasti na 1. Parní Olympii přijali modeláři z celé České republiky, Anglie, Německa, Rakouska i Slovinska. Takže to byla vskutku povedená akce evropského významu, neboť v sobotu se přišlo do Olympia parku a na přilehlé parkoviště podívat na 40.000 návštěvníků.Máme svoji vlastní ulici U Parkové dráhy

V pátek odpoledne probíhala uzavřená akce pro pozvané hosty z vedení obchodního centra Olympia, pro zástupce úřadů místních částí, pod které Olympia park spadá a také pro zástupce stavebních firem, sponzorů a spolupořadatelů 1. Parní Olympie a Dětského dne. Chtěli jsme touto cestou poděkovat všem zúčastněným za pomoc při stavbě a za podporu naší Parkové dráhy Olympia. Poděkování patří zejména obchodnímu centru Olympia, které nám poskytuje podporu a velkou měrou se podílelo na propagaci 1. Parní Olympie ve sdělovacích prostředcích. I to přispělo k tak velké návštěvnosti. A ještě jednou děkujeme všem našim sponzorům, kteří nám pomohli ušetřit nemalé finanční prostředky.
Součástí páteční akce bylo také slavnostní odhalení nově vzniklé ulice U Parkové dráhy. Myšlenka vznikla jen tak, při jedné z našich debat o Parkové dráze, ale Roman se toho statečně zhostil a za spolupráce zainteresovaných úřadů se tuto myšlenku podařilo dotáhnout za necelý rok do vítězného konce. Takže už nám budete moci psát na novou klubovou adresu U Parkové dráhy 1.

Součástí otevření hlavního nádraží bylo také slavnostní odhalení nově vzniklé ulice U Parkové dráhy,
kterého se ujali starosta městské části Brno-jih Mgr. Josef Haluza a ředitel OC Olympia Ing. Jan Pazour.
(foto © Jan Sajbrt)


Členové klubu sledují slavnostní odhalení názvu nové ulice U Parkové dráhy.
(foto © Jan Sajbrt)


Pozvání přijali také Pavla Bumbálková a Aleš Navrátil - autoři myšlenky vybudovat v Olympii Parkovou dráhu,
takže všichni hlavní iniciátoři vybudování Parkové dráhy byli pěkně pohromadě.
(foto © Jan Sajbrt)


Odpovědi na dotazy, prohlídka technického zázemí a neformální rozhovory.
(foto © Jan Sajbrt)Pro všechny zájemce byl připravený mimořádný osobní vlak, který je provezl již po celé trati
Parkové dráhy. Délka 1600 metrů, jízdní doba cca 15 minut - to už je pěkná projížďka, viďte?

Osm plně naložených vagonů ve
stoupání bylo pro lokotraktor
přece jen trochu moc.
(foto © Jan Sajbrt)

A tak musela přijít na řadu
Jurova síla ve formě postrku.
(foto © Jan Sajbrt)

"Ale že to tomu Jurovi
pěkně jde."
(foto © Jan Sajbrt)Pro pozvané hosty jsme připravili také malé pohoštění formou rautu, tak dobrou chuť:

(foto © Jan Sajbrt)

(foto © Jan Sajbrt)

(foto © Jan Sajbrt)

(foto © Jan Sajbrt)K dobré pohodě nám hrála skvělá bluesová K.R. Banda, ve které je náš skvělý člen Jirka Kůt ještě skvělejším bubeníkem. Omlouváme se za páteční chladné počasí, ale dělali jsme, co jsme mohli.
Tak snad se nachlazené hlasivky Kateřiny Rakovčíkové daly brzo do pořádku:

K.R. Banda pěkně pohromadě.
(foto © Tomáš Randýsek)

Kateřina Rakovčíková
a Tomáš Drtílek.
(foto © Jan Sajbrt)

Jirka Kůt.
(foto © Jiří Polák)

Pavel Putna.
(foto © Jan Sajbrt)Návštěvníkům vstup volný aneb 1. Parní Olympia byla zahájena

V sobotu 2. června 2012 se Olympia park hlavní nádraží poprvé otevřelo široké veřejnosti. Žádné hymny, žádné proslovy. Jen jsme vztyčili vlajky všech zúčastněných států včetně té naší, moravské. A přípravy probíhaly od samého rána. Posun v depu, posun na nádraží i přednádraží, roztápění parních lokomotiv v rotundě. Z malého ospalého nádraží na lokální trati se rázem stalo rušné hlavní nádraží, s provozem jak má být. Na přednádraží se řadily pracovní vlaky s vodou a uhlím pro parní lokomotivy, na nádraží samotném pak probíhal posun osobních vagonů pro komerční vlaky. Do toho všeho pobíhal obslužný personál, v pokladně se chystaly jízdenky, upomínkové předměty a parní pivo.

Vlajky zúčastněných států jsou
vztyčeny, Olympia může začít.
(foto © Jan Sajbrt)

U druhého nástupiště byly při-
praveny všechny naše osobní
vagony.
(foto © Tomáš Randýsek)

Pracovní vlak se zásobami vody
a uhlí pro parní lokomotivy.
(foto © Tomáš Randýsek)

U rotundy vládl od rána čilý ruch.
(foto © Tomáš Randýsek)

Síčovci posunují parní
lokomotivu.
(foto © Tomáš Randýsek)

Čtyři čeští zástupci vedle sebe.
(foto © Tomáš Randýsek)

Roztápění lokomotiv.
(foto © Jan Sajbrt)Zatímco se parní lokomotivy v rotundě teprve připravovaly k provozu, první cestující již obléhali pokladnu. Tomáš Marek alias "Strejda Mašinka" měl plné ruce práce:

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Jiří Polák)

(foto © Jan Sajbrt)A potom už nastal ten správný "šrumec". Zájemců o svezení bylo opravdu hodně a hlavně v sobotu odpoledne nádraží doslova "praskalo ve švech". Vždyť jen v sobotu jsme svezli přes 2.000 cestujících. Do provozu byly nasazeny všechny provozuschopné klubové lokomotivy a vagony. Lokotraktor jezdil s maximálním možným počtem vozů a ostatní klubové lokomotivy také nezahálely. Vypomáhaly nám i některé hostující vlaky, ale ani to však nestačilo. Snažili jsme se, aby komerční vlaky odjížděly v pravidelných intervalech a provoz byl tak kontinuální. Ale vzhledem k účasti hostujících modelů, které měly občas technické problémy (nejčastěji jim došla pára) a nestihly tak dojet na odstavná nádraží na trati, byla propustnost tratě výrazně snížena. To se pak na hlavním nádraží nakupilo hodně svezeníchtivých návštěvníků a nervozita postupně narůstala. V pět hodin odpoledne jsme byli nuceni uzavřít pokladnu, abychom do konce provozního dne svezli všechny zájemce s platnou jízdenkou.

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Jan Sajbrt)Lokotraktor GMEINDER jezdil s maximálním možným počtem vagonů:

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)Ani ostatní klubové lokomotivy nezahálely:

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Jan Sajbrt)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)Vypomáhaly nám také hostující lokomotivy:

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)Ale přesto nebylo v našich silách zvládnout nápor cestujících:

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)V sobotu krátce po obědě proběhla komentovaná přehlídka všech zúčastněných modelů. Toto jsme tak trochu obkoukali u našich kolegů v Grazu, ale pro diváky to bylo určitě zajímavé. O každém modelu se dozvěděli jeho vznik, autora a základní technické informace. Modely se postupně řadily na přednádraží a jeden po druhém projížděly kolem diváků na nástupišti a následně vyjížděly na trať, takže si každý mohl najít své místo pro sledování přehlídky:

Přehlídka modelů začíná.
(foto © Jan Sajbrt)

Komentátor Roman.
(foto © Jan Sajbrt)

Köf II
Rudolf Schwaab
Německo
(foto © Tomáš Randýsek)

BR 24 032
Erich Ninaus
Rakousko
(foto © Tomáš Randýsek)

62
Purreger Franz
Rakousko
(foto © Tomáš Randýsek)

Malá dráha Skalsko č. 2
Petr Vídner
Česká republika
(foto © Tomáš Randýsek)

Malá dráha Skalsko č. 3
Petr Vídner
Česká republika
(foto © Tomáš Randýsek)

310.017
Jakub Sýkora
Česká republika
(foto © Tomáš Randýsek)

BHStB IIIb5
Thomas Winkler
Rakousko
(foto © Tomáš Randýsek)

4040.01
Johannes Nepp
Rakousko
(foto © Tomáš Randýsek)

V 200 053
Rolf Braun
Německo
(foto © Tomáš Randýsek)

E 94
Rudolph Wolfgang
Německo
(foto © Tomáš Randýsek)

ÖBB 2070 076-1
Joerg Scherr
Rakousko
(foto © Tomáš Randýsek)

JŽ No. 97-025
Branko Kovač
Slovinsko
(foto © Tomáš Randýsek)

Wismar Schienenbus
Karl-Heinz Schäfer
Německo
(foto © Tomáš Randýsek)

Feldbahnlok
Karl Wizemann
Německo
(foto © Tomáš Randýsek)

Jenbacher Pony
Erich Lechner
Rakousko
(foto © Tomáš Randýsek)

Julinka
Jiří Hamáček
Česká republika
(foto © Tomáš Randýsek)

Jeje
Jiří Stránský
Česká republika
(foto © Tomáš Randýsek)

S 3/6
Johannes Sommer
Rakousko
(foto © Tomáš Randýsek)

VL 5
Franz-Josef Bauer
Rakousko
(foto © Tomáš Randýsek)

Southern L1 4-4-0
Elizabeth Cooling
Anglie
(foto © Tomáš Randýsek)

Southern L1 4-4-0
Elizabeth Cooling
Anglie
(foto © Tomáš Randýsek)

Badenia
Petr Kopřiva
Česká republika
(foto © Jiří Polák)

Schmozler
Zdeněk Balský
Česká republika
(foto © Jan Sajbrt)

Barbora
Petr Bauer
Česká republika
(foto © Tomáš Randýsek)

Diema DL 6
Simon Gutzeit
Německo
(foto © Tomáš Randýsek)

Feldbahnlok Ruston
Justina Gressitzek
Německo
(foto © Tomáš Randýsek)

Minnie
Ferdinand Haselwander
Rakousko
(foto © Tomáš Randýsek)Solingen
Jiří Sajbrt
Česká republika
(foto © Tomáš Randýsek)

Morava
Petr Příkazký
Česká republika
(foto © Tomáš Randýsek)

Ponava
Roman Šiler
Česká republika
(foto © Tomáš Randýsek)

Gromit
Pavel Uhlíř
Česká republika
(foto © Tomáš Randýsek)

T 478.1016
Bohumil Pavlíček
Česká republika
(foto © Tomáš Randýsek)

AEG č. 6
Tomáš Randýsek
Česká republika
(foto © Tomáš Randýsek)

AEG č. 9
Roman Šiler
Česká republika
(foto © Tomáš Randýsek)K obědu se podával klasický český gulášek s pivem nebo kofolou. O tom, že byl opravdu dobrý, svědčily prázdné várnice. Během oběda bylo trochu času pro odpočinek a pokec mezi modeláři. Provoz však nebyl přerušen a tak se všichni zúčastnění postupně vystřídali:

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Jan Sajbrt)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Jan Sajbrt)

(foto © Jiří Polák)Zájemci o prohlídku parkové dráhy shora mohli využít služeb pana Kačerovského
a jeho vrtulníku Robinson. Proletěl se i Jeník a pořídil několik fotek:

(foto © Jan Sajbrt)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Jan Sajbrt)

(foto © Jan Sajbrt)

(foto © Jan Sajbrt)

(foto © Jan Sajbrt)

(foto © Jan Sajbrt)

(foto © Jan Sajbrt)

(foto © Jan Sajbrt)

(foto © Jan Sajbrt)

(foto © Jan Sajbrt)

(foto © Jan Sajbrt)

(foto © Jan Sajbrt)A potom už se zase jezdilo a jezdilo. Plně obsazené komerční vlaky se střídaly s hostujícími modely. Fotky s vlaky před hrázděnou budovou vozového depa vyšly celkem dobře.
A hlavní nádraží bylo stále plné cestujících:

Domácí model.
(foto © Tomáš Randýsek)

Domácí model.
(foto © Tomáš Randýsek)

Domácí model.
(foto © Tomáš Randýsek)

Hostující model z Hradce.
(foto © Tomáš Randýsek)

Domácí model.
(foto © Tomáš Randýsek)

Hostující model z Vídně.
(foto © Tomáš Randýsek)

Hostující model z Hengsbergu.
(foto © Tomáš Randýsek)

Hostující model z Waldkraiburgu.
(foto © Tomáš Randýsek)

Domácí model.
(foto © Tomáš Randýsek)

Domácí model.
(foto © Tomáš Randýsek)


Ve stanici bylo stále plno.
(foto © Tomáš Randýsek)


Hostující model z Gerasdorfu.
(foto © Tomáš Randýsek)

Hostující model z Hannoveru.
(foto © Tomáš Randýsek)

Hostující model z Koblenz.
(foto © Tomáš Randýsek)

Hostující model z Grazu.
(foto © Tomáš Randýsek)

Hostující model z Doncasteru.
(foto © Tomáš Randýsek)

Domácí model.
(foto © Tomáš Randýsek)

Domácí model.
(foto © Tomáš Randýsek)

Hostující model z Vídně.
(foto © Tomáš Randýsek)

Hostující model ze Skalska.
(foto © Tomáš Randýsek)

Hostující model z Vídně.
(foto © Tomáš Randýsek)

Domácí model.
(foto © Tomáš Randýsek)

Domácí model.
(foto © Tomáš Randýsek)

Hostující model z Ostravy.
(foto © Tomáš Randýsek)

Domácí model.
(foto © Tomáš Randýsek)

Hostující model ze Skalska.
(foto © Tomáš Randýsek)

Domácí model.
(foto © Tomáš Randýsek)

Hostující model z Grazu.
(foto © Tomáš Randýsek)

Hostující model z Klagenfurtu.
(foto © Tomáš Randýsek)

Hostující model z Koblenz.
(foto © Tomáš Randýsek)

Hostující model z Gerasdorfu.
(foto © Tomáš Randýsek)

Hostující model z Wehretal-
-Langenhainu.
(foto © Tomáš Randýsek)

Domácí model.
(foto © Tomáš Randýsek)

Domácí model.
(foto © Tomáš Randýsek)

Domácí model.
(foto © Tomáš Randýsek)

Domácí model.
(foto © Tomáš Randýsek)

Domácí model.
(foto © Tomáš Randýsek)

Hostující model z Hradce.
(foto © Tomáš Randýsek)

Hostující model z Voitsbergu.
(foto © Jan Sajbrt)

Hostující model z Ostravy.
(foto © Jan Sajbrt)

Hostující model z Domžale.
(foto © Jan Sajbrt)

Domácí model.
(foto © Jan Sajbrt)

Domácí model.
(foto © Jan Sajbrt)

Hostující model z Hradce.
(foto © Jan Sajbrt)

Hostující model ze Skalska.
(foto © Jan Sajbrt)

Hostující model z Hradce.
(foto © Jan Sajbrt)

Domácí model.
(foto © Jan Sajbrt)Cestující byli vesměs spokojeni, zejména ti nejmenší. Tak snad nám prominou,
že museli občas chvíli čekat na místo ve vlaku. Snažili jsme se, co to jen šlo.
Jako kompenzace pro ně mohla být 15-ti minutová projížďka parkem:

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Jan Sajbrt)

(foto © Jan Sajbrt)

(foto © Jan Sajbrt)

(foto © Jan Sajbrt)

(foto © Jan Sajbrt)

(foto © Jan Sajbrt)

(foto © Jan Sajbrt)

(foto © Jan Sajbrt)

(foto © Jan Sajbrt)

(foto © Jan Sajbrt)

(foto © Jan Sajbrt)

(foto © Jan Sajbrt)

(foto © Jan Sajbrt)

(foto © Jan Sajbrt)

(foto © Tomáš Randýsek)

"Okamžitě mě vysaďte!
Já určitě nikam nepojedu!"
(foto © Tomáš Randýsek)

"Nejdříve se podíváme ..."
(foto © Jan Sajbrt)

"... a potom si to vyzkoušíme."
(foto © Jan Sajbrt)

Svezeníchtivé cestující neodradily ani dešťové přeháňky. Deštníky s sebou a jedem.
(foto © Jan Sajbrt)Na trati se občas vytvořily fronty.
(foto © Tomáš Randýsek a Jan Sajbrt)


Míjení vlaků na trati.
(foto © Tomáš Randýsek)Předváděcí kolejiště malých parních modelů bylo začleněno do doprovodného programu
Dětského dne a bylo umístěno na parkovišti u hlavní vstupní aleje do parku. Podle počtu obléhajících diváků přispělo určitě nemalou měrou k oživení programu nejen pro ty nejmenší.
Jirka Kůt a jeho tým předváděli přes desítku parních lokomotiv:

Předváděcí kolejiště malých
parních lokomotiv.
(foto © Tomáš Randýsek)

Část předváděných modelů.
(foto © Tomáš Randýsek)

Jirka Kůt ve svém království.
(foto © Jiří Polák)

Lokomotivy se většinou ovládají
pomocí RC soupravy.
(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Jan Sajbrt)

(foto © Jan Sajbrt)

(foto © Jan Sajbrt)

(foto © Jan Sajbrt)

(foto © Jan Sajbrt)

(foto © Jan Sajbrt)Mezi exponáty v měřítku 1:1 patřila parní lokomotiva "Rešica", která se v době konání 1. Parní Olympie právě vracela z generální opravy na svoji domovskou Čiernohronskou železnici.
Věříme, že její zastávka v Brně udělala radost všem fandům páry:

(foto © Jan Sajbrt)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Jan Sajbrt)Muzeum starých strojů Brno předvádělo parní válec Zettelmeyer z roku 1936:

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Jan Sajbrt)Funkční nákladní automobil Škoda-Sentinel vystavovalo Technické muzeum Brno:

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Jan Sajbrt)

(foto © Jan Sajbrt)

(foto © Lukáš Randýsek)

(foto © Lukáš Randýsek)Parní lokomobila F. Wichterle z Prostějova:

(foto © T. Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © T. Randýsek)Muzeum průmyslových železnic ze Zbýšova předvádělo na krátkém úseku kolejí
důlní dieselovou lokomotivu BN 30 s rozchodem 600mm:

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)Přehlídku dnes již historických autobusů uspořádalo Technické muzeum v Brně.
Některými vystavovanými exponáty se bylo možno svézt na tramvajovou smyčku do Modřic:

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Lukáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Lukáš Randýsek)

(foto © Lukáš Randýsek)

(foto © Jan Sajbrt)

(foto © Lukáš Randýsek)

(foto © Jan Sajbrt)

(foto © Jan Sajbrt)V pozdním odpoledni již některé modely končily svoji službu
a byly postupně odstavovány před rotundou:

Gromit a Malá Dráha Skalsko č. 2
(foto © Jan Sajbrt)

S 3/6
(foto © Jan Sajbrt)

Southern L1 4-4-0
(foto © Jan Sajbrt)

275.021
(foto © Jan Sajbrt)

Barbora
(foto © Jan Sajbrt)

T 478.1016
(foto © Jan Sajbrt)Převážná část lokomotiv nocovala na odstavných kolejích v rotundě:

Po ukončení provozu je nutné parní lokomotivy řádně vyčistit.
Tady tuto činnost provádí Elizabetka a rodina Uhlířovic.
(foto © Jan Sajbrt)


(foto © Jan Sajbrt)

(foto © Jan Sajbrt)

(foto © Jan Sajbrt)

(foto © Jan Sajbrt)

(foto © Jan Sajbrt)

(foto © Jan Sajbrt)

(foto © Jan Sajbrt)Na závěr hektického dne bylo připraveno pro všechny zúčastněné večerní grilování.
Podávala se grilovaná klobása a kuřecí steak. Vše jsme nakonec řádně zapili.
Někdo si dal naše čepované "parní pivo", jiný zase nepohrdl sklenkou dobrého vína:

(foto © Jan Sajbrt)

(foto © Jan Sajbrt)

(foto © Jan Sajbrt)Poslední vlak toho večera byl věnován našim drahým polovičkám. Každá se se sklenkou vína mohla projet parkem a po celodenním vypětí si konečně odpočinout:

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

(foto © Tomáš Randýsek)

"A zase se nám brzy vraťe!
Bez Vás by to nešlo."
(foto © Tomáš Randýsek)A na závěr ještě pár momentek posbíraných za celý víkend:

Když lokotraktoru dojde nafta, aneb dolít, odvzdušnit, nastartovat a pokračuje se dál ...
(foto © Tomáš Randýsek, Jan Sajbrt, Tomáš Randýsek)


Lokomobila Minnie a její nádherné detaily.
(foto © Jan Sajbrt)


Jiří Hamáček.
(foto © Jan Sajbrt)

Ostravská 275ka.
(foto © Jan Sajbrt)

Jura Sajbrt.
(foto © Jan Sajbrt)

V páře zahalení.
(foto © Jan Sajbrt)


(foto © Jan Sajbrt)

(foto © Jan Sajbrt)

(foto © Jan Sajbrt)

Zeleň v parku se nám pěkně rozrůstá.
(foto © Tomáš Randýsek, Jan Sajbrt, Tomáš Randýsek)


Pozor! Nezašlápnout!
(foto © Jan Sajbrt)


Tři české zástupkyně vedle sebe.
(foto © Jan Sajbrt)

Čtyři páry na nádraží.
(foto © Jan Sajbrt)

Slovinská kráska.
(foto © Jan Sajbrt)

"Kdo maže, ten jede!
Viď Roberte."
(foto © Tomáš Randýsek)

Na točně.
(foto © Tomáš Randýsek)

Na točně.
(foto © Jan Sajbrt)

Ruční pohon je taky pohon.
(foto © Jan Sajbrt)

Na přejezdu.
(foto © Jan Sajbrt)

Zkouška ovladače.
(foto © Tomáš Randýsek)


A nádraží se ne a ne vyprázdnit.
(foto © Tomáš Randýsek)


"Že tě dohoním? Jsme v přesile."
(foto © Tomáš Randýsek)

Trochu vzrůša na přejezdu.
(foto © Jan Sajbrt)

"Je to Robert, nebo není?"
(foto © Lukáš Randýsek)

"Hradec zdraví Brno!"
(foto © Jan Sajbrt)

"A Praha zdraví Hradec!"
(foto © Lukáš Randýsek)

Zátiší s lokomotivou.
(foto © Jan Sajbrt)

Zátiší s lokomotivou.
(foto © Jan Sajbrt)

Strojvedoucí nebo kameraman?
(foto © Jiří Polák)


My se chceme také povozit!
(foto © Jan Sajbrt)


Johannes to umí řídit?
(foto © Jan Sajbrt)

Která je hezčí? Fotograf to ví.
(foto © Jan Sajbrt)

Čekání na odjezd.
(foto © Jan Sajbrt)

Barbora.
(foto © Jan Sajbrt)

Kuk!
(foto © Jan Sajbrt)

Slovinské zátiší.
(foto © Jan Sajbrt)

"Kdo to řídí ten motoráček?"
(foto © Jan Sajbrt)

"Chcete taky ochutnat?"
(foto © Jan Sajbrt)

Vydatná snídaně.
(foto © Jiří Polák)

Chvilka odpočinku.
(foto © Tomáš Randýsek)

"Bude dnes taky takový
blázinec?"
(foto © Jiří Polák)

"No jo, jen to dopiju a jdu!"
(foto © Jiří Polák)

"Panečku, ta kapela pěkně vaří!"
(foto © Jiří Polák)

V objetí v pokladně.
(foto © Tomáš Randýsek)

"A jak nám došla nafta,
to byla panečku sranda."
(foto © Jan Sajbrt)

"Mluvíte anglicky, prosím?"
(foto © Jan Sajbrt)

"Kontrola jízdenek!"
(foto © Tomáš Randýsek)

"Tak jsme odbavily další vlak
a teď máme chvilku klidu."
(foto © Jan Sajbrt)

"Chcete ještě nastoupit?"
(foto © Tomáš Randýsek)

"Ještě že máme tu plošinu."
(foto © Jiří Polák)

Tato vasrůvka není k pití!
(foto © Jan Sajbrt)

"Po včerejšku mě nějak bolí
hlava."
(foto © Jan Sajbrt)

Výhybkář vyhlíží vlak.
(foto © Jan Sajbrt)

"Vidíš to, co dělá?
No to se mi snad jen zdá!"
(foto © Jan Sajbrt)

"Jak jen shromáždit ty modely
na přehlídku?"
(foto © Jan Sajbrt)

"Co si dáte k pití?
Díky, jsme naprosto spokojení."
(foto © Tomáš Randýsek)

Jirka dělá, že to neslyší.
(foto © Tomáš Randýsek)

"Normálně jsme jeli tím vlakem
a najednou před námi vyběhl
zajíc. To jsme se ale lekli!
(foto © Jan Sajbrt)

Unavený, ale šťastný.
(foto © Tomáš Randýsek)

"Ještě poslední vlak a padla!"
(foto © Tomáš Randýsek)

"Ten záběr bude můj!"
(foto © Jan Sajbrt)

Debata na téma - Jak jde život?
(foto © Jan Sajbrt)

Jídelní vůz.
(foto © Jan Sajbrt)

"Bylo to pěkné, za pronájem nic nechci, ale nejšťastnější budu, až Vy všichni budete pryč!"
(foto © Jan Sajbrt)Závěrem chceme poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci této u nás ojedinělé akce. Převážné většině zúčastněných modelářů a návštěvníků se 1. Parní Olympia líbila nebo to alespoň takto prezentovali. Určitě je co zlepšovat, zejména v kapacitě komerčních vlaků máme ještě nějaké rezervy. Tak příště už Vás povozíme výkonnějšími mašinkami, které se již pomalu vyrábějí. V plánu máme také vyrobu vagonu pro vozíčkáře, aby si také oni mohli vychutnat jízdu parkem ve vlaku.
Seznam všech pomocníků by byl moc dlouhý a tak si myslím, že každý koho se to týká a dočetl to až sem, tak ví, že jsou tato slova díků věnována právě jemu. Takže ještě jednou velké díky všichni strojvedoucí, výhybkáři, pokladní, strážci přejezdů, provianťáci, zásobovači, stavitelé mobilního kolejiště, muzikanti, a všichni ostatní, kteří jste trávili svůj volný čas ku prospěchu naší akce.


1. Parní Olympia je za námi, tak ať žije ta příští!


Nahoru