Fotogalerie - drážní stavby

foto © Tomáš Randýsek

Stavědlo 2 v žst. Hradec Králové
28.05.2007
Skladiště s rampou v žst. Přerov
05.06.2007

Skladiště s rampou
v žst. Přerov
05.06.2007

Lokomotivní depo s točnou v žst.
Přerov, 05.06.2007
Lokomotivní depo s točnou v žst.
Přerov, 05.06.2007

Pohled na osobní nádraží v žst.
Přerov, 05.06.2007

Stavědlo St 3 v žst. Přerov
05.06.2007
Stavědlo St 4 v žst. Přerov
05.06.2007
Výpravní budova v žst. Česká
Skalice, 13.06.2007

Stavědlo St 2 v žst. Česká Skali-
ce, 13.06.2007

Skladiště s rampou žst. Česká
Skalice, 13.06.2007

Pohled na zhlaví směrem od Ná-
choda v žst. Česká Skalice
13.06.2007

Pohled na zhlaví směrem na Jaro-
měř v žst. Česká Skalice
13.06.2007

Nahoru